Draagvlak aardgasvrij wonen neemt weer toe

Artikel delen

Er is weer een positieve trend zichtbaar in het draagvlak voor aardgasvrij wonen. Sinds 2018 was er een daling te zien, maar die lijkt nu voorbij. Dat blijkt uit een jaarlijkse peiling van klimaatstichting HIER. Bijna de helft van de ondervraagden wil nog steeds actief betrokken worden om hun wijk aardgasvrij te maken. Meer mensen vertrouwen daarbij op de expertise van andere partijen, zoals de gemeente.

De peiling werd dit jaar uitgevoerd door Motivaction onder 1.024 respondenten. Het eerste jaar van de peiling, nu vijf jaar geleden, was 47% van de Nederlanders nog enthousiast over aardgasvrij wonen. Het jaar erop steeg dat snel naar 58%, maar daarna werd een dalende trend ingezet, tot een dieptepunt van 45% vorig jaar. Dat is nu weer gestegen naar 50%. De meeste voorstanders geven als reden ‘het klimaatprobleem’, terwijl de tegenstanders twijfelen aan de bijdrage van Nederland in de wereld.

Gijs Termeer, directeur bij HIER: “We zijn blij weer een stijging in het draagvlak te zien. Want daar valt of staat het succes van aardgasvrij wonen mee. Dat de aarde nog sneller opwarmt dan gedacht is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. We vermoeden dat we dat nu terugzien in de houding van mensen. Daarbij beoordelen steeds minder mensen het aardgasvrij wonen als een ‘linkse hype’, iets wat we voorgaande jaren wel zagen. Hopelijk zegt dat iets over een veranderende mindset, en zet de positieve trend volgend jaar verder door.”

Meerderheid bewoners wil betrokken worden

Ten opzichte van voorgaande jaren lijkt er meer vertrouwen in de keuze van de gemeente op het gebied van aardgasvrij wonen te zijn (zie tabel).

Gijs Termeer: “Al met al willen in onze voorbeeldwijk dus 430 mensen ten minste geraadpleegd worden, een zeer significante groep. Ons advies aan gemeenten is dan ook om dat heel serieus te nemen. Mensen beslissen – gelukkig – over hun eigen huis. Dus zonder hun medewerking, gaat het aardgas de wijk niet uit. Wij raden aan om als gemeente pas een besluit te nemen over het aardgasalternatief als bekend is dat voldoende bewoners het eens zijn met de gekozen oplossing. Bijvoorbeeld minimaal 70%, wat nu ook al geldt bij renovaties van sociale huurwoningen.”

Elektrisch verwarmen blijft het meest populaire alternatief voor aardgas (22%), terwijl dit jaar de populariteit voor bio- of groen gas ook toeneemt. Maar het grootste gedeelte van de respondenten weet het niet (34%) of maakt het niet uit (16%).