Onbrandbaar en explosiewerend: prefab wand- en dakplaten van cellenbeton

Artikel delen

Voor opslag van gevaarlijke stoffen is een vergunning nodig op grond van de Wet Milieubeheer. Onderdeel van de vergunning zijn eisen aan de brandveiligheid van de opslag. De publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat richtlijnen voor opslagbedrijven en bevoegd gezag om de vereiste brandveiligheid te realiseren.

Hal met brandwerende en explosiebestendige muren

PGS-richtlijn beschrijft belangrijkste risico’s

De classificatie van gevaarlijke stoffen is internationaal vastgelegd in de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, ADR versie 2021. De PGS 15 hanteert deze ADR indeling. De PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft de belangrijkste risico’s voor de omgevings- en brandveiligheid en de veiligheid van werknemers. Daarnaast beschrijft het de mogelijke gevolgen voor de rampenbestrijding. De relatie met de wet- en regelgeving wordt benoemd en doelen worden zo specifiek mogelijk geformuleerd om de risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken. De PGS 15 richtlijn is specifiek van toepassing op de (tijdelijke) opslag van alle verpakte gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.

De voorschriften uit de PGS 15 zijn op meerdere plaatsen in de wet vastgelegd en met name gericht op brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Uitgangspuntendocument brandbeveiliging (UPD)

Als gebouweigenaar of -gebruiker is het belangrijk de brandveiligheid op orde te hebben. Hierbij is de wet- en regelgeving leidend. Hebel biedt diverse prefab oplossingen die voldoen aan de Bouwbesluiteisen. Zo zijn Hebel brandwanden getest op een brandweerstand tot 360 minuten, dus zes keer langer dan de PGS-eis voorschrijft.

Toonaangevende referenties
Diverse toonaangevende bedrijven vertrouwen voor de brandveiligheid en bedrijfscontinuïteit op de prefab oplossingen in Hebel cellenbeton. Veel van deze ondernemingen zijn actief in sectoren als de chemie en logistiek.

Voordelen Hebel cellenbeton wand-/dakplaten:

  • brandwerendheid wandplaten getest tot 360 minuten
  • onbrandbaar en explosiewerend
  • ook na brand stabiele en functionele wand
  • prefab, snel en efficiënt bouwen
  • thermisch isolerend
  • geluidabsorberend

Xella
www.xella.nl