Bouwfouten

Artikel delen

Aankoop met een ‘luchtje’

Wonende in een oude woning in de hoofdstad, slechts de begane grond, deed de omstandigheid zich voor dat ook de erboven gelegen etages konden worden aangekocht. Het plan was langzaam de verhuur te stoppen, de etages te renoveren en bij de begane grond te betrekken. Hierdoor zou een grote woning ontstaan. Na aankoop bleek er echter een ‘luchtje’ aan te zitten.

Tekst: ing. S. den Ouden, Bureau voor Bouwpathologie BB

Wat is het probleem

Tijdens de aankoop was de klachten- en onderhoudsgeschiedenis van de verhuurde woning opgevraagd bij de verkoper, de oude verhuurder. De verkoop vond plaats met inbegrip van de verantwoording voor alle problemen, de verkoper was schriftelijk gevrijwaard van aanspraken. Na aankoop blijkt echter al snel dat de huurders op de eerste verdieping bijzondere klachten hebben; de studenten spreken over een vreemd ‘luchtje’ dat ze regelmatig ruiken. Ze hebben daardoor zelfs last van onder andere hoofdpijn en misselijkheid. Als ze naar school gaan gaat het over en als ze dan weer thuis komen begint het weer.

Aansluiting van de rookgasafvoer bij de ketel.

Als kersverse eigenaar tracht hij de oorzaak van de problemen te onderzoeken en gaat hiervoor de geschiedenis van klachten en onderhoud na. Hierin vindt hij niets waaraan ook maar een ‘luchtje’ zit. Wel blijkt er een langere geschiedenis te bestaan rond de verwarmingsketel op de eerste verdieping. Deze is echter als deal in de aankoop door de verkoper vervangen en opnieuw aangesloten waarbij ook de schoorsteen is vernieuwd. Zou daar een ‘luchtje’ aan zitten?

Onderzoek

Als eerste wordt er een servicebeurt uitgevoerd aan de verwarmingsketel op de eerste verdieping. Deze verbeterd rendementsketel blijkt geheel in orde volgens de monteur en deze heeft verder geen opmerkingen. Er wordt weer een tijdje afgewacht om te bezien of de problemen zich nog voordoen. Er wordt door de huurders gemeld dat het niet over is en het lijkt alsof het met de windrichting en sterkte te maken heeft.

Omdat de verdenking nu richting de schoorsteen gaat, maakt de eigenaar op de eerste verdieping de schoorsteen open. Hier blijkt dat de nieuwe verwarmingsketel is aangesloten op een oud metselwerk kanaal. Het voor de rookgasafvoer van de verwarmingsketel gebruikte, bestaande schoorsteenkanaal blijkt niet te zijn gevoerd. De aannemer, die als opdracht had een nieuw gevoerd schoorsteenkanaal aan te leggen bij het plaatsen van de nieuwe ketel wordt gevraagd dit op te lossen. De aannemer geeft geen gehoor. Er wordt daarom een onderzoek ingesteld naar de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer: is alles wel goed uitgevoerd?

Luchtje

Al snel blijkt dat er een ‘luchtje’ aan zit. Na onderzoek door een bouwpatholoog blijken er meerdere zaken niet in orde, waaronder de schoorsteen en de aansluitingen erop. Zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde blijkt de schoorsteen niet juist uitgevoerd. De ketel wordt tijdelijk buiten gebruik gesteld en de klachten blijken meteen over te zijn.

Onderzijde van het als rookgasafvoer gebruikt kanaal.

Aan de bovenzijde is een nieuwe schoorsteenunit geplaatst die over de oude kanalen is geplaatst. De rookgasafvoer en de ventilatiekanalen zitten naast elkaar en monden uit in de nieuwe schoorsteen. Ook aan de bovenzijde blijkt de roogasafvoer niet luchtdicht te zijn aangesloten op de schoorsteen en monden naast de rookgasafvoer meerdere ventilatiekanalen in de nieuwe schoorsteenunit uit. Aan de bovenzijde is de flexibele afvoer voor rookgas slechts in het kanaal gehangen zonder verdere afdichting.

Wat is de oorzaak?

Door het niet juist voeren van het schoorsteenkanaal en het niet gasdicht aansluiten van de nieuwe aansluitingen hierop is in situaties met onderdruk in de woning en rookgasafvoer van de verwarmingsketel, deze rookgas via het ventilatiekanaal de woningen ingekomen. Hierdoor zijn de gezondheidsklachten ontstaan. Een zeer gevaarlijke situatie.

De oude uitvoering van de schoorsteen.

Situatie nieuwe schoorsteen in uitvoering.

De schoorsteen blijkt niet volgens de opdracht, maar ook niet volgens de geldende voorschriften te zijn uitgevoerd en geplaatst. De rookgasafvoer mondt niet hoog genoeg boven het naastgelegen platte dak uit, staat te dicht op de uitmonding van de overige ventilatiekanalen en mondt, geheel onjuist, op dezelfde hoogte uit. Dit alles moet worden aangepast.

Hoe is het gebrek te herstellen?

Het alsnog aanbrengen van een nieuw rookgasafvoerkanaal in het bestaande kanaal met behulp van een flexibele buis. Dit vanwege de bocht in het verloop van het kanaal. Het hoger doen uitmonden van de rookgasafvoer om voldoende verdunning te bewerkstelligen voordat het in de buurt kan komen van een uitmonding van de ventilatiekanalen.

BouwTotaal