Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is de nieuwe standaard in de bouw. Bij duurzaam bouwen spelen meerdere eigenschappen een rol. In de eerste plaats moet de impact op het milieu van de bouwmaterialen, uitvoeringsproces en het gebruik van het gebouw zo klein mogelijk zijn. Daarbij gaat het onder meer om de levenscyclus van een bouwmateriaal en/of gebouw en de circulariteit. Hernieuwbaarheid, hergebruik en demontabel bouwen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Maar ook energiebesparing en duurzame energiebronnen spelen een grote rol.

Je leest hier alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen.