Circulaire ambitie aangetoond met KIWA Innovatiecertificaat

Artikel delen

Als eerste leverancier binnen de bouwbranche is het Luijtgaarden gelukt om in het bezit te komen van het KIWA Innovatiecertificaat: een onafhankelijke bevestiging van de innovatie- en duurzaamheidsclaim die het bedrijf communiceert. Het bedrijf zet hiermee de volgende stap in de circulaire ambitie die het uitspreekt.

2 mannen op terrein

Tom Blomaard (links), Manager Marketing & Sales en Gert Jan de Gier (rechts), Algemeen Directeur binnen de Luijtgaarden Groep tonen het KIWA Innovatiecertificaat.

Als specialist in dakpannen draagt Luijtgaarden bij aan een wereld zonder afval en daarmee de circulaire doelstellingen die binnen het klimaatakkoord beschreven zijn. Dat doen zij door in te zetten op hoogwaardig hergebruik van dakpannen aan de hand van de Ladder van Lansink of R-ladder. Kwaliteitsborging en reststroomgarantie staan hierbij centraal volgens Gert Jan de Gier, Algemeen Directeur van de Luijtgaarden Groep.
“Binnen de circulaire bouweconomie zien wij de noodzaak ontstaan om kwaliteitsborging van tweedehands materialen te kunnen bieden”, aldus de Gier. “Door ons specialisme en jarenlange ervaring hebben we voldoende kennis en kunde opgebouwd om wat ons betreft te voldoen aan de benodigde kwaliteitsnormen om te bouwen of te renoveren met gebruikte materialen. Niet voor niets geven wij garanties af op onze ‘re-use’ dakpannen. Wij wilden echter een stap verder gaan wat kwaliteitsborging betreft en kwamen zo in contact met KIWA en het innovatiecertificaat.”

dak en dakpannen

Reststroomgarantie

Volgens de Gier heeft Luijtgaarden veel opgestoken van het traject met KIWA: “Uit de audits bleek ons proces goed in elkaar te steken. Maar er lagen ook kansen in de registratie na uitsortering van de hoeveelheden dakpannen per ladder aan de hand van de Ladder van Lansink of de R-ladder. Inmiddels is het gehele proces van dakpannen uitsorteren en registreren dusdanig geautomatiseerd dat per project of opdrachtgever inzichtelijk gemaakt kan worden hoeveel dakpannen er binnen welke categorie hergebruikt worden. Gemiddeld is ruim 2/3 van alle inkomende dakpannen geschikt om opnieuw als dakpan te dienen. Voor de overige 1/3 van de dakpannen zijn we als bedrijf continue op zoek naar innovatie, maar ook traditionele toepassingen om de reststroom van dakpannen in toe te passen.”

werkhanden

Inzicht in circulaire KPI’s

Door de optimalisatie van het circulaire proces binnen Luijtgaarden is het bedrijf inmiddels in staat om haar opdrachtgevers te voorzien van concrete data die bijdragen aan de circulaire KPI’s die nu en of in de toekomst gevraagd worden door opdrachtgevers. “Op de dakpan nauwkeurig weten we inmiddels op welke wijze iedere dakpan hergebruikt kan worden. Dit inzicht helpt ons om bijvoorbeeld de bespaarde CO2-uitstoot te berekenen op project, object of opdrachtgeversniveau”, geeft Tom Blomaard aan, Manager Marketing & Sales binnen de Luijtgaarden Groep.
“De praktische circulaire oplossingen voor het hellende pannendak in combinatie met het kunnen voorzien van diverse data met bijbehorende certificeringen zorgt ervoor dat we steeds beter ingericht zijn op het vraagstuk van morgen: hoe dragen we bij aan de doelstellingen die in het klimaatakkoord beschreven zijn”, aldus Blomaard.

Van handelaar naar dakspecialist

Luijtgaarden is de laatste jaren actief bezig met het communiceren van haar identiteit. “Van handelaar, naar dakspecialist. Dat is simpelweg het doel”, aldus Blomaard. “De dakpan blijft daarin centraal staan. Als specialist op het gebied van dakpannen denken we mee in oplossingen. Niet alleen op technisch gebied met de dakpan zelf als uitgangspunt, maar inmiddels dus ook op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken waarin bijvoorbeeld circulariteit een onderwerp van gesprek is. Onze klanten en relaties mogen van ons verwachten dat we voorop lopen in dergelijke ontwikkelingen. Het is prettig te merken dat wij hiermee een duidelijke behoefte vervullen en daardoor steeds vaker naast leverancier als partner worden beschouwd.”