Snel gebouwd

Innovatie & Inspiratie
Artikel delen

Innovatieve plug & play installaties

Als leveranciers van hoogwaardige producten de krachten bundelen, ontstaan er innovatieve prefab installatie-oplossingen. Bij voorkeur plug & play, met een beperkte inzet van manuren op de bouwplaats. Dat is de prefab koers van ATTEMA, deelnemer aan de vakbeurs PREFAB.

huis

Auteur: Paul Engels

Marcel Herssevoort, marketing manager ATTEMA: “Wij leveren sinds jaar en dag een breed assortiment elektrotechnische installatieproducten. We zijn sinds enkele jaren een dochteronderneming van het Duitse KAISER en hebben een positie opgebouwd met een breed assortiment hoogwaardige producten, zowel standaardtypen als speciale producten. In het verleden uitsluitend als ‘losse spulletjes’. Je ziet echter dat de markt verandert en er steeds meer vraag is naar geïntegreerde oplossingen, die snel en eenvoudig te gebruiken zijn. Minder mankracht op de bouwplaats en zoveel mogelijk in de fabriek voorbereiden en op het project snel en veilig aansluiten.”

Stekerbaar installeren

“Wij waren als Attema één van de eerste partijen die met stekerbaar installeren kwamen; later presenteerden wij onder de naam ‘100% winstalleren’ een oplossing voor de woningbouw. We hadden rondom onze producten zoals kabeldozen, holle wanddozen en centraaldozen, partners gezocht voor onder andere schakelmateriaal, bekabeling en assemblage en zo konden wij stekerbare units voor holle wanden en plafonds aanbieden”, aldus Herssevoort.
“Er zijn aannemers en installateurs die liever nog met losse producten werken en alles ter plekke op de bouwplaats fixen, maar wel met een hogere kans op faalkosten en met veel meer monteurs op de bouwplaats dan in geval van winstalleren. Je moet wel openstaan voor zulke ontwikkelingen, niet alleen de installateur maar de gehele keten. Op zo’n vakbeurs PREFAB zie je dat veel partijen in de markt dergelijke ontwikkelingen omarmen. Wij willen daar bij zijn, mede om nieuwe potentiële samenwerkingspartijen te ontmoeten en om met de gehele keten te praten.”

banner

Samenwerking

Alleen samenwerking brengt volgens ATTEMA de prefabricage van installatietechniek verder. “We proberen als ATTEMA het initiatief te nemen in zo’n samenwerking, wanneer we een kansrijke prefab oplossing voor ogen hebben. Het is overigens frappant dat in Nederland die samenwerkingsvormen relatief eenvoudig van de grond komen, terwijl internationale samenwerkingen veel ingewikkelder zijn. Wij proberen op tal van terreinen voor en achter de schermen partijen bij elkaar te krijgen. Met succes. Zo hebben wij op basis van 100% winstalleren nieuwe vloer- en wanddozen voor de prefab betonwarenindustrie ontwikkeld om deze fabrieksmatig in betonwanden en -vloeren op te nemen. Zo kan de installateur of aannemer op de bouwplaats volledig stekerbaar aansluiten. Eenzelfde manier van prefab installaties is ook mogelijk in houtskeletbouwelementen, modulaire units, kant-en-klare woningen, vakantiewoningen, badkamers, noem maar op. Ook daar hebben wij oplossingen voor of kunnen die ontwikkelen.”

Krachten bundelen

Een andere prefab innovatie is het aantoonbaar BENG installeren met Click-mate groepenkasten.
Herssevoort: “Partijen moeten garanderen dat zij de beoogde energieprestaties waarmaken. ATTEMA komt in samenwerking met O-Nexus met de oplossing hiervoor: een plug & play energiemonitoring en -managementmodule die eenvoudig en snel te installeren is in de groepenkast. Eén systeem dat alles aan elkaar koppelt en de energieprestatie in kaart brengt. En nog eenvoudig te installeren ook. Het is weer zo’n voorbeeld dat wij krachten bundelen, want wij zitten als ATTEMA niet in de monitoring en sensortechnieken. Maar we vinden wel een weg om onze hardware producten met de producten van O-Nexus succesvol te koppelen en zo de bouw- en installatiesector van slimme en praktische systemen te voorzien. Met een specifiek advies, ontwerp op maat en uitvoering volgens ‘Fail safe’-productiemethode per woning.”

producten

Stekerbare DALI verlichting

De marketing manager noemt voorts de stekerbare DALI verlichting. Met DALI (Digital Adressable Lighting Interface) stuurt de gebruiker de verlichting in gebouwen eenvoudig digitaal aan. Bovendien kan men met DALI het energiegebruik makkelijk monitoren en aanpassen. Daardoor nemen de kosten voor energie en onderhoud af. “Met onze stekerbare Cable-mate® kabeldozen bespaart de installateur tevens veel tijd.”
In nieuwbouwprojecten wordt de mate van prefabricage steeds hoger, ziet Marcel Herssevoort. “Onze oplossingen zijn tevens geschikt voor bijvoorbeeld transformatie van gebouwen tot appartementen. Zodra er een mate van repetitie is, kunnen wij bouwelementen op een slimme manier in de fabriek laten voorzien van installatietechnische voorzieningen of leveren we prefab plug & play installatie-delen op het project aan.”

Bezoek Attema op Vakbeurs PREFAB van 12 tot en met 14 oktober 2021, standnummer 5.D013

 

PREFAB 2021

PREFAB is de vakbeurs en het kennisplatform voor professionals in industrieel en modulair bouwen en renoveren. Dit platform draagt bij aan kennisdeling en business en ondersteunt zo de doorontwikkeling van prefabricatie en industrialisatie in de bouw- en installatiesector.

De beurs vindt gelijktijdig met en op dezelfde locatie plaats als Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

Reserveer alvast:
PREFAB 2021: 12, 13 en 14 oktober 2021 , Brabanthallen, ’s Hertogenbosch

www.prefabbeurs.nl

BouwTotaal