Bouwknoop en veel purschuim

Artikel delen

Je woont al meer dan twintig jaar naar volle tevredenheid in een rijtjeshuis in het mid-den van het land. Tot plotsklaps water langs de achtergevel naar beneden lekt en de gordijnen, houten vloer etc cetera nat maakt en beschadigd. Een ramp in mini-formaat voor de bewoner. Dit is echter pas het begin van de ellende.

Door: Ir Sjack van den Berg, Bureau voor Bouwpathologie BB

Zoektocht

Via via wordt een klusbedrijf gebeld. Deze reageerde snel en had na kort onderzoek de be-woner overtuigd om de dakbedekking van het erboven gelegen terras te vervangen. Deze was volgens hem zeer verouderd en zeker de oorzaak van de lekkages. De aannemer gaat voortvarend aan de slag.

Twee dagen nadat het herstel was uitgevoerd begon het weer te regenen. De ultieme test. Helaas kwam het regenwater ook met evenveel spoed de woning binnen. Het klusbedrijf maar weer gebeld. Wederom wordt vol overtuiging de bewoner kenbaar gemaakt dat con-dens de oorzaak moet zijn. Wel mist er nog isolatie op het balkon. Met enige gereserveerd-heid toch maar opdracht gegeven om dit alsnog te realiseren. Het klusbedrijf ontmanteld de nieuwe dakbedekking en brengt een aantal centimeters harde isolatieplaat op het dakterras aan, de dakbedekking en de tegels weer erop en klaar. Factuur nummer twee volgt even snel .

Een aantal weken later lekt het wederom. Meer dan anders en ook over een groter opper-vlak. Het klusbedrijf wordt van dit vervelende voorval op de hoogte gebracht en reageert als een gebeten hond. De twee facturen dienen eerst betaald te worden. Dan kan men te-rugbellen voor een afspraak… De radeloze bewoner betaald de facturen niet en schakelt een ander klusbedrijf uit de buurt in. Bij de bezichtiging blijkt deze ronduit negatief over het ver-richte werk door zijn voorganger. De dakbedekking is door de isolatie hoger komen te liggen en de opstanden van de dakbedekking is daardoor minimaal en het voetlood ligt op de dakbedekking.

In 5 weken tijd staat er voor de derde keer een aannemer op het dakterras het lood ter plaatse van het opgaand metselwerk en de metselwerk borstwering uit te kappen en hoger in te werken. Een extra randstrook dakbedekking wordt aangebracht om de opstand te verhogen. Een derde factuur volgt. Ook volgt er weer een lekkage. Minder dan de laatste keer, dus een en ander moet haast wel geholpen hebben.

Met dit herwonnen vertrouwen in het (tweede) klusbedrijf wordt deze gevraagd wederom langs te komen om de lekkage nu echt te onderzoeken en te verhelpen. Voor de zoveelste keer staat er iemand wijs te kijken op het dakterras. Zijn conclusie is dat het metselwerk van de achtergevel en de terrasafscheiding bij regenval water doorlaat en dat dit vervolgens achter het lood langs naar beneden stroomt en de lekkage veroorzaakt. Dit is nu reeds 10 weken gaande. Het klusbedrijf beloofd dit op een eenvoudige en goedkope wijze te kunnen oplossen. Alleen een paar gaatjes boren en injecteren. Weer een aantal weken verder kon dit lumineuze plan uitgevoerd worden, en uiteraard volgt een vierde factuur.

De ellende bleek evenwel niet voorbij. Het lekte weer. Niet meer maar ook niet minder. Het tweede klusbedrijf gaf wonderbaarlijk genoeg aan, dat dit te verwachten was omdat het voegwerk van de metselwerk gevel en balkonafscheidingen zo verschrikkelijk slecht was. Vervolgens krijgt de bewoner een offerte om al het voegwerk van het metselwerk, aanwezig rondom het terras, te vervangen. Een aardige som geld was hiermee gemoeid.

Aangezien het eerste klusbedrijf redelijk volhardend en iets wat onsympathiek achter de bewoner aan zit, om zijn facturen betaald te krijgen, ondanks dat de lekkages niet verhol-pen zijn, schakelt deze de rechtsbijstandverzekering in. Deze heeft vervolgens Bureau voor Bouwpathologie ingeschakeld om onderzoek te doen naar de oorzaak van de lekkage en het handelen van betrokkenen.

In een allerminst gezellige bijeenkomst ter plaatse met bewoner en beide klusbedrijven heeft de bouwpatholoog de schone taak om informatie te verzamelen van de kibbelende partijen. De klusbedrijven beschuldigen elkaar van allerhande mistappen tot oplichting et cetera. De bewoner draagt ook zijn steentje bij in de discussie.

Uiteindelijk wordt duidelijk wanneer en waar het lekte, wat de diverse klusbedrijven alle-maal hebben uitgevoerd en wat daarvan de resultaten waren. Blijkt dat er aan het terras (circa 1 meter bij 5,5 meter) veel werkzaamheden zijn uitgevoerd welke niet allemaal even goed zijn uitgedacht. Het injecteren van de metselwerk spouwmuren bijvoorbeeld dat het tweede klusbedrijf heeft uitgevoerd blijkt te hebben bestaan uit het boren van een gat naar de spouw, waarna met een vernuftige sproeikop het metselwerk rondom (in de spouw) voorzien is van een waterafstotende wax. Een opmerkelijke actie, welke ook geen effect heeft gesorteerd overigens. Zoals ook de overige werkzaamheden geen positief effect heb-ben opgeleverd.

Analyse en oorzaak

Met al deze info op zak is endoscopisch onderzoek uitgevoerd in de spouw van de achter-gevel en in de terras afscheiding aan de zijkant en de borstwering. Als snel blijkt dat met de endoscoop geen zicht verkregen kan worden aangezien de spouw vol zit met PURschuim. Dit is niet oorspronkelijk zo gerealiseerd. De bewoner weet van niets en de klusbedrijven kijken elkaar vragend aan en ontkennen iets dergelijks te hebben uitgevoerd.

Een bezoekje bij de buurman geeft eindelijk duidelijkheid. Hij had reeds maanden last van lekkages onder het terras, op de woningscheidende wand. Hij heeft een aantal maanden geleden gaatjes geboord in de woningscheidende wand nabij de achtergevel en het plafond en heeft vervolgens een aantal flessen PURschuim in de spouw leeggespoten. Dit heeft de lekkages bij hem verholpen, gek genoeg. Maar het in de spouwmuur (terrasafscheiding) binnengedrongen water heeft vervolgens in de bouwknoop tussen metselwerk terrasaf-scheiding, metselwerk borstwering, betonvloer, woningscheidende wand en achtergevel een ander verloop gekregen. Zodoende een lekkage veroorzaakt bij onze hoofdpersoon.

Herstel

Een opmerkelijke gang van zaken met een opmerkelijke veroorzaker, namelijk de buurman die met PURSchuim de spouw en de bouwknoop vol spuit en zo nietsvermoedend bij de buren een lekkage veroorzaakt, waar in principe diverse goedwillende partijen van alles uit-halen om een en ander te verhelpen. Veel geld is reeds uitgegeven en het euvel niet opge-lost. Geadviseerd is de bouwknoop van de diverse kanten te openen en het PURschuim zorgvuldig te verwijderen. Daarna het voetlood bij de terrassen aan weerszijden van de ter-rasafscheiding goed inbrengen en klaar. Alsnog een enorme kostenopgave (inclusief ver-volgschade), waar de buren onderling vervolgens een discussie over hebben gekregen tot aan de Rechtbank.