Biobased wanden nu ook circulair

Artikel delen

Circulariteit is een steeds belangrijker thema in de bouw. Faay Vianen werkt daarom aan nieuwe ontwikkelingen en producten om de wanden nog meer geschikt te maken voor hergebruik en recycling. Als biobased en modulair product is de Faay-wand nu echter al dé bewezen meest duurzame scheidingswand van Nederland.

Faay Vianen produceert al vijftig jaar lang scheidingswanden op basis van vlas: biobased en lokaal verkrijgbaar. De scheidingswanden zijn modulaire prefab elementen, wat bijdraagt aan het voorkomen van afval. Doorgaande productontwikkeling staat hoog in het vaandel bij Faay Vianen. “Er wordt continu aan het product gesleuteld, in overleg met klanten, maar ook aan aspecten als kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit”, zegt Johan Mellegers, die door Faay aangetrokken is om specifiek de duurzaamheid van de Faay-wanden nog verder te vergroten.

Hernieuwbaar product met CO2-opslag

“We zien in de markt nu grote belangstelling voor biobased producten. In die producten wordt CO2 opgeslagen, wat goed is voor het klimaat. We lopen voorop als het gaat om de grootschalige productie van biobased materialen. Daarbij is vlas ook nog eens een heel snel hernieuwbaar product, dat binnen zes maanden groeit. Vlas is destijds vooral gekozen vanwege zijn technische eigenschappen en omdat het een licht materiaal was. Nu vraagt de markt om die gunstige milieuscore vast te leggen in cijfers, onderbouwd middels Levens Cyclus Analyses. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook daarbuiten want we zijn een internationaal bedrijf.”

“Voor Nederland bepalen we de milieuschaduwkosten middels een MKI-score, die vermeld wordt in de Nationale MilieuDatabase. Daarin zijn we een Categorie 1 product en doen we het dus beter dan het branchegemiddelde. Dat wordt steeds belangrijker, onder meer door de verplichte berekening van de Milieu Prestatie Gebouwen.”

Terugname

Daarnaast vraagt de markt om circulariteit. “Als de wanden droog worden gemonteerd, zijn ze herbruikbaar. Een aantal klanten doet dat zelf al, bijvoorbeeld in de retailsector voor winkelinrichtingen. Wanden worden dan gemonteerd zonder lijm of met een beperkte plaatselijke verlijming. Dat maakt het mogelijk om ze weer te demonteren en te hergebruiken. Aan het eind van hun levensduur kunnen de wanden worden afgevoerd naar de stort maar kunnen ze nu ook weer naar Faay worden geretourneerd. Naast dat dat duurzamer is is het meestal ook goedkoper dan storten. En bij hergebruik en recycling van biobased materialen blijft de CO2 daarin ook nog eens langer opgeslagen”, zegt Mellegers. Vanaf medio 2022 worden de wanden zelfs geleverd met een circulariteitsverklaring in de vorm van een terugnameoptie.

Gips en vlas

Faay is nu bezig om dat proces van recycling te verbeteren. Een belangrijk onderdeel is het scheiden van gipsbeplating en vlaskern. Na het scheiden daarvan gaat de gipsplaat naar een extern recyclingsbedrijf. Het materiaal wordt vervolgens hergebruikt voor diverse producten, waaronder nieuwe gipsplaten. In principe kan een nieuwe gipsplaat technisch tot 30% gerecyclede grondstoffen bevatten. Het vrijkomende vlas hergebruikt Faay om er spaanplaat van te laten maken, dat Faay zelf onder meer gebruikt voor de veren tussen de wanden. Op lange termijn wil Faay het ingezamelde vlas zelf gaan hergebruiken voor nieuwe vlaswanden.

Gunstiger voor recycling is een wand die uit één materiaal bestaat. Faay heeft daarom een nieuwe wand ontwikkeld waarin de gipsbeplating ontbreekt. De wand bestaat uitsluitend uit vlas. Deze wand is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de retailsector.

Hergebruikt hout

Hergebruik van biobased grondstoffen doet Faay inmiddels ook in de Kingsize wanden voor nieuwbouw. Daarin hergebruikt Faay het hout van oude VELUX-dakramen vanuit de VELUX Take-back service. Met deze service kunnen oude dakramen ingeleverd worden bij de groothandel waarna ze bij een sociale werkplaats worden gedemonteerd. Faay gebruikt het materiaal voor het houten onderprofiel van de Kingsize wand.

Mellegers merkt dat duurzaamheid en circulariteit inmiddels ook in de bouwpraktijk steeds belangrijker worden. “De markt vraagt er nu daadwerkelijk om. De huidige prijsstijgingen maken ons bewust dat we zuinig moeten zijn met grondstoffen. Publieke opdrachtgevers vragen er om, maar ook een bedrijf als BAM meldt dat het versneld wil voldoen aan zijn doelstelling van CO2-vermindering. Schiphol vraagt als opdrachtgever al om een garantie op recycling. Voor dit soort vraagstukken heeft Faay bestaande oplossingen.”

“Veel bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van biobased producten en praten er over maar wij doen het al. Daarmee leveren we een heel bijzonder product in Europa en daar zijn we heel trots op.”

Faay Vianen
www.faay.nl