Duurzaam bouwen met IKO enertherm isolatie

Artikel delen

Trias energetica: een Nederlandse uitvinding!

De theorie rond de Trias Energetica werd bedacht aan de TU Delft en is wereldwijd erkend als dé oplossing naar duurzaam bouwen. Concreet gaat het om volgende stappen:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Stap 1 is dan ook de meest belangrijke stap! Door de gebouwschil goed te isoleren, bespaar je op jouw energieverbruik en CO2 voetafdruk.

Waarom isoleren met IKO enertherm ?

Goed isoleren en reductie van het energieverbruik

Hoogpresterende isolatie voor woningen en utiliteitsbouw is de meest directe en efficiente oplossing om te besparen op het energieverbruik. Minder energieverbruik betekent
minder CO2-uitstoot, verantwoordelijk voor de klimaatopwarming. Goed isoleren levert een positieve bijdrage aan het milieu.

Milieuvriendelijk Produceren

1) Hernieuwbare grondstoffen
Het aandeel van hernieuwbare grondstoffen is aanzienlijk.
Zo worden o.a. pet-flessen gerecycled en gebruikt in het productieproces van PIR-isolatie.

2) Geen afval
In het productieproces van IKO enertherm isolatie wordt het frees- en zaagafval verwerkt tot briketten.
Deze briketten worden gebruikt als vulstof in beton.

3) Spreiding productielocaties
In de groeistrategie van IKO Insulations is de geografische spreiding van productielocaties voorzien. De verkorte transportafstanden dragen bij tot een substantiele verbetering van de ecologische voetafdruk.

Energieverlies bij een niet-geïsoleerd huis (bron ADEME)

Vloer 10%
Muren 20%
Daken 30%
Ventilatie 20%
Koudebruggen 5%
Ramen 15%

Duurzaam isoleren

IKO enertherm isolatieplaten hebben een heel lange levensduur dankzij hun bijzondere eigenschappen (bestand tegen vocht en schimmel en zeer vormvast) met behoud van al hun energieprestaties.


IKO enertherm ALU draagt DUBO keur®

Het DUBOkeurR wordt uitgereikt door het Nederlands
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Dat is een
advies- en onderzoeksbureau op het gebied van duurzaam
en gezond bouwen en toonaangevend op het gebied van
certificering van bouwmaterialen. Het DUBOkeurR bewijst
dat IKO enertherm ALU tot de meest milieuvriendelijke
keuze behoort.