Ook bij geringe bouwdiepte optimale fundering mogelijk

Artikel delen

Door zelf als hoofdaannemer op te treden realiseert de heer Faruqi in Hilversum een huis dat aan al zijn eisen voldoet. De keuze voor houtskeletbouw in combinatie met staal en een vliesgevel stelt extra eisen aan de stijfheid van de fundering. Door de toepassing van JACKODUR® Atlas, een XPS polystyreen hardschuim dat zowel een thermische isolatie als een bekistingssysteem voor funderingen vormt, wordt niet alleen aan de extra belastingeisen voldaan, maar krijgt de woning tevens een optimaal geïsoleerde fundering. De keuze voor JACKODUR® Atlas was al genomen op basis van prijs-prestatie verhouding. Toen bekend werd dat er vanwege de ligging op een archeologische vindplaats slechts tot beperkte diepte mocht worden gegraven bleek de gemaakte keuze ook hiervoor de juiste oplossing te zijn.

Isolatiesysteem vormt tevens tolerantieloze bekisting

Na egalisatie kan direct gestart worden met het leggen van JACKODUR®® Atlas

De uitgangspunten voor de bouw waren op zich eenvoudig: het ontwikkelen van een comfortabele woning die economisch en duurzaam gebouwd is. Gekoppeld aan houtskeletbouw, het gebruik van hout als gevelbekleding, een stalen draagconstructie, een vliesgevel, de wens om energieneutraal te wonen en het feit dat er voor de fundering niet diep gegraven mocht worden, bracht echter nogal wat uitdagingen met zich mee. Reden voor de heer Faruqi om intensief bij de ontwerpfase betrokken te zijn en de bouw vervolgens, in samenwerking met Jochem van der Spek van Nieuw Nederland Architecten, zelf te begeleiden.

De elementen worden genummerd, conform de plattegrond, aangeleverd.

Hoogste eisen aan de fundering

Een stevige fundering die berekend is op extra belasting terwijl de beschikbare diepte gering is; dat is een uitdaging waar meer bouwers voor staan. De heer Faruqi had zijn keuze al gemaakt: “Ik wilde een systeem dat elke vorm van koudebrug voorkomt en optimaal isolerend is. Ook wilde ik een sterke, stabiele vloer hebben met minimale kans op verzakkingen. Al deze eisen kwamen samen in het JACKODUR®® Atlas systeem.

Elk element is op maat gesneden zodat er een tolerantieloos systeem ontstaat.

En toen later bleek dat de bouwdiepte op enkele plaatsen beperkt was vormde dat dankzij JACKODUR®® Atlas dan ook geen enkel probleem.” De bovenlaag van de bouwgrond werd voorzien van menggranulaat 0-45 dat ook in de wegenbouw wordt toegepast waarna, na egalisatie, direct de elementen van JACKODUR® Atlas werden aangebracht. Daar overheen volgde een vloer van gewapend beton, een extra isolatielaag, een laag van ongeveer 10 cm zandcement voorzien van vloerverwarming en tenslotte een gepolijste betonlook porseleinvloer. Doordat de JACKODUR®® elementen, op basis van de bouwtekening, zijn voorgesneden, en omdat ze genummerd op de bouwlocatie worden aangeleverd, kan de fundering snel worden gelegd. En dat bespaart bouwkosten. “Het voorsnijden wordt met lasertechniek gedaan, vervolgt de heer Faruqi, “de tolerantie is dus nihil. En dat betekent dat de elementen naadloos één stabiele bekisting vormen waardoor bovendien iedere koudebrug voorkomen wordt. Bijkomend voordeel is dat er precies de juiste hoeveelheid materiaal wordt geleverd, ook dat werkt kostenbesparend.”

De platen zijn licht van gewicht en kunnen snel worden gelegd.

Eigenzinnig huis met eigenzinnige oplossingen

Het huis is niet voorzien van een kruipruimte. “In Nederland wordt meestal met een kruipruimte gebouwd, in Noord-Amerika en Scandinavische landen zie je dat echter zelden”, legt de heer Faruqi uit, “in feite is een kruipruimte overbodig. De keuze voor JACKODUR® Atlas past prima bij die visie die overigens niet door alle architecten in Nederland wordt gedeeld. Ik heb mijn architect daar ook van moeten overtuigen.”
In overleg met Nieuw Nederland Architecten ontwikkelde de heer Faruqi een installatieplan dat ervoor zorgde dat de bereikbaarheid van kabels en leidingen gegarandeerd werd. Ook het ramenplan voor de glasgevel werd door de heer Faruqi zelf ontwikkeld. Dankzij de keuze voor houtskeletbouw van Brüggemann effizienzhaus GmbH konden de binnenwanden extra geïsoleerd worden, terwijl bovenop de woning door middel van een omkeerdak ongewenste opwarming in de zomer en warmteverlies in de winter voorkomen wordt. “Door het management van de bouw zelf te doen en intensief de architect tijdens de ontwerpfase te volgen, ontstaat nu een woning die van binnen en van buiten geheel aan mijn wensen voldoet”, aldus de heer Faruqi. “En die bovendien op economische wijze tot stand komt. De keuze voor JACKODUR® Atlas draagt daar aanzienlijk toe bij. Dankzij de snelle, nauwkeurige verwerking is tijd en geld bespaard en de optimale isolatie zorgt voor een energieneutrale woning waarin comfort op de eerste plaats staat.”

 


Kenmerken van JACKODUR® Atlas:

 • • Extreem drukbestendig, zowel in 300, 500 en 700 kPa druksterkte.
  • Bijzonder isolerend – zoals blijkt uit de isolatiewaarden en voorkoming
  van koudebruggen.
  • Volledig waterafstotend, stevig en stabiel.
  • Beschikbaar in verschillende diktes (van 100 tot 320 mm)
  • Betrouwbaar en gehomologeerd bij eenlaags plaatsing tot 320 mm.
  • Bestand tegen verrotting.

De voordelen van JACKODUR® Atlas:

 • • Aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing dankzij de gelijktijdige
  uitvoering van isolatie en bekisting.
  • Vermindering van de energiekosten dankzij uitstekende
  thermische isolatie waarden.
  • Eenvoudige plaatsing zonder fouten of risico’s op koudebruggen.
  • Snelle en efficiënte uitvoering door middel van kliksysteem.
  • Compatibel met alle vloeroppervlakken – met of zonder bodemplaat – en muren.
  • Precisie ‘op maat’ door een perfecte versnijding van alle stukken conform de bouwtekening.
  • Volledige systeem geleverd op de bouwplaats, vergezeld van een gedetailleerd plaatsingsplan.
  • Geen afval op de bouwplaats waarover gestruikeld kan worden.

JACKODUR® Atlas is de ideale oplossing voor:

 • • Een snelle, doeltreffende en kostenefficiënte isolatie van vloeren van gebouwen, met name voor huizen met een gewenst laag energieverbruik zoals passiefhuizen en NOM-woningen.
  • Vrijwel alle types gebouwen waar gestreefd wordt naar wooncomfort en laag energiegebruik.