Opkomst van duurzame energie in de bouw

Artikel delen

Duurzame energie is eigenlijk niet meer weg te denken in de samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook in de bouw steeds meer duurzaam wordt gewerkt. Het is een investering in de toekomst die onvermijdelijk is.

Duurzaam omgaan met energie

Op steeds meer plekken begint duurzaam werken de overhand te krijgen. Neem energieleveranciers, die druk bezig zijn om een duurzame manier te vinden om energie te winnen. In de bouw gaat het niet alleen maar om duurzaam energiegebruik als het aankomt op duurzaam werken. Er zijn nog veel meer manieren voor bouwbedrijven om de duurzaamheid van hun onderneming op te schroeven. Dit wordt ook gestimuleerd vanuit de overheid, die graag ziet dat elk bedrijf in Nederland zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Ze hebben hiervoor ook een plan opgesteld, dat duidelijk maakt dat duurzaam werken in de toekomst zoveel mogelijk de norm wordt. Hiervoor wordt het voor bouwbedrijven wel verplicht om zich hier zoveel mogelijk aan te houden. Zeker als er opdrachten worden uitgevoerd voor bedrijven die verbonden zijn aan de overheid. Maar waar moet dan allemaal rekening mee worden gehouden?

Waar moet op gelet worden bij duurzaam werken?

Het gaat er bij duurzaam werken niet alleen maar om duurzame energieleveranciers in te schakelen. Zo wordt het gebruik van duurzame materialen ook sterk aangeraden. Dit zijn materialen die geen schadelijke neveneffecten met zich meebrengen en die op milieuvriendelijke wijze gewonnen worden. Daarbij moet er volgens de overheid goed rekening worden gehouden met het ontwerp van een gebouw. Speciale aandacht is er hierbij voor het binnenmilieu. Dit moet goed geventileerd kunnen worden, zodat er zich geen vocht, schimmel en andere schadelijke stoffen gaan ophopen. Ook bij het slopen moet er zo duurzaam mogelijk worden gewerkt. Er moet op gelet worden dat de materialen uit gesloopte gebouwen weer kunnen worden hergebruikt. Dit is ook een manier om ervoor te zorgen dat bouwmaterialen niet opraken. Het moge tot slot logisch zijn dat ook verantwoord watergebruik tot de speerpunten behoort.

Hogere kosten bij duurzaam bouwen?

Er kleeft een vooroordeel aan duurzaam bouwen dat het duurder is dan de traditionele manier van bouwen. Er kunnen andere manieren van bouwen worden gebruikt, die zelfs lagere kosten met zich mee kunnen brengen. Energie- en waterbesparende maatregelen brengen in eerste instantie vaak wel hogere kosten met zich mee, maar deze kunnen weer worden terugverdiend. En dan zijn er natuurlijk nog de subsidies die de overheid geeft om het duurzaam werken zoveel mogelijk te stimuleren. Zo kan per saldo de rekening voor een project een stuk gunstiger uitpakken bij een duurzame manier van bouwen.

Energieleveranciers.nl
www.energieleveranciers.nl