Brandbeveiliging voor tijdelijke opvanglocaties: veiligheid volgens de richtlijnen

Artikel delen

Brandveiligheid vormt een van de belangrijkste uitgangspunten voor een veilige (opvang)locatie. De grote toestroom van vluchtelingen uit bijvoorbeeld Oekraïne leidt tot uitdagingen voor onder andere gemeenten en het COA. Hoe garandeert u goede brandbeveiliging, als u zoveel mogelijk mensen snel onderdak wilt bieden?

VPS BrandbeveiligingDe permanente systemen voor brandpreventie zijn op tijdelijke opvangvoorzieningen vaak niet aanwezig of niet in orde en deze opvanglocaties hebben doorgaans geen structureel karakter. Het zijn bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden die als noodopvangvoorziening ingezet worden. Tegelijkertijd moet de brandbeveiliging wel aan de normen voldoen. Een drama als de Schipholbrand wil niemand nogmaals laten ontstaan.

Bij VPS zijn ze sterk in brandbeveiliging specifiek voor tijdelijke (opvang)locaties. Dus zoekt u naar een oplossing voor brandpreventie en brandveiligheid, bijvoorbeeld op plekken waar u vluchtelingen uit Oekraïne of andere landen opvangt? Daarover adviseren VPS u graag.

Grote toestroom van vluchtelingen

Door oorlogen of politieke instabiliteit ontvluchten veel mensen noodgedwongen hun land en een deel van hen komt in Nederland terecht. Dat geldt voor inwoners van Oekraïne sinds Rusland daar de oorlog begon, net als voor mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Eritrea en Somalië. Gemeenten, het COA en andere opvanginstellingen proberen in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk vluchtelingen op te vangen. Tegelijkertijd moet de brandbeveiliging aan de geldende normen voldoen om voor iedereen de (brand)veiligheid te kunnen garanderen.

vps brandbeveiliging

Tijdelijke brandbeveiliging

Een opvanglocatie moet leefbaar en veilig zijn. Dat geldt voor de bewoners, maar ook voor medewerkers, bezoekers en vrijwilligers. De brandveiligheid vraagt om twee expliciete doelen:

  • Beperken van slachtoffers door brand in het gebouw
  • Beperken van schade aan derden (buurpercelen)

VPS FireAlert, de oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging en ontruiming, maakt het mogelijk om elke locatie binnen een kort tijdsbestek te voorzien van passende brandbeveiliging op het benodigde niveau en conform het brandveiligheidsplan.

VPS brandbeveiliging

Over VPS FireAlert

VPS FireAlert is een volwaardig, 100% draadloos en EN54-gecertificeerd brandmeld-, ontruimings en ongevallenalarmsysteem. Het is een modulair in te zetten oplossing die ideaal is voor locaties waar (al dan niet tijdelijk) geen gebruik gemaakt kan worden van bestaande installaties die waken over de brandveiligheid van bewoners, medewerkers en/of bezoekers.

Het geavanceerde en gebruiksvriendelijke systeem voor brandbeveiliging is ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de EN54-norm. Hierdoor biedt het systeem een gegarandeerde, eenvoudige en snelle manier van het doorgeven van brandmeldingen binnen de complexe situatie van tijdelijke opvangvoorzieningen.

Het systeem combineert een aantal belangrijke voordelen:

  • 100% draadloos
  • Voor elke locatie geschikt, door de modulair in te zetten componenten
  • Binnen enkele dagen (turnkey) opgeleverd
  • EN54-gecertificeerd en CE-gemarkeerd
  • Doormelding naar PAC-meldkamer, mobiele telefoon en VPS React
  • Integratie met bestaande apparatuur (zoals bestaande brandmeldinstallaties, toegangscontrolesystemen, tourniquets, liften en gasdetectors)

vps brandbeveiliging

Tijdelijke brandbeveiliging: hoe werkt het?

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt momenteel veel gebruik gemaakt van (leegstaande) kantoorpanden. Deze gebouwen hebben een kantoorfunctie, maar door de verandering van het gebruik dient het brandveiligheidsniveau geüpgraded te worden naar een logiesfunctie. Dit betekent dat het gehele pand aangepast dient te worden naar ‘volledige detectie’. Op het moment dat de bestaande brandmeldinstallatie voldoet aan de gestelde eisen, kan VPS deze eenvoudig fysiek met een interface-unit NO/NC koppelen aan het VPS FireAlert systeem. Vaak volstaat het om daarna draadloze optische rookmelders bij te plaatsen, waarna het pand voldoet aan de gestelde eisen. We gaan hierbij uiteraard altijd uit van de geldende normen. Wanneer er helemaal geen brandmeldvoorzieningen in een gebouw aanwezig zijn kan VPS FireAlert tevens ingezet worden als standalone brandbeveiligingsoplossing.

Hoe complex de situatie op locatie ook is, VPS kan als voorraadhoudend bedrijf altijd snel schakelen en binnen enkele dagen de gehele brandmeldinstallatie (turnkey) opleveren of op het vereiste niveau brengen. Na de installatie van VPS FireAlert, levert het bedrijf een Rapport van Oplevering aan die als bijlage aan het Programma van Eisen kan worden toegevoegd.

VPS heeft veel ervaring met deze oplossing, zowel voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen als andere projecten. VPS FireAlert is bijvoorbeeld ingezet op de opvanglocaties voor vluchtelingen Kamp van Zeist in Soesterberg, een noodopvangvoorziening in Kampen, de voormalige koepelgevangenis in Breda, Park Vogelenzang in Bennebroek, het azc Almere, schoolgebouw de Kleine Kapitein in Amsterdam en het voormalige VARA-gebouw in Hilversum. VPS werkt daarbij zowel voor het COA als voor gemeenten en gebouweigenaren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe VPS zorgt voor brandveiligheid op tijdelijke opvanglocaties? Neem contact met het bedrijf op of vraag meteen een vrijblijvende offerte aan, VPS hoort graag van u.