Stillegging werkzaamheden op bouwlocaties Tilburg

Artikel delen

De Inspectie SZW heeft op 2 oktober zo’n dertig bouw- en infralocaties in Tilburg gecontroleerd op eerlijk, gezond en veilig werk. Op 22 werkplekken heeft de Inspectie SZW de werkzaamheden tijdelijk moeten stil leggen, omdat er grote risico was dat werknemers vallen, worden aangereden of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De Inspecteurs vonden geen overtredingen van regels op het gebied van beloning of arbeidstijden.

Foto: Panasonic.

De bouwnijverheid is één van de sectoren waar werknemers het meeste risico lopen om slachtoffer te worden van een ernstig ongeval, fysieke overbelasting of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De Inspectie SZW heeft tijdens de controles in Tilburg onder andere gekeken naar hoe opdrachtgevers, hoofd- en onderaannemers samenwerken en welke maatregelen getroffen worden om het veilig en gezond werken op de bouwplaats te waarborgen. Op de helft van de bouwplaatsen bleek dat er onveilig werd gewerkt op hoogte, waardoor medewerkers het risico liepen te vallen. De Inspectie heeft op dertien plekken de werkzaamheden op hoogte stil gelegd en twee waarschuwingen gegeven. De aannemers hebben opdracht gekregen om veiligheidsmaatregelen te treffen. Zodra die zijn genomen, kunnen de werkzaamheden worden hervat.

Op acht bouwlocaties bleek het onmogelijk om arbeidsplaatsen veilig te betreden of verlaten. Er was bijvoorbeeld sprake van instortingsgevaar of risico op aanrijdingen. Ook bleken de werkplekken niet ordelijk en schoon, waardoor de veiligheid van medewerkers in het geding kwam. Op vier bouwplaatsen werden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zoals kwarts, houtstof of dieselmotorenemissie. Op één bouwplaats waar werd gewerkt en asbest was verwijderd, ontbrak het vrijwaringsbewijs. De Inspectie SZW heeft hier in acht situaties de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd.