Fri:dom is een superslim bouwpakket

Artikel delen

Bernhard Hörl is antropoloog, taalwetenschapper en Tiny House pionier van het eerste uur. Hij woont met Maria en twee katten, Kyra en Isabella, in een zelfgebouwd Tiny House in proefproject Erasmusveld (Den Haag). Bernhard wil ook graag anderen helpen en heeft zodoende een Tiny House bouwpakket ontwikkeld.

Ronde nok en dakafwerking met buigtriplex.

Tekst: Ir. Marcel van Mierlo

Enthousiast vertelt Bernhard over het ontstaan van het zelfbouw concept: “de essentiële gedachte achter Fri:dom was om de drempel voor zelfbouwers te verlagen. Ik geloof heel sterk dat zelf bouwen een unieke verbinding creëert tussen een huisje en zijn eigenaar. Zelf het proces ervaren werkt de materiële en persoonlijke vervreemding tegen in onze westerse wereld. We gebruiken allemaal zo veel spullen, die wij niet begrijpen, zoals een mobiel, laptop of auto. En dat in een omgeving die vaak te groot en druk is om je er onderdeel van te voelen. Je eigen huis bouwen geeft iemand het gevoel dat essentiële en fundamentele dingen, zoals een dak boven je hoofd hebben, door je zelf kunnen worden opgelost. En dat wij de kans hebben om van alles en nog wat te leren, als we er maar energie en tijd in steken.”

Fri:dom in aanbouw.

Pennen en deuvels

Veel mensen vinden het interessant om hun eigen huis te bouwen, maar deinzen terug als het om het zelf ontwerpen en bouwen van het constructieve frame gaat. Het bouwpakket van Mindful Homes (het bedrijf van Hörl) zet je zelf binnen enkele dagen in elkaar. Bernhard vult aan: “En je mag er zeker van zijn dat het huisje veilig is. Als dit frame staat en met watervaste folie is afgewerkt, kunnen mensen rustig, droog en veilig al de klusjes doen die superleuk zijn en waar je ook gerust een keer een foutje kan maken zonder dat er iets gebeurt. Daarom bouwen wij geen huizen voor mensen, maar geven ze alleen maar de tools om het zelf op te lossen.”
Fri:dom bestaat uit CNC- gefreesde houten bouwstenen, die zonder spijkers of schroeven in elkaar gezet kunnen worden. Met houten pennen en deuvels worden ze geborgd en blijven ze goed op hun plek zitten. “De unieke CNC wandopbouw, die volledig doorloopt tot in de vloer en dus enorme stevigheid in zichzelf heeft, kan worden gecompleteerd met of zonder opklap dak.”

Het bouwpakket wordt opgebouwd uit gelamineerd hout met een zeer laag formaldehyde aandeel. Al het hout dat wordt gebruikt is of FSC of PEFC gecertificeerd en komt uit Europese bossen. “Onze klanten kunnen er zelf voor kiezen om tweedehands bouwmaterialen te verwerken in de afwerkingsfase. Voor ons eigen huis zijn wij naar Oostenrijk gegaan om samen met mensen hun huizen te slopen en tweedehands bouwmateriaal voor bijna niets mee te nemen naar Nederland.”

Open dak

Een Tiny House op wielen mag maximaal 4 meter hoog zijn en dat geeft een beperking voor de stahoogte op je slaapzolder. Bernhard wilde dat gebrek aan stahoogte boven je verhoogde bed oplossen in de Fri:dom. En zo ontstond het idee voor een uitvouwdak. “Vooral voor oudere of gehandicapte mensen is de bovenverdieping in standaard Tiny Houses vaak onbruikbaar. Wij denken dat een Tiny House voor 99% is gebouwd om te wonen en niet om te vervoeren. Dus waarom zouden we het huisje voor het incidentele vervoer niet transformeren door het dak in te klappen. Dan kan je de rest van de tijd genieten van meer sta ruimte. Lekker recht op kunnen staan, kleren aandoen, was ophangen, of een werkplaatsje inrichten.”

In het eerste huisje is gekozen voor een ronde afwerking met een 8 x 1 m strook polycarbonaat. “Het vele licht geeft in verbinding met de ronde nok en dakafwerking met buigtriplex veel rust. Het lijkt alsof de ruimte in de hoogte trekt, dat geeft een gevoel van openheid en vrijheid.”
Altijd een freesmachine in de buurt
In de toekomst wil Bernhard het Fri:dom bouwpakket nog verder ontwikkelen. Zo krijgen klanten de keuze uit verschillende maten en prijscategorieën, met of zonder opklap dak en verschillende vormen en extra’s. “We willen met het bouwpakket niet alleen de particuliere Tiny House bouwmarkt bedienen, maar grootschaliger met gemeenten samenwerken om snelle, ecologische, kleine en mobiele woningen voor tijdelijke inzet te kunnen leveren. We denken dan bijvoorbeeld aan oplossingen voor vluchtelingen, daklozen, inzet na natuurrampen en ga zo maar verder.” Belangrijk is dat de huisjes binnen enkele dagen in elkaar gezet kunnen worden en ook weer afgebroken kunnen worden. Het masterplan is om in alle landen van de wereld een freesmachine neer te zetten. “Met lokaal hout en een ontwerp dat is aangepast aan lokale omstandigheden kan je de meest uiteenlopende vormen en uitvoeringen van Fri:dom maken.”


Wat kunnen we leren van Fri:dom?

Fri:dom is ontwikkeld om de wereld mooier te maken. Mindful Homes maakt dit bouwpakket vooral om mensen op weg te helpen bij zelfbouw van een Tiny House. Bernhard Hörl is ervan overtuigd dat bouwen van je eigen huisje iets bijzonders doet met een mens en een bijzondere verbinding creëert met je huis. En dan kan het handig zijn om te starten met een eenvoudig bouwpakket als basisconstructie. Weer een belangrijke stap in de derde industrialisatie golf.

Bernard woont zelf in dit zelfgebouwde huisje op het Erasmusveld, Den Haag.

 


Mindful Homes

Fri:dom is een initiatief van Mindful Homes. Bernhard legt uit wat zijn drijfveren zijn: ‘Naast een onderneming zijn we in de eerste plaats een idee en een visie. Ons bedrijf is gebaseerd op 3 belangrijke ideologische pijlers:
Autonomie
Autonomie is vrijheid. Wij geloven dat mensen tijd en ruimte moeten krijgen om hun eigen levenskeuzes te maken, vrij van de druk en de angsten die moderne woonomstandigheden hun burgers vaak opleggen. De kleine huizen en duurzame oplossingen die we bieden zijn erop gericht iedereen een kans te bieden om zijn of haar passies te ontdekken en te beslissen over je eigen lot.
Circulaire producten
We willen het gebruik van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare materialen bevorderen die kunnen opnieuw geïntegreerd in een nieuwe levenscyclus als ze eenmaal zijn gebruikt. Hierdoor ontstaat een cradle-to-cradle-systeem met minder verspilling en beter hulpbronnenbeheer.
Mindfulness
We moedigen delen en uitwisselen aan, in plaats van exclusiviteit en scheiding. Bovendien geloven we sterk dat hoe minder we bezitten, des te meer tijd we hebben om zinvolle relaties aan te gaan met de dingen in ons leven.’