Bouwkosten

Artikel delen

Buitenzijde dak na-isoleren met Recapan dakelementen

Isobouw levert voor het na-isoleren van een bestaand pannendak Recapan dakpanisolatie-elementen, die rechtstreeks op de bestaande panlatten zijn aan te brengen. De na-isolatiekosten hangen af van het formaat en type dakpan, de dakvorm en het aantal te vervangen beschadigde dakpannen. De kostentabel geeft de kosten weer voor verschillende dakvormen bij grootformaat en kleinformaat dakpannen.

Door www.casadata.nl

Bij het na-isoleren van een bestaand pannendak aan de buitenzijde met Isobouw Recaplan EPS HR dakpanisolatie-elementen, zijn de kleine en gemakkelijk hanteerbare isolatie-elementen rechtstreeks op de panlatten aan te brengen. Dit door de bestaande dakpannen aan de rechterzijde van het dakvlak in rijen van vijf in een strook van 1,2 meter breed af te nemen en daarbij de beschadigde of breukpannen te verwijderen. De eerste rij na-isolatie-elementen worden vervolgens direct op het bestaande dakbeschot aangebracht. Het boeiboordprofiel wordt op één plaats met een aluminium draadnagel op een panlat vastgezet. De zijgevelpan wordt vervolgens weer aangebracht met aansluitend een rij gewone pannen die zijn weggenomen van links.

De volgende stap is het aanbrengen van een rij RecaPan-isolatie-elementen, waarop van links naar rechts enkele rijen pannen worden overdekt. Bij de nok wordt het speciale nokelement toegepast. De ruimte tussen het nokstuk en de opgehoogde ruiter of onder de bovenste panlat, wordt afgedicht met PU-schuim. Dit geldt ook voor de eventuele ruimte tussen de onderste panlat, het dakbeschot en de mogelijke ruimte tussen de onderkant van het dakbeschot en de muuraansluiting. Tot slot wordt langs de goot- en boeizijde een aluminium profiel aangebracht in de elementen. Deze wordt bevestigd met een RVS schroef van 5 x 90 mm. Aansluitend worden de panhaken weer aangebracht en bevestigd met ook hier een RVS schroef van 5 x 90 mm.

Toepassing Recapan na-isolatiesysteem

RecaPan kan worden gebruikt voor het na-isoleren van hellende daken met een dakhelling van 25 tot 60 graden met diverse panbedekkingen. Van Tuile du Nord tot sneldekpannen. De RecaPan isolatie elementen kunnen direct worden verlegd op de bestaande panlatten. Rc waarde = 2,85 m2 K/W. Het element is 620 mm breed met een werkende breedte van 595 mm. De lengte hangt af van het type pan / latafstand. De elementen zijn 89 mm dik en bestaan uit EPS-HR-SE isolatiemateriaal met een verhoogd isolerend vermogen. De rand is afgewerkt rondom de waterdichte sponning.

Bij de verwerking moet worden gelet op de aansluiting van het dakbeschot/dakelement met de muurplaat en binnen/buitenmuur. In het 3D ontwerp van RecaPan zit een stelsel aan kanalen die voor de ventilatie onder de pan dient. Ook wordt hierdoor het condenswater onder de pannen afgevoerd. RecaPan is vloeistof- en luchtdicht maar wel dampopen.

Betonnen en keramische dakpannen

Betonnen en keramische dakpannen worden geleverd met een KOMO productcertificaat, waaruit blijkt dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de daarvoor geldende NEN-norm.

Betonnen en keramische dakpannen kunnen worden toegepast op daken met een dakhelling vanaf 15 tot 75 graden. Het is niet raadzaam om dakpannen bij een lagere of grotere dakhelling toe te passen. Bij een flauwe dakhelling van 15 tot 17 graden moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen om het dak waterdicht te houden. Denk hierbij aan het toepassen van een waterkerende en waterdamp doorlatende kunststof folie. Bij een dakhelling van 70 tot 75 graden worden eveneens extra maatregelen genomen, zoals het verankeren van de dakpannen.

Aandachtspunten

Zorg ervoor dat er geen koudelekken ontstaan bij details, de binnenmuren en de goot- en nokzijde door met flexibele PUR de ruimte onder de RecaPan elementen af te sluiten.

Berekening i.v.m. dakvorm

Bij de berekeningen in het geval van een zadeldak of schilddak, is uitgegaan van een woning of gebouw met 60 m2 bebouwd oppervlak, 6 meter breed en 10 meter diep. Bij een piramidedak is de woning of het gebouw 10 meter breed en 10 meter diep. De dakhelling is overal 50 graden.

Bij de vrijstaande woning of een gebouw met piramidedak is de dakoppervlakte 160 m2, 38 meter hoekkepers en 40 meter dakvoetlengte (4 zijden). Voor de verankering van de dakpannen is gerekend met totaal 100 m2 volgens systeem 2 van NEN 6707 met zones langs nok, dakvoet en zijgevels van 1,00 meter breed met panhaken om de andere. Bij de woning of gebouw met zadeldak heeft de vrijstaande woning of gebouw een dakoppervlakte van 96 m2, 10 meter noklengte en 20 meter dakvoetlengte (2 zijden). Voor de verankering is gerekend met 50 m2.

Bij de helft van een dubbele woning of gebouw met zadeldak heeft het dakvlak een oppervlakte van 91,2 m2, 6 meter noklengte en 12 meter dakvoetlengte (2 zijden). Voor de verankering van de dakpannen is gerekend met totaal 36 m2. Bij het schilddak heeft de helft van een dubbele woning een dakoppervlakte van 101,3 m2, 2,5 meter noklengte, 17 meter hoekkeper en 22 meter dakvoetlengte (3 zijden). Voor de verankering is gerekend met in totaal ca. 50 m2. Er is geen rekening gehouden met dakdoorvoeren, dakramen en dakkapellen.

Na-isolatiekosten

Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. De kosten zijn inclusief afnemen van de bestaande pannen, verwijderen en vervangen van breukpannen of beschadigde dakpannen, hulpstukken, afvoer afkomende materialen en stortkosten.

De kosten zijn exclusief klim- en veiligheidsvoorzieningen en bouwplaatskosten. Er is uitgegaan van betonnen grootformaat dakpannen van Nelskamp, onder meer Nelskamp Top SG, Top Climalife of Top Longlife type Finkenberger, Sigma, Kronen of S-dakpan in diverse kleuren. Bij de keramische grootformaat dakpannen is gerekend met Nelskamp vlakke dakpan Nibra F-10-U, in diverse kleuren. Bij de keramische kleinformaat dakpannen gaat het om Nelskamp OVH dakpan H-15 of F-12, VH dakpan F-15 of vlakke Muldenpan D-15-U in natuurrood. De loonkosten van € 37,80 per uur is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17% voor algemene bedrijfskosten, winst en risico. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode.

Een compleet kostenoverzicht in een handig Excel bestand is hier te downloaden.

BouwTotaal