(Onge)vallen voorkomen kun je trainen

Artikel delen

Maar liefst 29% van de arbeidsongevallen ontstaat door vallen van hoogte. Zaak dus voor de werkgever om een RI&E, inclusief reddingsplan te maken. Kunnen we het risico vermijden of voorkomen of moeten PBM’s bescherming bieden? Valbeveiligingsproducten vallen in categorie 3 (hoogste risico). Het is aan de werkgever om ze beschikbaar te stellen en te onderhouden. Daarnaast is de werkgever verplicht zijn of haar werknemers te trainen in het correct gebruik en onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat zijn, in een notendop, de (harde) feiten en cijfers over werken op hoogte. En wat u – werkgever en werknemer – eraan moet doen.

mannen aan het werk

Wat zegt de wet?

In Nederland zijn er specifieke wetsartikelen die gaan over de plichten van werkgevers omtrent veilig werken (op hoogte). Zo dient een werkgever in een risico inventarisatie en – evaluatie (RI&E) schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt en een plan van aanpak te maken met de te nemen organisatorische en materiële maatregelen om ervoor te zorgen dat de werkplek veilig is. Wanneer collectieve bescherming, zoals het plaatsen van een hekwerk bij werken op hoogte niet voldoende veiligheid schept, dient de werkgever persoonlijke valbeveiligingsoplossingen ter beschikking te stellen. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor het verstrekken van doeltreffende opleidingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de ter beschikking gestelde materialen (zoals het juiste gebruik van PBM), om ervoor te zorgen dat de risico’s duidelijk zijn en geminimaliseerd kunnen worden. De werkgever heeft daarbij de verplichting toe te zien op de naleving van de gegeven instructies.

Download hier de whitepaper van 3M over wetgeving bij veilig werken op hoogte.

Training ‘Veilig werken op hoogte’

Werknemers dienen voor hun eigen veiligheid te zorgen. Maar hun (onjuist) handelen kan ook gevolgen hebben voor anderen: bijvoorbeeld een medewerker die van grote hoogte valt en bovenop zijn collega terechtkomt. Werkgevers zijn verplicht om een veilige werkplek, een veilig systeem van werken en voldoende training van werknemers te waarborgen. Ook zijn zij er verantwoordelijk voor dat medewerkers waar nodig valbeveiliging gebruiken. Het niet (correct) gebruiken van valbeveiliging kan leiden tot geldboetes en strafrechtelijke vervolging van de werkgever. Met de juiste training en educatie kunt u bijdragen aan het voorkomen van (onge)vallen bij werken op hoogte.

In het splinternieuwe Customer Technical Center in Zwijndrecht (België) van 3M, of bij u op locatie, kunnen tientallen diverse trainingen aangeboden worden voor veilig werken op hoogte. Hier leren medewerkers hoe zij passende valbeveiliging selecteren, gebruiken en inspecteren. Onder leiding van vakspecialisten krijgen zij inzicht in werkoppervlak, werkhoogte en werkomgeving. Zo worden risico’s in kaart gebracht en worden beschermingsmaatregelen genomen.

Bekijk hier het trainingsaanbod van 3M