Kalkzandsteen in de fundering

Artikel delen

In delen van Nederland waar de grond voldoende zanderig en draagkrachtig is, kan ‘op staal’ worden gefundeerd in plaats van op lange betonnen heipalen. Na het storten van een betonplaat op een vorstvrij niveau dienen nog wel wanden te worden gemaakt tot onderkant van begane grondvloer. Dit kan goed met kalkzandsteen omdat dit een goed vochtbestendig en draagkrachtig materiaal is.

Veelal gebeurt dit met handmatige lijm- of metselblokken. Maar dit kan veel efficiënter door gebruik te maken van het elementensysteem. Als men de betonstrook vlak afstort en als de hoogte tot onderkant begane grondvloer overeenkomt met een elementhoogte van 538 of 648 mm, kan men veel tijd besparen.

Stel dan een laag elementen gelijk in de mortel. Indien men de betonstrook niet vlak wil afwerken of een iets grotere wandhoogte heeft, kan men ook de elementen op een kimblok plaatsen. Kimblokken zijn er van 25 tot 120 mm hoogte. Voor de kimvoeg houdt men gemiddeld 15 tot 30 mm hoogte aan. Als men daarbij ook nog het buitenblad onder maaiveld in kalkzandsteen uitvoert, scheelt dit veel vierkante meters metselen. Het lijmen van elementen gaat veel sneller, want met 2 elementen plaats je meer dan 1 m2 lijmwerk waar normaal gesproken meer dan 70 metselstenen in gaan. Men dient er wel voor te zorgen dat een elementenstelmachine over een vaste ondergrond kan rijden. Ook kan men voor het plaatsen gebruik maken van een 10-ton meter kraan.
Bouwbedrijf Van Wijnen Harderwijk heeft voor elementen in de fundering gekozen bij het project de Ruijtersweide in Eemnes.

Calduran
www.calduran.nl