Prefab: meer dan één onderdeel

Artikel delen

Prefab bouwen is meer dan het bestellen van prefab onderdelen. Het gaat vooral om het afstemmen van de verschillende prefab onderdelen, zowel bouwtechnisch als logistiek. BMN Prefab ondersteunt aannemers in dat proces. “Omdat wij niet gebonden zijn aan één leverancier brengen wij per project de beste leveranciers bij elkaar voor de beste oplossing”, zegt verkoopleider Mark Beukhof.

Intake gesprek

In een intakegesprek wordt duidelijk waarom een aannemer prefab wil bouwen, hoe het totale project eruit ziet en wat de planning is. “Dan kunnen we samen in oplossingen denken en er de juiste prefab onderdelen bij zoeken.”

Door de samenvoeging van Raab Karcher en BMN krijgt ook de specialistische afdeling Prefab een nieuwe landelijke uitrol. Nederland is hiervoor verdeeld in regio’s met in elke regio een specialist die aannemers bezoekt. Deze specialist wordt ondersteund door een volledig operationeel team dat de werkvoorbereiding van projecten op zich neemt. Samen zorgen deze mensen voor grote kennis en kunde bij de afdeling Prefab.

Vroegtijdig intakegesprek

Voor Hugo Koopman van BMN Prefab zou elk prefab project moeten beginnen met een intakegesprek. “We willen onze klant graag goed adviseren en ontzorgen en dat doen we niet door alleen maar een prijs voor een prefab onderdeel af te geven. In een intakegesprek gaan we graag het gesprek aan waarom een aannemer prefab wil bouwen, hoe het totale project eruit ziet en wat de planning is. Als we dat in een vroeg stadium weten, kunnen we samen in oplossingen denken en kunnen wij er de juiste prefab onderdelen bij zoeken en die maximaal op elkaar afstemmen. Als je bijvoorbeeld binnen een paar weken wilt beginnen met bouwen, heeft het geen zin om de prijs van een ribcassettevloer op te vragen. Die kan nooit zo snel geleverd worden. Dan moet je andere vloertypes kiezen. En bij een hellend dak is bijvoorbeeld de dakhelling van belang. Als je een heel geringe dakhelling hebt, moet je met extra folies onder de dakpannen gaan werken. Daarnaast moet de aansluiting van het prefab dak op het casco en het gootdetail kloppen. Al die aspecten moet je maximaal op elkaar afstemmen. En als een prefab bouwdeel niet de beste oplossing is, moet je dat ook met elkaar kunnen vaststellen en een andere oplossing kiezen.”

Aansluiting prefab dak op casco

Afstemming is bijvoorbeeld nodig voor de aansluiting van het prefab dak op het casco en het gootdetail.

Digitale ondersteuning

BMN Prefab ondersteunt de aannemer met de eigen specialisten, maar ook met het digitale programma Trimble Connect. “Dat is eigenlijk een soort BIM voor kleinere aannemers, maar dan zonder grote investering. We stellen het gratis ter beschikking voor een project waarin een aannemer twee of meer prefab bouwdelen bij ons afneemt. Het programma is dan toegankelijk voor alle betrokken partijen. De aannemer kan dus ook de installateur toegang geven. Dan kun je precies zien of alles klopt en bij elkaar past en er bijvoorbeeld geen leidingsparingen door de dakankers gaan. Ook weet je hierbij zeker dat iedereen over de meest recente versies beschikt.”

Wet kwaliteitsborging

Maximale afstemming van alle onderdelen wordt steeds belangrijker, merken Hugo Koopman en Mark Beukhof. Vooral het voldoen aan steeds hogere bouwtechnische eisen en wet- en regelgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Koopman: “Al die details moeten voldoen aan hoge eisen van bijvoorbeeld luchtdichtheid, geluidisolatie, bouwfysica, BENG en MPG. Als straks de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking gaat, moet dat dan ook allemaal nog worden aangetoond. Prefabricage en digitalisering helpen daarbij; het lukt bijna niet meer om zonder vergaande prefabricage aan al die eisen te voldoen. Veel aannemers zijn daar momenteel mee bezig en kijken naar wat ze moeten doen om hun bedrijf klaar te hebben voor de Wkb.”

“We merken dat aannemers steeds vaker zelf bij ons komen om te kijken hoe prefab kan helpen. Ze denken na over waar ze staan als bedrijf en waar ze naar toe willen en wat er allemaal op hen af komt. We willen hen daar graag in ondersteunen.”

Prefab wand

BMN levert prefab van een groot aantal leveranciers, van losse producten tot en met complete casco’s.

Belangstelling groeit

Het is een van de redenen dat de belangstelling voor prefab bouwen groeiende is. Andere redenen zijn het grote woningtekort in combinatie met het tekort aan vakmensen. Daarbij speelt dan nog de CO2– en stikstofuitstoot van projecten. Ook daarbij kan prefab bouwen helpen.

Grote aannemers hebben vaak zelf de kennis in huis om prefab bouwen te optimaliseren; sommige bouwers exploiteren zelfs hun eigen woningfabrieken voor complete prefabricage. Maar vooral het midden- en kleinbedrijf kan ondersteuning gebruiken bij de verdere stap in prefab bouwen. “Een aannemer kan natuurlijk zelf alle benodigde prefab onderdelen verzamelen, maar wij kunnen in de keuken kijken bij heel veel leveranciers en hebben veel kennis opgebouwd. Wij zijn niet gebonden aan één leverancier of aan standaard producten en oplossingen. We kijken per project naar de technische mogelijkheden. We verkopen prefab in drie verschillende mogelijkheden. Dat kan op productniveau zijn, met simpelweg losse producten, op bouwdeelniveau of op compleet casconiveau. Alles is mogelijk, afhankelijk van wat de aannemer wil en wat voor het project de beste oplossing is”, benadrukken Koopman en Beukhof.

BMN Groep
www.bmn.nl