In de spotlight

Producten
Artikel delen

Ongewenste luchtstromen beheersbaar maken

Bostik levert met het Duurzaam Luchtdicht Bouwen portfolio, onder het Zwaluw merk, een compleet assortiment om te kunnen voldoen aan de huidige bouwregelgeving, zowel bij nieuwbouw als renovatieprojecten.

Als wij het hebben over Duurzaam Luchtdicht Bouwen, verdelen we dat onder in 2 verschillende methodes: Duurzaam Luchtdicht Bouwen voor de traditionele bouw en Duurzaam Luchtdicht Bouwen voor de massieve bouw. Beide bouwmethodes hebben hun eigen kenmerken als het gaat om isoleren en energie-uitstoot. Zo hebben we het bij de traditionele bouw over een ‘energiezuinige’ woning en bij massieve bouw over een ‘energie-neutrale woningen ofwel passiefhuis’.

Energiezuinige woningen

Luchtdicht bouwen maakt ongewenste luchtstromen beheersbaar. Het zorgt ervoor dat hinderlijke koude buitenlucht geen vrije toegang heeft tot de warme vertrekken van een gebouw. Daarnaast voorkomt het dat kostbare warme lucht naar buiten kan ontsnappen.

Energie-neutrale woningen ofwel Passiefhuis

Een passiefhuis is een gebouw dat voldoet aan de eisen van het passiefhuis-certificaat. Alle passiefhuizen mogen niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken voor ruimteverwarming. Een Nederlands passiefhuis gebruikt vier keer minder energie dan een Nederlands nieuwbouwwoning uit 2011 en stoot 54% minder CO2 uit dan een nieuwbouwwoning. Ongeveer 1/3 van de menselijke CO2-uitstoot in West- en Midden-Europa wordt uitgestoten bij het gebruik van gebouwen.

Ons zeer goed gebalanceerde assortiment Duurzaam Luchtdicht Bouwen producten is het voor de woningeigenaar, aannemer of architect mogelijk om een huis te bouwen dat voldoet aan het principe van energiezuinig en passief bouwen.

Toetsingsaspecten

Bij luchtdicht bouwen wordt afdichting getoetst op aantal aspecten:

 1. Luchtdichting
  Een afdichting die bijdraagt aan het voorkomen van warme lucht vanuit het gebouw door aansluitvoegen naar buiten.
 1. Thermische isolatie
  Zorgen dat door de gehele constructie een evenredige hoeveelheid isolatie (isotherme) aanwezig is om condensatie te voorkomen.
 1. Slagregendichting
  Primair voorkomen van overvloedige waterbelasting in de constructie. De “afdichting” kan wel ademen.
 1. Geluidsisolatie
  Een “afdichting” die een bijdrage levert aan het reduceren van het geluidsniveau tussen buiten en binnen het gebouw.

Bouwbesluit NTA 8800

Vanaf 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). NTA 8800 (Nederlandse Technische Afspraak) is de nationale methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Het huidige energielabel wordt vastgesteld op basis van NTA 8800.

Den Braven
www.denbraven.com

 

BouwTotaal