Nieuwe vloer op bestaande vloer aanbrengen

Artikel delen

U wilt een nieuwe vloer aanbrengen over een bestaande vloer. Denk aan een bestaande vloer van tegels, hard vinyl of een geverfde cementvloer. Rechtstreeks aanbrengen van een nieuwe vloer is echter niet altijd mogelijk. In samenwerking met Weber Beamix enkele tips.

Vaak kunt u de nieuwe vloer niet direct op de oude aanbrengen.

Vaak kunt u de nieuwe vloer niet direct op de oude aanbrengen. De oorzaken hiervan kunnen zijn dat de vloer niet vlak, droog, draagkrachtig of vrij is van verontreinigingen. Dit leidt tot esthetische onvolkomenheden en/of slechte hechting. Indien u de nieuwe vloer wilt aanbrengen, is een goede voorbereiding van de ondergrond nodig.

Eventuele gaten (> 30 mm) opvullen met weberrep rox.

Voorbereiden van de ondergrond

 • Hechting van de tegels of de bestaande vloer onderzoeken
 • Alle sporen van vet en onderhoudsproducten door reinigen verwijderen.
 • Losse tegels verwijderen en eventuele gaten (> 30 mm) opvullen met weberrep rox. Dat is een universele, standvaste reparatiemortel.
 • Goed hechtende tegels opschuren en zorgvuldig ontstoffen.
 • Losgekomen hard vinyl verwijderen.
 • Afgebladderde en afschilferende verf schuren en zorgvuldig ontstoffen.

Voor een optimale hechting en ter voorkoming van luchtbellen de ondergrond voorbehandelen met een vloerprimer (zoals weberprim vloer).

Aanbrengen van vloerprimer

 • Voor een optimale hechting en ter voorkoming van luchtbellen de ondergrond voorbehandelen met een vloerprimer (zoals weberprim vloer).
 • De vloerprimer met een zachte bezem inborstelen en circa 3 à 16 uur laten drogen totdat verfilming (transparante glans) optreedt. Voorkom het ontstaan van primerplassen. Primerplassen moeten
 • voor het aanbrengen van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen.
 • De functie van de hechtprimer is het verbeteren van de hechting, het voorkomen van luchtbellen, het voorkomen van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven
 • stofdeeltjes. Hiermee worden optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel, als voor de prestaties van de verharde vloer.

Mengen en uitgieten van de
egalisatiemortel.

Aanbrengen egalisatiemortel

De weberfloor dek is een cementgebonden egalisatiemortel voor bijna alle soorten binnenvloeren. Deze gemakkelijk te verwerken egalisatiemortel heeft een uitstekende vloei. De zelfnivellerende werking zorgt voor een zeer vlak resultaat. De uitgeharde mortel is na 4 uur beloopbaar en na 6 uur betegelbaar. Dosering: voeg circa 4 liter (20%) schoon leidingwater toe aan 20 kg weberfloor dek.

Verdelen van de egalisatiemortel.

Aanmaken (handmatig)

 • Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de kuip en voeg daarna de droge mortel toe.
 • Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe, zodat de correcte verwerkbaarheid wordt gerealiseerd.
 • Meng minimaal 2 minuten tot een klontvrije, homogene substantie met een elektrische menger (circa 600 TPM). Na 1 minuut nog even kort namengen en daarna uitgieten op de vloer.
 • Meng per mengkuip één verpakking tegelijk.
 • Maak niet meer mortel aan dan binnen 15-20 minuten verwerkt kan worden.

Verwerken

 • Verwerk de egalisatiemortel tussen de 5°C en 25°C.
 • Werk snel en begin in de verste hoek en werk naar de uitgang toe.
 • Gebruik direct na het aanbrengen en uitvloeien van de mortelspecie een metalen (getande) spaan om de mortelspecie te verdelen en af te werken.
 • Daarna eventueel met een prikrol narollen om een optimaal vlak resultaat te krijgen.
 • De egalisatiemortel is maximaal 15-20 minuten verwerkbaar, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur.
 • Maak de gietvloer in één keer af.

Afwerken van de egalisatiemortel.

Afwerken van egalisatie

 • Tijdens de verwerking de vloer beschermen tegen tocht en direct zonlicht.
 • Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren.
 • De vloer is na circa 2 tot 4 uur beloopbaar en na 6 uur betegelbaar met webercol snel. Dat is een stofarme snellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels. De vloer is na 24 uur
 • betegelbaar met webercol LC 220. Na drie dagen af te werken met tapijt of PVC. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities.
 • De egalisatiemortel moet altijd met vloerbekleding, zoals tapijt, linoleum, pvc, parket, kurk of tegels, worden afgewerkt.