Woningconcepten herhaalbaar en opschaalbaar maken

Artikel delen

Duurzaamheid en circulariteit beginnen wat VBI betreft bij de oorsprong. De oorsprong van de materialen én de oorsprong van het ontwerp. Daarbij gaat het onder meer om materiaal met een verantwoorde herkomst (CSC), een lage MKI-waarde en maximaal hergebruik van betongranulaat. Het ontwerp moet gericht zijn op losmaakbaarheid en functie- en indelingsaanpasbaarheid.

Door de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp te rationaliseren maakt VBI woningconcepten vervolgens ‘herhaalbaar en opschaalbaar’.

Integraalvloer

De Nieuwe Blauwdruk

Met De Nieuwe Blauwdruk voor grondgebonden woningen verwoord VBI haar visie op de, vaak nog onbenutte, kansen die de kanaalplaatvloer daarin biedt. VBI kan verder in standaardisatie, industrialisatie en duurzaamheid, mét behoud van keuzes die echt waarde toevoegen voor de opdrachtgever en bewoner.

In de basis beoogt De Nieuwe Blauwdruk het beperken van variatie die geen waarde toevoegt, zonder dat je architectonisch eenheidsworsten produceert. Het beperken van die onnodige variaties kan de bouw namelijk enorm versnellen. Je bespaart immers tijd en geld door steeds te ontwerpen, tekenen en engineeren binnen de parametrische kaders van de fabrikant. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Deze ‘customized mass production’ helpt om in korte tijd veel nieuwe woningen te realiseren, terwijl woningbouwers huizen met eigen identiteit kunnen blijven ontwikkelen.

Maak kennis met de VBI Integraalvloer

IntegraalvloerDe jongste innovatie, de VBI Integraalvloer voor seriematige grondgebonden woningbouw, is ontwikkeld voor het snel realiseren van industriële nieuwbouwwoningen. Hierdoor worden bouw-, coördinatietijd en bouwkosten aanzienlijk gereduceerd.

Compleet en efficiënt vloerconcept

De Integraalvloer is een allround prefab vloer die geschikt is voor elke conceptbouwer. De E- en W-installaties zijn al tijdens het productieproces in de vloer geïntegreerd en kunnen bij de bouw ‘plug and play’ worden aangesloten door de universele koppelingen.

De vloer wordt, klaar voor montage, in grote elementen aangeleverd waarna het installatiewerk alleen nog maar gekoppeld hoeft te worden. Weersomstandigheden hebben geen invloed op de plaatsing van de Integraalvloer. Hierdoor verloopt het bouwproces slim én veilig en wordt een hoge productiesnelheid behaald. Dit leidt tot een snelle oplevering.

Integraalvloer

Direct klaar voor vloerafwerking

Direct na het plaatsen van de vloer kan worden doorgegaan met het plaatsen van de wanden of met een ander onderdeel van het bouwproces. De vloer is door het gladde en strakke oppervlak direct klaar voor vloerafwerking. Het aanbrengen van een deklaag is dus niet meer nodig. Het dichtzetten van naden en hijspunten vergt minimale handelingen. Ook de plafondzijde heeft een minimum aan naden en is geheel strak en glad.

Standaardisatie en industrialisatie zijn noodzakelijk om versnelling én verduurzaming van woningbouw mogelijk te maken. Mét behoud van keuzes die echt waarde toevoegen, maar zonder architectonisch eenheidsworsten te produceren. Het beperken van onnodige variaties kan de bouw enorm versnellen. Til je dit naar prefab next level, dan is er nog meer snelheid en efficiency te behalen. VBI wisselt graag met u van gedachten over de vaak nog onbenutte kansen en over de recente innovaties die hierbij kunnen helpen.

VBI
www.vbi.nl