Collectieve aansprakelijkheidsverzekering ZZP’ers steigerbouw

Artikel delen

Door de grote risico’s en de toenemende schadelast wordt het steeds lastiger om een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Nederlandse Branchepolis heeft in samenwerking met verzekeraar Markel een collectieve aansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld die speciaal is afgestemd op ZZP’ers die werkzaam zijn in de steigerbouw. Het betreft daarbij de functies aspirant hulpmonteur, hulpmonteur, monteur en 1e monteur steigerbouw.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor steigermonteurs die werken als ZZP’er, biedt dekking voor aanspraken tot vergoeding van personenschade en zaakschade van derden inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Omdat binnen de steigerbranche veelvuldig ‘over de grens’ wordt gewerkt, geeft de verzekering dekking aan alle landen binnen de EER en Engeland. Naast de steigerbouw strekt de dekking zich ook uit tot de (petro-)chemie waar een niet onaanzienlijk deel van de steigerbouwomzet wordt gerealiseerd.
Brancheorganisatie VSB, waarin steigerbedrijven zijn vertegenwoordigd, hecht grote waarde aan een goede verzekering van steigermonteurs die als onderaannemer (ZZP’er) opereren. Er is geen lidmaatschap van de VSB vereist om gebruik te kunnen maken van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Voordelen

De collectieve aansprakelijkheidsverzekering van NBP voor ZZP’ers in de steigerbouw biedt een aantal belangrijke voordelen. Zo kent de verzekering een hoog verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak gemaximeerd tot € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Desondanks kent de verzekering een laag eigen risico per aanspraak en een scherpe premie. De verzekering biedt standaard inloopdekking van één jaar. Dat wil zeggen: dekking voor schade als gevolg van een handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid, dat heeft plaatsgevonden in de periode van twaalf maanden tot de ingangsdatum van de verzekering. Daarnaast wordt een ruime vergoeding gehanteerd van kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen en om verweer te voeren tegen de aanspraak.
Markel in Rotterdam, waarmee de Nederlandse Branchepolis deze verzekering heeft ontwikkeld, is een niche verzekeraar en onderdeel van Markel Insurance SE gevestigd in München. Markel Insurance SE is een dochteronderneming van de Markel Corporation in Richmond, Virginia in de Verenigde Staten (NYSE – MKL) met een A- rating van A.M. Best en Standard & Poor’s. Met kantoren in Europa, Noord en Zuid Amerika en Azië is Markel over de hele wereld actief.

De collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers in de steigerbouw kan eenvoudig worden afgesloten via www.branchepolis.nl/zzpsteigerbouw.