fbpx

Richtlijnen veilig en correct installeren zonnepanelen

Artikel delen

UNETO-VNI is bezorgd over de recente meldingen van brandincidenten met zonnepanelen. Mede op aandringen van UNETO-VNI doet TNO daarom op korte termijn onderzoek naar de incidenten. Samen met de industrie zal de brancheorganisatie – die vanaf 1 januari 2019 Techniek Nederland gaat heten – op basis van de uitkomsten snel concrete maatregelen nemen. Vooruitlopend daarop worden nu alvast de belangrijkste regels voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen onder de aandacht gebracht.

Belangrijkste aandachtspunten:

  • Zorg dat er geen brandbaar (isolatie)materiaal tegen de achterzijde van het zonnepaneel wordt geplaatst. Informeer ook de bouwkundig aannemer hierover.
  • Gebruik de juiste connectoren voor de elektrische aansluitingen.
  • Zorg voor voldoende ventilatie achter de zonnepanelen zodat er geen sprake kan zijn van oververhitting.
  • Pas een juiste dimensionering toe en let erop dat de kabels vrij zijn van slijtagepunten.
  • Adviseer klanten om hun zonnepanelen regelmatig te laten inspecteren. Dat voorkomt onveilige situaties.

Normen en praktijkrichtlijnen

Zonne-energie installaties moeten voldoen aan de wettelijke norm NEN 1010. In deze norm staan in rubriek 712 aanvullende bepalingen voor fotovoltaïsche systemen. Er zijn ook praktijkrichtlijnen opgesteld voor zowel bouwkundige als installatietechnische richtlijnen. Dit handboek is de basis van een leergang zonne-energie die wordt afgerond met een Cito-examen. De overheid ziet toe op de kwaliteit van deze leergang.

Erkenningsregeling

Vakbekwame installateurs moeten vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de normen en eisen voor zonne-energiesystemen. Daarnaast beschikken ze over een erkenningsregeling voor deze installaties. Er zijn drie persoonsgebonden certificaten:

  1. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Ontwerp zonnestroomsystemen’.
  2. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Bouwkundige montage zonnestroomsystemen’.
  3. Certificaat Zonne-energie, vakdiscipline ‘Installeren van zonnestroomsystemen’.

Landelijk register

Gekwalificeerde zonne-energie installateurs zijn te vinden op: www.qbisnl.nl. Dit is een openbaar, onafhankelijk register van gekwalificeerde vakmensen en bedrijven in duurzame technieken. Het platform is mede op verzoek van de overheid opgericht.