Iedereen vaart wel bij goede systemen voor luchtdicht bouwen

Artikel delen

CPG Europe heeft een groot aantal productmerken voor een breed scala aan bouwtoepassingen. Producten die worden gecombineerd met specialistische services, ondersteuning en systemen. Paul Visser, manager business strategy & marketing van CPG Nederland: “Juist op het vlak van gecombineerde oplossingen is het praktisch dat we producten en systemen op elkaar afstemmen, zodat je daadwerkelijk verder komt met je renovatie- of nieuwbouwproject. Bijvoorbeeld om het project te laten voldoen aan de eisen van luchtdicht bouwen.”

prefab gebouw die gemaakt word

Bij een renovatie gaan heel wat bouwdelen/lagen eruit en er vervolgens weer in, op en tegenaan, wat direct voor talrijke afdichtingvraagstukken zorgt. Bij nieuwbouw wordt vandaag de dag zoveel geprefabriceerd en modulair gebouwd dat bij de industriële productie behoefte is aan kennis van luchtdichte aansluitingen en de meest geëigende producten daarvoor. Paul Visser: “Op het moment dat bijvoorbeeld een portiekflat duurzaam wordt gerenoveerd, is er veelal tegelijkertijd sprake van balkon- en galerijvloeren die moeten worden gecoat, van de nodige betonreparaties, van het isoleren van gevelpanelen, plaatsen van isolerende beglazing en overal kierdichting om de woningen voldoende luchtdicht te krijgen. Vergeet ook niet de brandwerende maatregelen, zoals het veiliger maken van doorvoeren in brandwerende constructies. Dan is het mooi dat je al deze benodigde producten bij CPG onder één dak vindt, bij een gesprekspartner die snapt wat zowel de gebouweigenaar als een VVE en bewoners beweegt.”

Onder CPG vallen de productmerken illbruck (afdichtings-, verlijmings- en isolatieprojecten), Nullifire (brandwerende coatings en afdichtingsoplossingen), Tremco (waterdichting, vloeren en beglazingsindustrie), Flowcrete (vloercoatings), Vandex (beschermen, waterdicht maken betonconstructies), Dryvit (externe gevelisolatie- en afwerkingssystemen) en Nudura (geïsoleerd betonbekistingsysteem). “Het is misschien een open deur als je zegt dat je alles onder één dak hebt, maar de dagelijkse praktijk van de bouw is dat je veel van bovengenoemde producten op een renovatie- of nieuwbouwproject tegenkomt. Dan wil je dat die producten onderling matchen. Op alle productielocaties van onze productmerken zit een Research & Development afdeling die doorlopend oplossingen voor de bouw weet te verbeteren. Onder de CPG-vlag werken wij met Centers of Excellence om onder andere al die producten te integreren tot doeltreffende systeemoplossingen.”

Voorloper in luchtdicht bouwen

“Zo ook op het gebied van luchtdicht bouwen,” vervolgt Visser. “Onder productmerk illbruck hebben wij een compleet luchtdichtheidsconcept ontwikkeld. Wij willen de corporatie, gebouwbeheerder, VvE, aannemer, architect en adviseur namelijk graag ontzorgen bij luchtdicht bouwen. Het was pakweg 25 jaar geleden dat we luchtdichtheid op de kaart zetten door uitleg te geven over de mogelijkheden en effecten. Dat was in het belang van iedereen, van de woningbezitter tot de corporatie en van de aannemer tot de overheid die wees op energiebesparing. De laatste jaren is luchtdicht bouwen in een stroomversnelling gekomen met alle normen en meetmethoden en nu is alom de vraag hoe je aan de eisen kunt voldoen. Nog altijd leggen wij net als vroeger het zwaartepunt op technische en praktische adviezen. Het gaat ons niet zozeer om product X, IJ of Z, het gaat om de juiste maatregelen in de juiste situaties. Daar past uiteindelijk ook het juiste product bij, maar je moet beginnen met advies, kennis en vaardigheid rond een duurzame renovatie of nieuwbouw. Naast onze adviezen kunnen wij medewerkers op de bouwplaats trainen in producten en systemen voor luchtdicht bouwen. Verder hebben wij partnerships opgezet om ‘handjes op de bouwplaats’ te kunnen organiseren als behoefte is om producten toe te passen. Producten gaan bij CPG samen met duurzame oplossingen en welkome ondersteuning. Die toegevoegde waarde kent men inmiddels bij al onze productmerken.”

Paul Visser wijst op de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). “Dan wordt het voor bouwers belangrijk om kwaliteit vast te leggen en te (laten) controleren. Hoe praktisch is het dan om te werken met adviezen, systemen en een Wkb-checklist waarbij wij garanties afgeven? Dat geldt zowel voor nieuwbouwprocessen als renovatieprojecten. Nogmaals, elk element dat je aanpast of vernieuwt, vraagt om nieuwe afdichting, verlijming en nabehandeling. In 9 van de 10 situaties gebruik je daarbij productmerken van CPG.”

Hulp bij keuzes

huizen in de bouwDaarom nodigt Paul Visser alle partijen uit om een aanvraag te doen als men hulp nodig heeft bij luchtdichtheid bij duurzame renovaties of bij prefab en modulaire bouwprocessen, waar vaak net even een ander type afsluitband nodig is dan een standaard product. “Wij hebben er als productleverancier net als alle bouwpartijen belang bij dat luchtdicht bouwen bij projecten goed gebeurt en geen problemen oplevert. Bij onze onderneming werken veel ‘techneuten’ die weten waar de pijnpunten van luchtdicht bouwen zitten en u op weg kunnen helpen bij keuzes. De samenhang van maatregelen, producten die elkaar versterken bij oplossingen, een goede werking van de installatietechniek dankzij het afdichten van kieren, alle aspecten komen in de adviezen voorbij. Die adviezen kunnen overigens integraal of gesplitst naar product zijn. Wij kunnen tevens bouwdetails uitwerken, ook in BIM. Onze producten worden veelal via de bouwmaterialen- en ijzerwarenhandel betrokken, inclusief advisering via hun specialisten. Maar u bent evengoed bij CPG Nederland welkom voor uw advies in luchtdicht bouwen en renoveren.”

CPG Europe
www.cpg-europe.com