Circulair bouwen vraagt prefabricage

Artikel delen

Prefabricage biedt meerdere antwoorden op de toenemende vraag naar circulaire oplossingen in de bouw. Dat is één van de boodschappen die doorklinkt op vakbeurs en kennisplatform PREFAB dat 12 tot 14 oktober 2021 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch. Inmiddels ontdekken steeds meer bedrijven de voordelen van industrieel bouwen en het aantal ‘woningfabrieken’ neemt nu snel toe. Het aantal geprefabriceerde woningen neemt dan ook snel toe. En dat biedt niet alleen bij de bouw, maar ook tijdens gebruik en sloop voordelen.

Circulair bouwen is niet langer een hobby voor groene koplopers. In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De ambitie van het kabinet is om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Kortom; circulair bouwen is niet langer vrijblijvend.

Wat is circulair bouwen?

Maar wat is nu eigenlijk circulair bouwen? In de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie lezen we:

‘Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.’

Wie goed kijkt naar de definitie van circulair bouwen, ziet dat volledig circulair bouwen tevens aardgasvrij én energieneutraal is. Ook behoud van biodiversiteit hoort conform de definitie bij het einddoel 2050. De doelen liggen dus in elkaars verlengde en moeten daarom steeds in samenhang worden beschouwd. Het is bijvoorbeeld contraproductief om bij het streven naar energieneutraliteit niet te kijken naar de circulariteit van alle benodigde isolatie en pv-panelen.

Prefabricage

Prefabricage kan een grote bijdrage leveren aan een circulaire economie. Door prefab elementen losmaakbaar met elkaar te verbinden, zijn de materialen na gebruik weer te scheiden en te recyclen. Nog beter is remontabel bouwen. Hierbij kunnen vrijkomende prefab onderdelen weer hergebruikt worden in een volgend gebouw. Hele modules of componenten kunnen door middel van droge verbindingen weer los gehaald worden en nogmaals ergens worden gebruikt. Indien gewenst worden de elementen eerst gereconditioneerd, zodat ze aan de meest recente eisen voldoen. Constructief zal er vaak geen aanpassing nodig zijn, als voor dezelfde toepassing wordt gekozen.
Er is nog een voordeel van prefabricage in relatie tot het verminderen van de uitputting van grondstoffen. In de gebruiksfase lenen prefab binnenwanden zich bijvoorbeeld goed voor verplaatsing en herinrichting. En wat te denken van tijdelijke huisvesting. Of een prefab modulaire woning, schoollokaal of kantoorunit die na enige jaren een nieuwe functie krijgt. Van school naar woning of van kantoor naar winkel: systeembouw leent zich prima voor functieveranderingen in de toekomst, zonder dat er direct een nieuw casco nodig is.

Duurzaam bouwen

Uiteindelijk is prefabricage dus ook duurzaam bouwen. Er zijn minder grondstoffen nodig en de productie is schoner. Tevens gaat het aantal transportkilometers omlaag, waardoor de uitstoot van schadelijke emissies afneemt. Ook is prefab zeer geschikt om afval te verminderen door de unieke vorm van de supply chain en maatwerk.
Het materialenpaspoort is een belangrijk instrument om circulair bouwen succesvol te maken. Met een materialenpaspoort kun je onder andere inzichtelijk maken welke materialen in een gebouw zijn verwerkt, van welke kwaliteit en op welke wijze. En krijg je bijvoorbeeld ook inzicht in de economische restwaarde van een gebouw. Welke waarde vertegenwoordigen alle materialen die na de gebruiksduur herbruikbaar of recyclebaar zijn? Dat is ook interessant voor toekomstige financieringsmodellen, zoals voor verbouw of nieuwbouw.

Meer weten over prefabricage?

Wilt u meer weten over prefabricage en industrieel bouwen? Bezoek dan vakbeurs en kennisprogramma PREFAB. Deze beurs vindt plaats op 12, 13 en 14 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch, gelijktijdig met Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.
Toegang is gratis voor professionals mits u zich voor 12 oktober registreert. En met een toegangskaart voor PREFAB bezoekt u gratis ook Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

Een gratis toegangskaart ter waarde van € 25,- is hier te verkrijgen.