Restvocht bij vloeren

Artikel delen

In de reeks afbouwtips ditmaal aandacht voor restvocht bij vloeren. Om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden, wordt getracht een woning of kantoor in een zo kort mogelijke tijd te bouwen. Hierdoor wordt de tijd tussen ruwbouw en afbouw steeds korter. Ondanks de korte bouwtijd is de vloer vaak wel voldoende uitgehard, maar niet voldoende droog om met een nagenoeg dampdichte vloerbedekking te worden bekleed. Samen met Forbo Eurocol geven we tips waar je allemaal op moet letten.

Tekst en beeld: Forbo Eurocol

restvocht bij vloeren

Bij een nagenoeg dampdichte vloerbedekking (zoals linoleum en PVC) is het noodzakelijk dat de ondervloer voldoende droog is. Als de bouwtijd daarvoor te kort is, zal gezocht moeten worden naar methoden om de constructievloer versneld te drogen. Hierdoor worden problemen met restvocht in de vloer voorkomen. Het is echter vaak moeilijk te constateren waar het vocht zich in een ondervloer bevindt. Vochtmetingen worden vaak aan het oppervlak van een vloer verricht en niet diep in de constructie. Op deze manier kan er een verkeerd beeld ontstaan van de werkelijke vochthuishouding dieper in de constructie. Een eenduidig advies over hoe er gemeten of gehandeld moet worden is er eigenlijk niet.

Anhydriet dekvloer

Bij de veel toegepaste calciumsulfaatgebonden dekvloer, zoals anhydriet, kunnen problemen ontstaan indien alleen het vochtgehalte in deze dekvloer wordt gemeten. Het bouwvocht in de pas gestorte constructievloer, onder het anhydriet, zal naar boven toe kunnen transporteren. De onderzijde van deze vloer is vaak geïsoleerd met een dampdichte isolatie, met als gevolg dat het bouwvocht uit deze constructievloer alsnog in de anhydrietvloer terecht zal komen. Daarnaast kan er na het aanbrengen van de anhydrietvloer een (calciumcarbonaat)huidje op het oppervlak ontstaat dat weer zorgt voor een vertraagd droogproces. Dit huidje moet daarom zo spoedig mogelijk verwijderd worden, om te voorkomen dat het vocht uit de constructievloer een verhoging van het vochtpercentage in de anhydrietvloer veroorzaakt.

Een oplossing tegen vocht uit de constructievloer is een dampdichte folie die tussen de constructievloer en de anhydrietvloer wordt aangebracht. Helaas is deze oplossing door de vele leidingen op de constructievloer niet eenvoudig en technisch ook niet altijd aan te bevelen. Daarom blijft dit vaak achterwege. Het geforceerd drogen van niet alleen het anhydriet maar ook van de ondervloer kan hier een oplossing bieden. Een vochtmeting in de onderliggende constructievloer is daarna noodzakelijk om aan te tonen dat er geen sprake meer is van restvocht dat kan optrekken in de anhydrietvloer.

Cementdekvloer

Een cementdekvloer is qua vochthuishouding minder kritisch dan een anhydrietvloer. Niet alleen omdat de cementdekvloer beter vochtbestendig is, maar ook omdat de poriën in de cementdekvloer ruimer zijn dan die van de anhydrietvloer. Hierdoor kan het vocht dat eventueel wordt aangevoerd vanuit de constructievloer, sneller verdampen met als gevolg dat het niet in de vloer ophoopt. Ook is door deze open structuur de cementdekvloer lichter van gewicht.

Het vochtpercentage wordt in procenten per gewicht bepaald, dus is het verantwoorde vochtpercentage voor het aanbrengen van een zelfde soort bedekking voor beide vloeren ook verschillend. Het beste kan het vochtgehalte gemeten worden met een Carbidmeter, ook wel CM-meting genoemd. De droging van de ondervloer is sterk afhankelijk van de omgevingscondities en de dikte van de aangebrachte vloer. Alleen met een constante conditie, verkregen door speciaal ontwikkelde apparatuur, zoals luchtontvochtigers, kan meer garantie worden verkregen over de verwachte droogtijd. Bij droging door middel van ventilatie is men afhankelijk van de weersgesteldheid. Wel is het mogelijk om tijdens deze ventilatie de ruimte te verwarmen. Maar dan moet men wel oppassen dat er geen scheurvorming door te snelle droging ontstaat. Ook kan het gebeuren dat het vocht verplaatst wordt naar ongewenste plaatsen. De warme lucht transporteert het vocht niet alleen naar buiten, maar stijgt ook op en kan hierdoor op koudere ondergronden condenseren.

Vochtscherm

restvocht bij vloerenHet is niet altijd noodzakelijk of mogelijk om de ondervloer op het juiste restvochtgehalte te brengen. In veel gevallen (uitgezonderd anhydrietvloeren) kan in plaats van versneld drogen ook een vochtscherm van Forbo Eurocol Nederland B.V. op de ondergrond aangebracht worden. Afhankelijk van de toepassing en omstandigheden heeft Forbo Eurocol Nederland B.V. de 021 Euroblock Reno en 026 Euroblock Multi in het assortiment. Met deze producten is het mogelijk om een nagenoeg dampdichte vloerbedekking op een ondervloer aan te brengen die zonder deze vochtschermen eigenlijk te veel restvocht zou bevatten. Zodoende kan dus ook tijdwinst en kostenbesparing gerealiseerd worden.

Kortom, een goede zorg voor de vloer tijdens de bouw kan veel problemen voorkomen.

Zeven tips

  • Tip 1. Voorkom dat tijdens de bouw de vloer extra nat wordt door lekkage e.d. Hierdoor zal de vloer plaatselijk te lang vochtig kunnen blijven.
  • Tip 2. Geen materiaal opslaan op een vloer die nog moet drogen. Het opslagmateriaal zal het verdampen van vocht uit de vloer en de ventilatie vlak boven de vloer verhinderen.
  • Tip 3. Geen tapkranen boven een nog te drogen vloer aanbrengen. Tijdens de bouw bestaat het risico dat de kraan gaat lekken of dat er veel water wordt gemorst.
  • Tip 4. Zorg voor constante ventilatie, ook ´s avonds en ´s nachts. Vaak wordt als inbraakpreventie een ruimte helemaal afgesloten waardoor 75% van de tijd niet geventileerd wordt.
  • Tip 5. Bij luchtontvochtigers altijd de ruimte hermetisch afsluiten anders wordt vochtige lucht van buiten aangevoerd en zal de vloer niet versneld drogen. Luchtontvochtigers werken vaak efficiënter als ze gecombineerd worden met gelijktijdig verwarmen van de desbetreffende ruimten.
  • Tip 6. Controleer of er gebruik is gemaakt van een dampdichte folie in het geval van anhydriet. Wanneer dit niet het geval is controleer dan ook het vochtgehalte in de constructievloer. Denk hierbij aan water dat te lang op de vloer blijft staan, kanaalplaatvloeren waar de drainagegaatjes van verstopt zitten, bouwmaterialen die de vloer afdekken en een droog klimaat.
  • Tip 7. Vraag bij Forbo Eurocol Nederland B.V. naar de mogelijkheden voor het toepassen van vochtisolatiesystemen.