Foto’s van verwerkingsproces gespoten PURschuim

Artikel delen

Vanaf 1 juli 2018 maken bedrijven die gespoten PURschuim in kruipruimtes toepassen foto’s van een aantal werkzaamheden tijdens en na afloop van het verwerkingsproces. Deze foto’s hebben specifiek betrekking op onderdelen van het proces die verband houden met het veilig aanbrengen van het materiaal. Doel hiervan is iedere twijfel weg te nemen of deze handelingen zijn uitgevoerd.

De nieuwe maatregel is tot stand gekomen op initiatief van het Kennisplatform Gespoten PURschuim, dat alle betrokken bedrijven in de industrie vertegenwoordigt. Gespoten PURschuim – mits zorgvuldig en volgens de richtlijnen aangebracht – heeft geen gezondheidsrisico’s. Ook blijkt in de praktijk dat de richtlijnen goed worden nageleefd.
Niettemin wil het Kennisplatform het verwerkingsproces beter zichtbaar maken. Daarom zijn de beoordelingsrichtlijnen die van toepassing zijn op gespoten PURschuim (BRL 2131/1332) met ingang van 1 juli 2018 uitgebreid met het maken van foto’s tijdens en na afloop van het verwerkingsproces. Het gaat om foto’s van de volgende situaties:

  • (aangebrachte) ventilatieroosters;
  •  houdbaarheidsdatum van het gebruikte materiaal;
  • verwerkingstemperatuur;
  • proefschuim;
  • doorsnede van het proefschuim;
  • gebruik van afzuiging tijdens het sprayen;
  • afdichting van de toegang rondom de afzuigslang;
  • luchtdicht afsluiten van de opening naar de kruipruimte na afloop van het sprayen;
  • aanbrengen van een waarschuwing op de toegang na afloop van het sprayen.

De colleges van deskundigen van SKG-IKOB en Insula Certificatie, de certificerende instanties die toezien op naleving van de beoordelingsrichtlijnen, hebben besloten dat de uitbreiding van de BRL’s in 2018 op vrijwillige basis gebeurt. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe werkwijze verplicht en zal hierop door de certificeringsinstanties worden gehandhaafd.

Meer lezen over toepassing PURschuim? Lees hier een interview met André Meester, directeur NVPU en Kennisplatform Gespoten PURschuim.