Biobased basisschool van hout

Artikel delen

Voor Kindcentrum De Velduil in – hoe toepasselijk – Houten, ontwerpt ZOETMULDER een biobased basisschool met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sporthal. Duurzaamheid is integraal onderdeel van het ontwerp. De constructie en gevelafwerking worden van hout. Er worden biobased materialen en natuurinclusieve maatregelen toegepast. Tevens is het gebouw energieneutraal en voldoet aan de eisen van Frisse School. Dit jaar wordt gestart met de bouw.

Beeld: ZOETMULDER

Vooraanzicht houten gevel Kindcentrum De Velduil

Door het programma te verdelen in twee compacte vierkante volumes, het kindcentrum enerzijds en de sporthal anderzijds, ontstaat een plek die optimaal gebruik maakt van de groene omgeving. De compacte gebouwen geven ruimte aan een duurzame groene buitenruimte. Deze loopt rondom de school en versterkt de verbinding tussen het park en de wijk.

Houtbouw

De hoofddraagconstructie is een rigide houten grid met korte overspanning. De constructieve opzet is vanaf het begin van het ontwerpproces leidend geweest om zo de houtbouw en biobased school betaalbaar te maken. Om de mooie houten constructie zichtbaar te houden zijn alle installaties integraal weggewerkt in een doorgaande installatiekoof.

De gevels van het kindcentrum, de torentjes en alle kozijnen zijn gemaakt van verschillende onbehandelde duurzame houtsoorten. De isolatiewaarde van het gebouw is verhoogd ten opzichte van het Bouwbesluit en in de gevel zitten tientallen nestkasten verwerkt. Rond de gevel van de school loopt een strook met meerjarige beplanting, bloemen en hoge grassen. Deze vormt een kleurrijke en geurende buffer tussen school en speelplein.

Achteraanzicht houten gevel Kindcentrum De Velduil

Alzijdige school

Het kindcentrum is 45 graden gedraaid ten opzichte van de noord-zuid lijn. Dit geeft een optimale klimaatzonering in het gebouw doordat de verschillen in opwarming binnen de school minder groot zijn. Er is namelijk geen pure zuid of noord gevel. Ook zorgt de centrale positionering op de kavel ervoor dat de school een alzijdige uitstraling heeft. Het kindcentrum heeft hierdoor alleen maar voorkanten; er zijn overal entrees!

De eenvoudige rechthoekige vorm van het kindcentrum krijgt identiteit door het gebruik van gebogen vormen in gevelopeningen en dakrand. Deze vormen geven een speelse, herkenbare en welkome identiteit. Langs elke gevel van het kindcentrum wordt een bijzonder torentje geplaatst met individuele leerplekken, bergingen of vluchttrappen om kracht te geven aan de compositie.

Gemeenschapsruimte houten basisschool

Flexibele plattegrond

De plattegrond toont een compacte school met korte looplijnen en herkenbare clusters. Centraal ligt de dubbel hoge gemeenschapsruimte met keuken en speelplein, vanuit hier zijn er aftakkingen naar de vier clusters. Elk cluster bestaat uit een leerplein en meerdere groepsruimten. KC de Velduil bevat 20 groepsruimten waarvan de helft bestemd is voor speciaal onderwijs. De lokalen zijn via grote deuren aan elkaar en aan het leerplein gekoppeld. Zo ontstaan tal van flexibele gebruiksmogelijkheden.

Opdrachtgever van de school is Openbaar Onderwijs Houten, Gemeente Houten. De constructie is berekend door Ingenieursbureau Van de Laar, Eindhoven en de installatie is ontworpen door Huisman & van Muijen installatieadviseurs, ’s-Hertogenbosch. Het ontwerp voorziet in 2.850 m2 bvo.