Bouwkosten

Artikel delen

Bestaande laagbouwwoning voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk

Bij het vervangen van het bestaande hang- en sluitwerk kan men meteen de inbraakwerendheid van de woning naar het niveau van Politie Keurmerk Veilig Wonen verbeteren. Wat zijn de kosten van het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk? Casadata rekent het op deze pagina voor je uit.

Tekst en beeld: Casadata

Inbraakwerend sluitwerk

Als uitgangspunt voor de kosten is uitgegaan van een bestaande laagbouwwoning voorzien van  inbraakwerend hang- en sluitwerk op de begane grond en de verdieping. De woning heeft aan de voorzijde een voordeur, drie draairamen en drie uitzetramen.

  • Woningtype 1 heeft in de achtergevel een balkondeur, achterdeur, een paar tuindeuren en twee uitzetramen.
  • Woningtype 2 heeft in de achtergevel een achterdeur, twee draairamen en drie uitzetramen.

Werkzaamheden

Bij het voorzien van de inbraakwerende voorzieningen zo nodig het bestaand hangwerk of sluitwerk verwijderen en nieuw inbraakwerend hangwerk of sluitwerk zoveel mogelijk op dezelfde plaats aanbrengen. Bij het draairaam brengt men in de scharnieren dievenklauwen aan. Tevens monteert men op het draairaam een veiligheidsraamsluiting met sleutel.

Bij het uitzetraam plaatst men een afsluitbare combi-uitzetter en brengt men een oplegslot voor de raamsluiting aan. Bij de deuren wordt een meerpuntssluiting met sluitkom en sluitplaat of met sluitlijst en aanslaglatten aangebracht. Ook komen er veiligheidskogelscharnieren en veiligheidsschilden met krukken. De voordeur krijgt een veiligheidsketting.

Kosten

De kosten zijn voor de complete gevel of de complete woning uitgedrukt. Tevens zijn de kosten voor de afzonderlijke ramen en deuren vermeld. Alle kosten zijn exclusief BTW, eventuele herstelwerkzaamheden aan het buitenraam of de deur, bouwplaatskosten, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. Het prijspeil is augustus 2022.

Er is gerekend met een gemiddeld uurloon van € 46,20 excl. opslag bedrijfskosten, winst en risico. Bij de totaalkosten is een toeslagpercentage van 17 procent toegepast op de directe kosten. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico. De berekeningsformule luidt: 1,08 x 1,05 x 1,03 = 1,168 afgerond op 17%.

Meer informatie: www.casadata.nl

BouwTotaal