Minder tijd kwijt aan urenvastlegging door bouwspecifieke uren app?

Artikel delen

Een gedegen urenverantwoording is van groot belang voor bedrijven in de bouw. Toch blijkt in de praktijk dat het verwerken van de uren een tijdrovend proces is. Kortom: een efficiënte urenvastlegging is welkom! Met de Uren App van Opstap worden de urenopgaven en controles volledig gedigitaliseerd.

uren app

Werknemers leggen voortaan de uren en kilometers zelf vast op hun telefoon en sturen dit naar een vaste contactpersoon (bijvoorbeeld de uitvoerder). Deze controleert de gegevens en na goedkeuring gaan de gegevens automatisch naar de project- en loonadministratie.

Veel intelligentie

Bij de ontwikkeling van de App was de belangrijkste eis: het gebruik moet simpel en intuïtief zijn in gebruik.

Twee voorbeelden:

  • Eenmalig kan men een standaard opgave vastzetten, bijvoorbeeld 5 x 8 uur. Daarna drukt men wekelijks alleen nog maar op de button ‘Aanvullen’ en wordt deze opgave automatisch gegenereerd.
  • Als er op een dag andere uren van toepassing zijn (bijvoorbeeld 8 uur ziek) dan vult men dit eerst afwijkend in. Daarna drukt men op ‘Aanvullen’, waarna de resterende dagen worden gevuld met 8 uur.

Is er sprake van meerdere soorten uren, verdeling van uren per project of verschillen de aantallen kilometers per dag, dan is het scherm ‘Activiteit’ van belang. Dit is zodanig vormgegeven dat elke werknemer moeiteloos een wat gevarieerdere opgave kan opgeven. Het scherm is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk qua opzet. Kortom: gemak dient de mens.

Opstap Personeelsdiensten
www.opstapnaarwerk.nl