Snel gebouwd

Innovatie & Inspiratie
Artikel delen

Elke week een woontorenverdieping

De geest ontwerpt, het hart geeft vorm en het verstand bepaalt de bouwwijze. Binnen dit motto wordt De Hoge Regentesse in Den Haag gerealiseerd. Voor deze elegante woontoren is gekozen voor een bouwwijze met prefab betonnen sandwich gevelelementen met ingestorte steenstrips. De methodiek staat garant voor een snelle bouw op een beperkte bouwplaats, met minimale overlast voor de omgeving.

Tekst: Paul Engels.
Beeld: HD architecten

De Hoge Regentesse is een ontwerp van Martijn Verhagen van HD architecten. In de afgelopen vijftien jaar heeft hij zich ontwikkeld van meubelontwerper tot architect van verschillende fraaie en goed functionerende gebouwen, met oog en oor voor de wensen van de gebruikers. Op 9 oktober belichtte hij in één van de seminars op de vakbeurs PREFAB onder andere dit hoogbouwproject, waar prefabricage als rode draad doorheen loopt. Met name de keuze voor het metselwerk – traditioneel of industrieel? – werd belicht.
Martijn Verhagen: “Er is bij dit hoogbouwproject gekozen voor prefab gevelelementen waar het metselwerk al in de fabriek is meegenomen. Door te bouwen met geprefabriceerde casco- en gevelelementen kan bouwer Van Wijnen de bouwtijd aanzienlijk versnellen. Als architect is het belangrijk dat de snelle bouwmethode recht doet aan de esthetische (gevel)kwaliteit die je voor ogen hebt. Het is heel goed gelukt om het beeldbepalende metselwerkpatroon in de betonfabriek te waarborgen. Sterker, de industriële vervaardiging leidt tot een hoge kwaliteit en daarmee krijgt de woontoren extra cachet.”

Meer uitstraling door prefab

De projectarchitect legt uit: “Om reden van de ornamentiek van het metselwerk was de toren oorspronkelijk in een traditionele bouwwijze bedacht, met metselaars op de steiger. Zo konden wij dat bakstenen lijnenspel naar ons ontwerp het beste verwezenlijken, dachten wij. In samenspraak met Van Wijnen hebben wij vanwege bouwsnelheid en krappe bouwplaats de bouwmethodiek later omgezet naar prefab. Dan ben je in eerste instantie bezorgd over die plastiek van het metselwerk, want je ziet een spanningsveld tussen aantrekkelijke bouwmethodiek en het aantal esthetische mogelijkheden. Gaandeweg de uitwerking bleek dat wij juist extra tools in handen kregen om het metselwerk op esthetisch verrassende wijze fabrieksmatig te laten verwerken. Voor De Hoge Regentesse geldt dat wij qua uitstraling meer hebben kunnen bereiken dankzij het omzetten naar prefabricage.”

Aansluiting bij omgeving

De toren stijgt letterlijk uit boven de wijk. Maar ook figuurlijk heeft deze een overstijgende betekenis en uitstraling, breder dan alleen wijkniveau. In materialisatie en kleur is aansluiting gezocht bij de sfeer van de bestaande wijken en (omliggende) bebouwing van Den Haag en Scheveningen. Inspiratie is gevonden in de verwijzing naar de kust en waterrijke grijskleurige Hollandse luchten. Gekozen is voor een stijlvolle Haagse toren in zandkleurige bakstenen, die als liggend en staand verband gelijk en vooruitspringend in de gevel zijn verwerkt. Hiermee ontstaan mooie diepte- en schaduwwerkingen in de gevel, waarmee de gewenste plastiek in verticaal en horizontaal metselverband is gerealiseerd.
De prefab betonnen balkons zijn als geïntegreerd onderdeel van de toren rechtlijnig in de gevel mee ontworpen en gematerialiseerd. Gevelopeningen zijn als rustig ritme in de gevel geplaatst. Voor het bedrijfsmatige programma is gekozen voor een robuust maar elegant champagne-kleurige stalen profielplaat.
Martijn: “De toren wordt een herkenbare markering van 70 meter hoog op de plek waar de belangrijke oost-westverbinding van Den Haag HS naar Scheveningen (lijn 11) en de noord-zuid connectie met het centrum elkaar kruisen. Met deze ontwikkeling krijgt deze ietwat verloren locatie in de stad een grote impuls. Het wordt een kenmerkend landmark in het Haagse straatbeeld.”

Iedere week verdieping

De woontoren omvat 128 appartementen, verdeeld over 22 lagen, en een plintvolume met een bovengrondse parkeergarage en een zelfstandig commercieel bouwvolume. Het casco en de gevels (inclusief deuren en kozijnen) van de woontoren bestaan volledig uit prefab. De commerciële ruimte en de eerste vier bouwlagen van de woontoren worden op traditionele wijze gebouwd. De stallingsgarage kent eveneens een prefab opbouw. Dankzij de verregaande mate van prefabricage wordt elke week één cascoverdieping van de woontoren gebouwd.
Frits Lely, directeur van Van Wijnen Haarlemmermeer: “Daarnaast minimaliseer je de overlast voor de omgeving. Je hebt namelijk een minder grote bouwplaats nodig, er zijn minder logistieke bewegingen en – afgezien van het heien – is er sprake van zeer beperkte geluidsoverlast. Zeker op binnenstedelijke locaties zijn dat natuurlijk grote voordelen.”
Naar verwachting wordt De Hoge Regentesse in de tweede helft van 2020 opgeleverd. Dan krijgen de huurders de beschikking over een ruime, comfortabele woning, voorzien van een eigen warmtepomp. Want de woningen worden door middel van een WKO-systeem op een duurzame manier verwarmd en gekoeld. De gehele woontoren is aangesloten op collectieve bronnen.

[BT.10.19.Snelgebouwd.Regentesse.2, 3 en 4.jpg]


PREFAB: Vakbeurs voor industrieel en modulair bouwen & renoveren

Met de nieuwe vakbeurs PREFAB voorziet organisator 54events (bekend van onder meer de vakbeurzen Renovatie en Monument en Vakbeurs Energie) in de behoefte aan een ‘eigen’ platform voor prefab. De eerste editie vond plaats van 8 tot en met 10 oktober 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch, gelijktijdig met de Vakbeurs Energie. BouwTotaal is hoofdmediapartner van deze vakbeurs. In 2020 vindt de vakbeurs PREFAB plaats op 9, 10 en 11 oktober 2020.

Meer weten? Ga naar www.prefabbeurs.nl


BouwTotaal