Bouwfouten

Artikel delen

Bobbels in de vloer

In de nieuwe vinyl vloerbedekking van hun woning zien de eigenaren op steeds meer plaatsen bobbels en “mollengangen” ontstaan. Na onderzoek, uitgevoerd door het Bureau voor Bouwpathologie BB, blijktvocht in de vloer de oorzaak van de problemen.

Door Jos van Leeuwen, Bureau voor Bouwpathologie BB

De woning betreft een vrijstaande woning met een betonnen begane grondvloer zonder kruipruimte. In de begane grondvloer ligt vloerverwarming. De woning is circa 20 jaar geleden gebouwd. De woning heeft op de beganegrond een badkamer en een slaapkamer, hierdoor gaan de eigenaren ervan uit dat zij tot op hoge leefd-tijd in deze woning kunnen blijven wonen.

Een nieuwe vloer selecteren

Na de aankoop van de woning zijn de eigenaren op zoek gegaan naar een interieur specialist die de gehele woning kan stofferen en voorzien van vloerbedekking.
Omdat er vloerverwarming in de begane grondvloer ligt vallen er, volgens de interi-eur specialist, al veel vloerafwerkingen af. Dit vanwege de te hoge warmteweerstand van die materialen “de warmte komt daar slecht doorheen”. Op advies van deze specialist wordt besloten om de begane grondvloer af te werken met een “vinyl van de rol” met een houtmotief in reliëf. Omdat het vinyl volledig verlijmd zal worden meent de specialist dat de betonvloer eerst geëgaliseerd moet worden. Hiermee worden dan ook direct de kleinste oneffenheden uit de vloer gehaald.

Aanbrengen en uitrollen

De interieurspecialist gaat aan het werk. Wanneer de begane grondvloer aan de beurt komt wordt er overlegd. De interieurspecialist geeft aan dat hij de egalinelaag op vrijdag willen aanbrengen, “dan heeft het de twee dagen van het weekend de tijd om te drogen en kunnen we op maandag het vinyl er overheen uit rollen.” Dit klinkt de eigenaren logisch in de oren. Zoals afgesproken worden op maandag de rollen vi-nyl gebracht maar de specialist komt niet uitrollen. Hij blijkt het weekend ziek te zijn geweest en blijft de maandag liever ook nog thuis. Als bijkomend positief gevolg geeft de specialist mee dat de vloer nu een dag langer kan drogen. Op dinsdag is de specialist met twee man ter plaatse. De begane grondvloer wordt door hen visueel beoordeeld en goed bevonden. De vloer ziet er vlak en strak uit. Na het bepalen van de werkvolgorde wordt dan toch het vinyl uitgerold. Op het einde van woensdag middag is het vinyl gelegd en zijn zowel de interieurspecialist en de eigenaren tevre-den met het geleverde werk.

Maar dan…

Na verloop van enkele maanden worden er plaatselijk toch wat oneffenheden in de vinyl bedekking zichtbaar. Wanneer deze oneffenheden in omvang en aantal toene-men wordt de interieur specialist daarover geïnformeerd. Hij is zeer verbaasd en zegt toe op korte termijn te komen kijken wat er aan de hand is. De specialist geeft aan dat het een vochtprobleem betreft. Vocht in de vloer heeft de egaline plaatselijk doen zwellen/ uitzetten. De herkomst van het vocht is hem dan niet duidelijk maar hij geeft aan dat het voor de hand ligt dat de vloerverwarming lek zal zijn.
De eigenaren zien hier een verborgen gebrek en nemen contact op met de vorige eigenaren. Zij bieden de aan om de vloerverwarming na te laten zien en af te laten persen om eventuele lekkage vast te stellen/ uit te sluiten. Dit wordt gedaan en er is tijdens het afpersen geen drukverlies waargenomen. Conclusie: de vloerverwarming is niet lek.

Ten einde raad gaan de eigenaren op zoek naar een onafhankelijk bouwkundig ad-viesbureau dat onderzoek kan doen naar de oorzaak van het probleem met de vinyl-bedekking. Via kennissen komen zij bij het Bureau voor Bouwpathologie.

Onderzoek

Wanneer de Bouwpatholoog de woonkamer betreedt vallen hem direct enkele bollin-gen op. De bollingen hebben de vorm van “molshopen en mollengangen”

Opbollingen en ‘mollengangen’.

Opbollingen en ‘mollengangen’.

Wanneer de Bouwpatholoog op een grotere bolling stapt, kraakt het onder de schoen. Dit betekend dat de ondervloer los en verpulverd is.
De Bouwpatholoog gaat over tot het uitvoeren van indicatieve vochtmetingen op de vloer. Hiermee wordt niet de exacte vochtigheid van de vloer bepaald maar de ver-schillen in vochtigheid. Uit deze metingen blijken er plaatselijk grote verschillen in de hoeveelheid vocht in de vloer te zijn.

Indicatieve vochtmetingen.

Met toestemming van de eigenaren worden plaatselijk insnijdingen in de vinylbedek-king gemaakt, dit om de ondervloer te kunnen beoordelen.
Bij het openen van de vinylbedekking blijkt dat ter plaatse van de bollingen de verlij-ming onvoldoende tot niet aan het vinyl heeft gehecht of dat de egaline is onthecht van de ondervloer.

Onthechting

Ook is te zien dat de egalinelaag ter plaatse van de insnijdingen geheel verpoederd en niet droog is.

Verpoederde egaline

Voor de Bouwpatholoog is het duidelijk dat vocht de oorzaak van het probleem is.
Hierop vraagt de Bouwpatholoog aan de eigenaren of de interieurspecialist vochtme-tingen heeft uitgevoerd voordat het vinyl werd uitgerold. Dat is bij de eigenaren niet bekent. Een telefoontje met de interieurspecialist leert dat hij geen vochtmetingen gedaan heeft, dit omdat “het een 20 jaar oude woning betreft en er dan echt geen bouwvocht meer in de vloer zal zitten”.
De Bouwpatholoog geeft aan dat het ook geen bouwvocht zal betreffen maar zeer waarschijnlijk grondvocht zal zijn dat door de begane grondvloer de woning in dampt. Door het leggen van de dampdichte vinylbedekking kan het vocht niet uitdampen en is gaan reageren met de egalinelaag. De egaline is gaan zwellen, waardoor de bollin-gen zijn ontstaan.
De Bouwpatholoog geeft aan dat er onder de betonvloer een waterkerende laag moet liggen welke moet voorkomen dat grondvocht in het beton kan trekken. Uit ei-gen ervaring weet de Bouwpatholoog dat een dergelijke laag nogal kwetsbaar is en vaak kapotgelopen wordt. Hierdoor is de waterkerende eigenschap van deze laag verdwenen.
Het vervelende is nu dat die waterkerende laag onbereikbaar is omdat deze tussen de betonvloer en de dragende ondergrond ligt. Onomstotelijk bewijs is dus niet te le-veren.

Herstel

Om van de bollingen verlost te zijn zullen de eigenaren een andere, meer dampopen vloerafwerking moeten kiezen. Maar bovenal is het van belang dat degene die de vloerafwerking plaatst goede vochtmetingen uitvoert om te bepalen of de gewenste vloerbedekking voldoende dampopen is ten opzichte van het uitdampingsbehoefte van de vloer. Om de echte vochtigheid van de vloer te bepalen dienen er calcium-carbid proeven genomen te worden.

 

BouwTotaal