Richtlijnen lijmen en egaliseren op anhydriet gietdekvloer

Artikel delen

Steeds vaker zien we in zowel woning- als utiliteitsbouw calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren, waaronder bijvoorbeeld de bekende anhydriet vloeren. Deze vloeren zijn een goed alternatief voor zandcement dekvloeren en vormen een prima ondergrond voor diverse vloerafwerkingen. Voor een optimaal resultaat gelden wel enkele belangrijke voorwaarden. Samen met Forbo Eurocol geven we afbouwtips. Hoe kun je altijd een perfecte vloerafwerking bereiken?

Tekst en beeld: Forbo Eurocol

Gieten van een gietvloer

Vloerverwarming

Het storten van een gietvloerWe beginnen met een vloer met vloerverwarming. Die wordt steeds populairder doordat de warmtepomp in opkomst is. Op de constructievloer kan een calciumsulfaatgebonden gietdekvloer worden aangebracht op een dunne tussenlaag en/of isolatie met vloerverwarming. Op deze vloerverwarmingleidingen moet de dekking van de gietdekvloer minimaal 25 mm bedragen. Voordat de vloerafwerking wordt aangebracht moet de vloerverwarming in bedrijf zijn geweest. Deze eerste opwarming moet worden uitgevoerd middels het opstartprotocol. Door het opstarten van de vloerverwarming kan de droogtijd van de vloer aanzienlijk worden verkort omdat het restvocht uit de verharde dekvloer wordt verdreven.

Opstartprotocol

 • Het activeren van het vloerverwarmingssysteem mag op zijn vroegst plaatsvinden zeven dagen nadat de gietdekvloer is aangebracht.
 • De aanvangstemperatuur op dag 1 moet worden ingesteld op 20 °C. Bij het opstoken moet de watertemperatuur met maximaal 5 °C per dag worden opgevoerd.
 • Nadat de maximale bedrijfstemperatuur (40 °C) is bereikt, moet deze gedurende drie dagen worden aangehouden.
 • Daarna moet de watertemperatuur worden afgebouwd met maximaal 5 °C per dag tot de oorspronkelijke waarde vóór het opstoken.
 • Geadviseerd wordt ook deze oorspronkelijke waarde vervolgens weer drie dagen aan te houden.
 • Het activeren van de vloerverwarming draagt bij aan de droging van de vloer. Indien na het doorlopen van bovenstaand protocol het restvochtgehalte van de vloer nog te hoog is, kan de procedure worden herhaald.

Vochtpercentage

Illustratie voor meten vochtgehalte gietvloer

Meten vochtgehalte.

Allereerst moet met behulp van een CM-Gerät het vochtpercentage in de gietdekvloer te worden vastgesteld. Om tot een exacte vaststelling van het vochtpercentage te komen, zal er gemeten moeten worden met een hoeveelheid verzamelde mortel van 50 gram. Men moet zich ervan overtuigen, dat in een later stadium het vastgestelde vochtpercentage in de gietdekvloer niet kan oplopen door vochttransport vanuit de constructievloer of welke zijde dan ook.

Het maximaal toegestane restvocht-percentage is voor de verwerking van:

  1. Tapijt:                          max. 1,0 %
  2. Naaldvilt:                    max. 1,0 %
  3. Linoleum:                   max. 0,5 %
  4. Homogene PVC:        max. 0,5 %
  5. Cushion vinyl:            max. 0,5 %
  6. Rubber:                       max. 0,5 %
  7. Kurkparket:                max. 0,5 %

Vochtscherm

Het is mogelijk onder calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren een vochtscherm middels toepassing van een dampdichte PE-folie (één of tweelaags) tot langs de zijkanten aan te brengen. Dit verhindert dat vocht uit de draagvloer in de dekvloer kan komen. In een goed geventileerde ruimte bedraagt de droogtijd van de calciumsulfaatgebonden gietdekvloer circa één week per 10 mm dikte tot een dekvloer van circa 40 mm dik. Dikkere dekvloeren drogen relatief langzamer. In de praktijk zal dan ook een vochtmeting pas na circa vijf weken nut hebben, afhankelijk van het type vloerafwerking, relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.

Toplaag

Illustratie over het schuren van een gietvloer

Vloer schuren.

