Greenworks: van losse producten naar totaaloplossing

Artikel delen

Met uitgewerkte concepten voor zowel nieuwbouw als renovatie biedt Raab Karcher aannemers ondersteuning bij verduurzaming. De concepten zijn gericht op de energietransitie en gasloos bouwen, maar maken daarbij ook maximaal gebruik van duurzame en circulaire producten. Het mes snijdt zo aan twee kanten, zonder dat de aannemer dit allemaal zelf hoeft uit te zoeken.

mensen en poppen

Een belangrijk onderdeel van Greenworks is ketensamenwerking.

“Greenworks bestond altijd uit een verzameling losse duurzame producten. Dat is ook goed geweest want inmiddels beslaan de Greenworks producten 46% van de omzet van Raab Karcher. Maar hoe duurzaam maakt dat een project nu in zijn algemeenheid? Zijn die producten maximaal op elkaar afgestemd?”, zegt Gerhard Hospers, Manager Greenworks van Raab Karcher.

“Om dat te verbeteren hebben we nu samenhangende concepten ontwikkeld voor energetisch bouwen en renoveren. We maken daarin optimale combinaties, met uitsluitend Greenworks-materialen. Daarmee zijn woningen energiezuinig en duurzaam en zo circulair mogelijk te bouwen en te renoveren. We willen hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland.”

In Greenworks werkt Raab Karcher samen met de groothandels Wasco (W-techniek) en Oosterberg (E-techniek). De concepten zijn daardoor compleet, inclusief installaties. Ze zijn uitgewerkt voor gasloos bouwen voor zowel BENG-nieuwbouw als voor labelstappen in de renovatie. Greenworks is met deze concepten volgens Hospers dan ook BENG-ready (energie), Wkb-ready (kwaliteit) en MPG-ready (milieuprestatie).

box

Een leanbox bevat alle benodigde materialen en producten.

Optimale installatie

Raab Karcher doet dit omdat het bedrijf ziet dat de klant vaak niet zelf de kennis daarvoor in huis heeft en er ook niet aan toe komt om dit allemaal zelf uit pluizen. “Vraag een gemiddelde aannemer wat hij weet van installaties. Dan is dat vaak vooral de prijs. Maar hij weet meestal niet wat een optimale installatie is voor duurzame en energiezuinige woningen.”

Datzelfde geldt voor de circulariteit van producten. “Greenworks stond voor duurzame bouwoplossingen. Sinds twee jaar hebben we daar circulair en duurzaam bouwen van gemaakt Circulair wordt namelijk steeds belangrijker. Voor aannemers is het lastig om zelf uit te zoeken welke producten echt circulair zijn. Greenworks helpt daarbij door de producten al van het juiste label te voorzien.”

“Je komt circulariteit steeds vaker tegen in uitvragen van opdrachtgevers. Soms zie je nu zelfs dat prijs pas het vierde gunningscriterium is, na energiezuinigheid, circulariteit en ketensamenwerking. Grote opdrachtgevers als BPD Bouwfonds maar ook corporaties vragen om een circulaire aanpak. Meestal is die niet exact voorgeschreven maar is het vooral een uitnodiging aan de markt om daar invulling aan te geven. Aannemers komen bij ons voor informatie en advies.”

Renovatie-concept

Het concept dat Raab Karcher heeft uitgewerkt voor renovatie gaat als referentie uit van een typische rijtjeswoning uit de jaren 1965 tot 1974. Er zijn twee varianten: één voor een woning in de oorspronkelijke staat (energielabel G) en één voor een woning die al is opgewaardeerd naar energielabel B en nu de stap moet maken naar gasloos. “Dan heb je onder meer laagtemperatuur-verwarmingssystemen nodig en dat kan alleen in een met goede isolatiewaardes en luchtdichting.”

Een leanbox met renovatie-oplossingen.

Lean box

Op de bouwkundige uitgangspunten is de optimale installatie geëngineerd. Vervolgens worden alle bouwkundige en installatietechnische materialen per woning geleverd in een zogenaamde lean box. “Bij duurzaam bouwen moet je volgens ons ook de logistiek meenemen en niet tien keer per week met een vrachtwagen naar de bouw rijden.”

Waar Raab Karcher, Wasco en Oosterberg in het praktische traject samen optreden, is het commerciële deel juist gescheiden gehouden. “De installateurs kunnen dus gewoon hun eigen commerciële afspraken maken met de groothandel.”

Alle materialen hergebruiken

In de concepten is nadrukkelijk gekeken naar de circulariteit van alle materialen. “Alle materialen die uit de te renoveren woning komen, willen we weer inzetten als grondstoffen. Daar hebben we met diverse leveranciers over gesproken. Veel materialen zijn te hergebruiken of te recyclen, maar de voorwaarde is dan wel dat de producten schoon zijn; dus aan de bron gescheiden ingezameld worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor steenwol en glaswol. Maar ook voor EPS. EPS uit de bouw moet je gescheiden houden van EPS-verpakkingsmateriaal, want dat is geen brandvertragende SE-kwaliteit. Je moet dus goed nadenken over je manier van inzamelen.”

Nieuwe, betere producten

Wat Hospers betreft betekent circulariteit niet dat alle producten weer in dezelfde vorm moeten worden ingezet. “Veel van wat nu wordt gesloopt is destijds niet circulair gebouwd en voldoet niet meer. Denk bijvoorbeeld maar aan deurhoogtes. Vaak is het beter om materialen weer tot grondstoffen te maken en daaruit nieuwe, betere producten te maken. Kijk naar hout. We hebben vintage wood; oud hout dat weer herbruikbaar is en onder meer spijkervrij gemaakt is. Dat is bewerkelijk en het is in de basis niet goedkoper dan nieuw hout.”

10 jaar Greenworks

Dit jaar viert Raab Karcher het heuglijke feit dat het Greenworks-concept alweer 10 jaar bestaat. “Greenworks is ondertussen diep geworteld in het DNA van Raab Karcher en top of mind bij veel van onze klanten. Met onze unieke ketensamenwerking van bouw en installatie zijn wij in staat om als kennispartner aan de voorkant van projecten mee te denken met onze klanten en zien wij de komende 10 jaar met vertrouwen tegemoet.”