Hoogwaardig hergebruik oude kanaalplaatvloeren

Artikel delen

Op het terrein van Lagemaat B.V. te Heerde liggen de kanaalplaatvloeren, die afkomstig zijn van het oude kantoorpand van Provincie Gelderland. Deze zijn al in 1987 geleverd door Dycore. Alle vrijkomende materialen uit dit kantoorpand worden zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Een deel van de vrijgekomen kanaalplaten is bestemd voor de begane grondvloer van een sporthal. Het overige deel van de betonnen wandelementen en vloeren gaat naar een circulair kenniscentrum te Heerde.

Tekst: Frank de Groot, met dank aan Dycore
Beeld: Dycore, Lagemaat

Circulariteit op de BouwBeurs

Circulariteit: een zeer belangrijk onderwerp in de bouwsector. Nu de BouwBeurs voor de deur staat willen we graag wat extra aandacht aan dit onderwerp geven. In dit artikel gaan we in op hergebruik van oude kanaalplaatvloeren. Hergebruik van oude kanaalplaten geeft een nieuwe dimensie aan een duurzame bouw, in dit artikel lees je waarom.

Koffie drinken?

BouwTotaal staat op de BouwBeurs 2023 (6 t/m 10 februari 2023). Onze redacteuren en accountmanagers ontmoeten je graag! Kom je een kopje koffie drinken? Je vindt ons in hal 7 op standnummer F042.

kanaalplaatvloeren

Opslag van de vrijgekomen kanaalplaatvloeren.

De provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Dycore zijn een samenwerking aangegaan voor het hoogwaardig hergebruiken van 1.050 m2 kanaalplaatvloeren als begane grondvloer in de nieuw te bouwen, duurzame sporthal aan de Middachtensingel te Arnhem. De provincie heeft de duurzame sloop aanbesteed. Dit met als doel kwartier te maken en ketenbreed kennis te ontwikkelen voor de circulaire economie. De nieuwe sporthal wordt gerealiseerd door Van der Horst Aannemers. De oude kanaalplaten zijn voor dit project getest op sterkte door TU Delft. Dycore heeft de aannemer en het sloopbedrijf voorzien van nieuwe tekeningen en berekeningen en advies gegeven over hijsen en opnieuw plaatsen. Lagemaat zorgt ervoor dat de elementen aangepast worden. Denk hierbij aan onder andere de plaatlengte, sparingen en hijsgaten. Hierna zijn de circulaire kanaalplaatvloeren klaar voor montage.

kanaalplaatvloeren

Advies en begeleiding

Hergebruik van materiaal door toepassing van betongranulaat is bekend; de afgelopen jaren leverde Dycore bij vele projecten kanaalplaatvloeren voorzien van dit gerecycled betongranulaat. Het hergebruiken van hele kanaalplaten uit een oud bestaand gebouw is een geheel nieuw proces.

In samenwerking met de betrokken partijen, provincie Gelderland, gemeente Arnhem, Lagemaat BV, Van der Horst Aannemers en Adviesbureau Tielemans, is het ‘Dycore Protocol Hergebruik Kanaalplaatvloeren’ opgesteld. In dit protocol staan richtlijnen voor het hijsen, oogsten, de aanpasbaarheid, opslag en montage van de elementen. Ook is er aandacht voor de diverse beoordelingscriteria en beoordelingsmomenten. Dycore heeft bij het hergebruik van de kanaalplaatvloeren in de sporthal een adviserende rol. Het doel is om samen het gehele project uit te werken en praktische en procesmatige kennis op te doen.

kanaalplaatvloeren

Herkomst

De kanaalplaatvloeren zijn afkomstig van het oude provinciale kantoorgebouw Prinsenhof A in Arnhem. Dit kantoorgebouw was na de komst van het nieuwe Huis der Provincie overbodig geworden en maakt plaats voor een groener en levendig gebied. Provincie Gelderland koos voor een duurzame manier van slopen: circulair delven. De cirkel van de circulaire bouw kan namelijk daadwerkelijk gesloten worden door de materialen uit een gebouw te oogsten en opnieuw te gebruiken. Het gebruik van grondstoffen wordt hiermee verminderd, dit werkt CO2 besparend én er is minder afval.

“We hopen dat in de hele keten, van aannemer en sloper tot opdrachtgever, dit navolging krijgt. We bereiken graag dat dit de komende tijd steeds meer gemeengoed gaat worden. De overheid heeft ook een voorbeeldfunctie. Dus op die manier zetten wij ons hier voor in als een soort pionierswerk”, aldus Maik Knuiman, projectmanager Circulair delven bij Provincie Gelderland.

Prinsenhof A is voorjaar 2022 zorgvuldig gedemonteerd door Lagemaat BV, waarbij de kanaalplaatvloeren voorzichtig zijn losgeslepen. Het bedrijf gebruikt het oude kantoorgebouw als donorpand voor nieuwbouw. De negen verdiepingen tellende betonnen kolos werd gebouwd in de jaren ’80. Een tijd, waarin ontmanteling nog niet aan de orde was. Hier lag dus een extra uitdaging om de betonnen vloeren en gevelelementen als losse onderdelen uit elkaar te halen.

kanaalplaatvloeren

Pionieren voor duurzaamheid

Kanaalplaatvloeren zijn al slim ontworpen waardoor zij een lage MKI-waarde bezitten. Maar hergebruik van oude kanaalplaten geeft een nieuwe dimensie aan een duurzame bouw. Bij hergebruik van vloerplaten moet nog veel uitgedacht worden. Voor het aanjagen van de circulaire economie staat kennisdeling dan ook centraal in dit project. Het toont aan dat je met beton meer kunt dan alleen recyclen. Dycore gelooft in een tweede leven voor kanaalplaatvloeren. Met dit project legt het bedrijf de basis voor toekomstige projecten met circulaire kanaalplaten.

kanaalplaatvloeren