Het oppervlak van de calciumsulfaatgebonden gietdekvloer moet nu beoordeeld worden. De hecht- en druksterkte kwaliteit van de vloer moet voldoen aan de eisen overeenkomstig de CUR-aanbeveling 107 ‘Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel’ (voorheen 62). Indien de toplaagconditie niet optimaal is, bijvoorbeeld door aanwezigheid van een calciumcarbonaathuidje of andere onsterke lagen, dan de gietdekvloer schuren of borstelen. De vloerlegger/tegelzetter beoordeelt zelf of de conditie van de toplaag in orde is. Ook indien de gietdekvloer reeds door de applicateur is geschuurd, moet alsnog worden nagegaan of dit goed is uitgevoerd. Een eenmaal geaccepteerde ondervloer valt verder onder verantwoording van de vloerlegger/tegelzetter.

Bij twijfel aan de kwaliteit van de sterkte van de toplaag kan de fabrikant van de gietdekvloer een officiële meting uitvoeren. Deze beoordeelt de gietdekvloer middels een genormeerde huidtreksterkte proef. Een handig hulpmiddel om zelf de sterkte van de toplaag te beoordelen, is om met een muntstuk op de vloer te krassen. Blijft er een zwarte streep achter dan is de vloer in vele gevallen geschikt voor verdere afwerking. Wanneer echter met gemak wit poeder (bijvoorbeeld calciumcarbonaat) kan worden weg geschraapt, dan is de toplaag te zwak en moet men overgaan tot schuren of borstelen.

Stofvrij maken

Illustratie over vloer zuigen.

Vloer zuigen.

Na het schuren of borstelen, het achtergebleven stof verwijderen met een industriestofzuiger. Door deze krachtige manier van reinigen worden ook de poriën in de gietdekvloer goed schoon gezogen. Dit komt ten goede aan de hechting van de egalisatie of verlijming van de vloerbedekking.

Voorstrijken en egaliseren

In het geval de ondergrond geheel of plaatselijk geëgaliseerd moet worden, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende vlakheid, moet je als volgt handelen:

 • Ondergrond schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
 • Dekvloer voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Het voorstrijkmiddel onverdund opbrengen met behulp van een vachtroller. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn om een tweede en eventueel een derde voorstrijklaag te moeten aanbrengen. De 044 Europrimer Multi per laag minimaal één tot twee uur laten drogen.
 • Ondergrond in een laagdikte van minimaal 2 mm egaliseren met 920 Europlan Alphy of 925 Europlan Alphy Direct en laten drogen. Bij toepassing van de 925 Europlan Alphy Direct is voorstrijken in de meeste gevallen niet noodzakelijk.
 • Blijkt het noodzakelijk om de droge egalisatielaag te schuren, dan bij voorkeur met gaas korrel grofte 100-120. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger.

Direct verlijmen tapijt en naaldvilt

Illustratie over het lijmen van vloerbedekking op een gietvloer

Vloerbedekking lijmen.

 • Gietdekvloer schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
 • Bij het rechtstreeks verlijmen op de dekvloer kan het noodzakelijk zijn om deze eerst voor te strijken, met behulp van een vachtroller, met 049 Europrimer ABS. De droogtijd is circa één tot twee uur.
 • Tapijt of naaldvilt verlijmen met 509 Eurosafe Tex.

Egaliseren en verlijmen harde vloerbedekkingen

Illustratie over het lijmen van Linoleum.

Linoleum lijmen.

 • Gietdekvloer schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
 • Dekvloer voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Het voorstrijkmiddel onverdund opbrengen met behulp van een vachtroller. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn om een tweede en eventueel een derde voorstrijklaag te moeten aanbrengen. De 044 Europrimer Multi per laag minimaal één tot twee uur laten drogen.
 • Ondergrond in een laagdikte van minimaal 2 mm egaliseren met 920 Europlan alphy of 925 Europlan Alphy Direct en laten drogen. Bij toepassing van de 925 Europlan Alphy Direct is voorstrijken in de meeste gevallen niet noodzakelijk.
 • Blijkt het noodzakelijk om de droge egalisatielaag te schuren, dan bij voorkeur met gaas korrel grofte 100-120. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger.
 • Linoleum verlijmen met 514 Eurosafe Lino of 611 Eurostar Lino Plus. De lijm opbrengen met een B1 vertande lijmkam.
 • Rubberen, vinyl en PVC-vloerbedekking verlijmen met 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. De lijm opbrengen met een A2 vertande lijmkam.
 • PVC-lamellen kunnen verlijmd worden met 543 Eurosafe Deco indien deze voldoende dimensiestabiel zijn conform de norm EN 434. De lijm opbrengen met behulp van een vachtroller.