Nieuw bouwtalent is er nog volop!

Artikel delen

Kijkt u wel eens naar The Voice of Holland? Ik wel, en ik verbaas me er elke keer weer over hoeveel zangtalent er nog steeds in Nederland rondloopt. En dat talent komen we ook volop tegen bij de regionale leerwerktrajecten van Opstap waar zij-instromers een gedegen basisopleiding volgen, om zich daarna verder te kunnen ontwikkelen tot vakman. En dat zijn niet alleen statushouders, WW’ers en Wajongers, maar ook mensen die hun huidige baan zat zijn en voor heel ander werk kiezen.

afbouwers op een rij

man aan het stuckenOlivier Capiau is docent op het ROC Aventus in Zutphen en een van de ambassadeurs die zich vanuit het ‘Actieplan instroombevordering sector Afbouw’ inzet om nieuwe mensen enthousiast te maken voor een baan in de afbouw. Normaal gesproken leidt hij jonge stukadoors op, maar dat beperkt zich vanwege de grote personeelstekorten niet alleen meer tot deze categorie. De afgelopen jaren zijn er diverse leerwerktrajecten succesvol afgerond met zijinstromers. De vakopleiding voor schilders en stukadoors in Zutphen werkt hierbij al jaren samen met Opstap personeelsdiensten, specialist in deze trajecten.

“Dit traject vanuit het Actieplan gaat nu zijn tweede jaar in”, vertelt Olivier. “Vorig jaar was het eerste jaar, en van de 8 deelnemers is er maar 1 halverwege afgehaakt. De anderen hebben nu een branchecertificaat stukadoren, daarvoor doen zij hetzelfde praktijkexamen dat wordt afgenomen bij de niveau 2 opleiding stukadoren op het ROC.
Doordat er voornamelijk dertigers deelnemen aan de zij-instroom, krijgen bedrijven sterk gemotiveerde volwassen stukadoors, die behoefte hebben aan vastigheid. Het zijn hele loyale en goed schoolbare vakmensen. ”Het gaat bij deze zij-instromers veelal om statushouders en herintreders, die het netwerk niet hebben om zelfstandig een goede baan te vinden. Natuurlijk zijn er uitdagingen, maar die liggen meestal op het vlak van de taal. We selecteren van tevoren of stukadoren iets voor ze kan zijn. Dus het startniveau hebben de meesten wel. Dat moet ook wel, want met deze opleiding van een half jaar leren deze stukadoors het vak 4 keer zo snel als jongeren op het ROC.”

Naast dit traject vanuit het Actieplan begeleidt Opstap sinds 2016 nieuwe instromers binnen de schilder- en stukadoorsector naar een baan. Nauwe samenwerking met de regionale vakopleidingen, gemeentes, UWV, Vluchtelingenwerk en brancheorganisaties zijn hierbij onontbeerlijk. De afgelopen jaren zijn er vanuit diverse zij-instroomtrajecten, waaronder een door het Europees Sociaal Fonds gesubsidieerd project, al honderden zijinstromers duurzaam en succesvol begeleid naar werk.

Dit was René Hoogenberk vanuit de Red Room! Bel mij voor meer informatie: 06-22741749