Vloer egaliseren? Bekijk het stappenplan

Artikel delen

Zonder een goede, vlakke ondergrond, geen strakke vloer. Om een vlakke ondergrond te realiseren, ga je een vloer egaliseren. Bekijk het stappenplan van Kiwitz en lees hoe je een geschikte egalisatiemortel kiest.

1. Ondergrond voorbehandelen

Voordat je de vloer gaat egaliseren is het belangrijk dat je alle hechtingsverminderende bestanddelen van de ondergrond verwijdert. In sommige gevallen moet je de vloer stofarm schuren en reinigen.

2. Selecteren van een geschikte vloeregalisatiemortel

Om een geschikte egalisatiemortel voor een vloer te kiezen, is het belangrijk om een aantal vragen te beantwoorden:

  • Wat is de te verwachten belasting (mechanisch, water)?
  • Hoe wordt de vloer afgewerkt?
  • Wat is de gewenste laagdikte?
  • Wil je de vloer smeren of gieten?
  • Wat is de gewenste drogingssnelheid?

3. Verwerking van de zelf nivellerende egalisatiemortel

Voorbereiding

Om te voorkomen dat de egalisatiemortel direct wordt ingesloten door de aangrenzende wanden of wegloopt, moet je maatregelen treffen. Je kunt bijvoorbeeld flexibele randstroken aanbrengen.

Mengen

  • Giet vervolgens de aangegeven hoeveelheid schoon aanmaakwater in een geschikte mengemmer.
  • Voeg het poeder toe en roer de mortel met een geschikt roerstuk (boormachine en roerstaaf) minstens 3 minuten intensief door totdat een goed vloeiende, homogene mortel ontstaat.
  • Na een rijpingstijd van 2 minuten nogmaals kort en bij een laag toerental oproeren.

Aanbrengen

Tot slot het mengsel, beginnend op het diepste punt van de ondergrond, uitgieten en met een glitspaan voor vloeren of een afstrijker voor grote oppervlakken in de benodigde laagdikte verdelen. Voor een optimale ontluchting kan een prikroller worden gebruikt.

Bekijk een volledige beschrijving van de stappen en/of download de brochure ‘Vloeren repareren, egaliseren en afwerken’.