Circulariteit is meerwaarde voor de klant

Artikel delen

Aannemers kunnen meerwaarde leveren door opdrachtgevers te wijzen op de mogelijkheden om circulair te bouwen. Veel opdrachtgevers hebben daar vaak zelf nog geen kennis van en vragen er daarom ook niet om, maar het thema leeft wel breed in de markt, zegt Gerhard Hospers, manager Greenworks van Raab Karcher.

huizen met plattegrond

Met Greenworks helpt Raab Karcher aannemers om duurzame en circulaire keuzes te maken. En om gelijk maar een misverstand uit de weg te ruimen: circulair is meer dan het gebruik van biobased materialen en ook meer dan het gebruik van tweedehands materialen. “In de bouw is een beetje een tweedeling gaande, met een groeiende groep die sterk focust op biobased materialen waarbij de nadruk vooral op ingesloten CO2 is komen te liggen, terwijl circulair bouwen meer is dan dat. Naast de biologische kringloop heb je ook een technische kringloop, waarbij afval wordt voorkomen en grondstoffen weer worden teruggebracht in de keten zodat we verspilling van kostbare grondstoffen voorkomen. Daar zijn inmiddels allerlei fabrikanten volop mee bezig, zoals bijvoorbeeld de spaanplaat- en isolatiefabrikanten”, zegt Hospers.

“Dat is zeg maar de achterkant van de producten. Daarnaast heb je de voorkant en dan gaat het om de keuze van de klant. Hoe duurzaam en circulair zijn je keuzes? Je moet dat in zijn totaal bekijken. Je kunt wel een biobased product kiezen als gevelbekleding, maar als dat minder lang mee gaat en meer onderhoud vraagt, is het dan wel duurzamer? Daarvoor moet je de totale levenscyclus bekijken.”

Duurzame kenmerken

Juist met die levenscyclus-analyses kan Raab Karcher helpen. De producten met het Greenworks-label zijn geselecteerd op hun duurzaamheid en hebben milieutechnisch een bovengemiddelde score ten opzichte van soortgelijke producten binnen hun toepassingsgebied. De Greenworksscore wordt bepaald aan de hand van elf specifieke, duurzame materiaal- en productie-eigenschappen. Raab Karcher heeft voor elk Greenworks-product een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over samenstelling, productie, eigenschappen en verpakking. Verder is te zien over welke certificaten en labels het product beschikt.

Hospers merkt dat de markt hier behoefte aan heeft. “Vroeger deed je het op gebied van duurzaamheid al heel goed als je kwam met FSC of PEFC-gecertificeerd hout. Dat doet nu iedereen. Nu moet je meer doen. En dat kun je alleen maar doen in samenwerking. Niemand gelooft nog dat één partij alle wijsheid in pacht heeft.”

Motivatie

“Een deel van onze klanten is intrinsiek gemotiveerd om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Een groot deel volgt gewoon het Bouwbesluit. Maar je ziet dat bij aanbestedingen steeds vaker een selectie plaatsvindt op niet alleen prijs maar ook op energiezuinigheid en milieuprestatie. De beste motivatie om duurzaam en circulair te gaan bouwen is als de opdrachtgever er om vraagt. Dat geeft wel een spanningsveld want opdrachtgevers hanteren daar geen eenduidige definitie van. Vaak is het: kom maar met een goed voorstel. Dat vinden wij interessant. Dan kunnen we samen met de bouwer gaan kijken wat het beste past bij wat deze opdrachtgever wil. Daarbij zie je dat een aannemer goed is in techniek, maar er is ook marketingtechniek. Hoe breng je duurzaamheid voor het voetlicht? Wij denken daarin mee met de aannemer en eventueel schrijven we zelfs mee.”

“Je kunt ook niet meer alleen inkopen op laagste prijs. ‘Of gelijkwaardig’ gaat niet alleen meer om technische prestatie maar ook om milieuprestatie. En je zult zien dat daar ook in de praktijk steeds vaker op gecontroleerd gaat worden, zoals nu ook bij de energienorm BENG bij oplevering wordt gekeken of alles er in zit wat je vooraf had aangegeven. De kwaliteitsborger van de WKB zal daar straks ook op gaan letten. De berekende Milieu Prestatie Gebouwen wordt dan niet meer alleen vooraf gemaakt maar ook achteraf gecontroleerd in het bouwwerk.”

Ketensamenwerking

Waar het gaat om het realiseren van een duurzaam gebouw, is Hospers groot voorstander van samenwerking in de totale keten, dus niet alleen tussen Raab Karcher en aannemer maar ook met onder meer de installateur. “Veel opdrachtgevers hebben onvoldoende kennis van producten, oplossingen en gebouwen. Daar liggen kansen voor de markt. Maar dan moet je wel goed kijken welke partijen je daarvoor nodig hebt en vervolgens in gezamenlijkheid invulling geven aan de wens van de opdrachtgever. Een gebouw bestaat immers niet alleen uit bouwmaterialen, maar ook uit installaties. Die moet je dan wel goed op elkaar afstemmen. Er zijn al veel opdrachtgevers teleurgesteld omdat er niet aan de voorkant is nagedacht over de beste oplossingen.”

Verschuiving in assortiment

De (product)ontwikkelingen op gebied van circulariteit en biobased bouwen hebben ook invloed op het assortiment van Greenworks. “Er komen nieuwe producten in en er gaan producten uit. Daarbij gaan we ook het aanbod van biobased producten vergroten. We kijken wel hoe we dat doen met voorraad. De vraag is nog niet groot genoeg om alle producten op voorraad te hebben, maar dan maken we afspraken met leveranciers om toch snel te kunnen leveren.”

Tot slot een tip van Gerhard Hospers aan alle aannemers als het gaat om duurzaamheid en circulariteit: “Denk in meerwaarde en vraag je af waar je wilt staan over vijf jaar.”

Raab Karcher
www.raabkarcher.nl