Miljoenen subsidie voor isolatie nu ook voor eigenaar-bewoners

Artikel delen

Isoleren van woningen helpt uiteraard om het comfortniveau op te krikken en de energierekening omlaag te brengen. Maar omdat het ook helpt de klimaatdoelen van heel Nederland te halen en veel bestaande woningen – zowel van particulieren als van corporaties – nog lang niet op het gewenste niveau zijn, stimuleert de overheid het isoleren van woningen volop. En sinds september tot einde van dit jaar kunnen ook consumenten voor twee of meer grote isolatiemaatregelen subsidie krijgen. Dat was ruim 3 jaar lang niet meer mogelijk.

Door Harmen Weijer

Deze regeling, de SEEH (subsidie energiebesparing eigen huis), is in september weer opengezet met een flink budget: 84 miljoen euro. Het gaat per woning om maximaal 10.000 euro subsidie. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf. De SEEH-subsidie is in september 2016 ingevoerd. Maar voor eigenaar-bewoners was in april 2017 het subsidieplafond al bereikt, waarna de regeling is stopgezet. De regeling liep daarna nog wel door voor VvE’s. Ook nu kunnen VvE’s zich melden voor een subsidie.

Voorwaarden

Er zijn wel een enkele voorwaarden, die over het algemeen niet onoverkomelijk zijn. Belangrijk is dat de woning eigendom én hoofdverblijf is – of wordt na renovatie – van de woningeigenaar. Het geldt dus niet voor eigenaren van woningen die worden verhuurd. Daarnaast komt men alleen in aanmerking voor subsidie als minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen worden uitgevoerd, en dat moet gedaan door één of meer deskundige bouwbedrijven die bij de Kamer van Koophandel als zodanig geregistreerd staan.

VvE’s

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bestond de SEEH de afgelopen jaren dus nog wel en is daarvan ook gebruikt gemaakt. Voor deze nieuwe ronde is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 2 miljoen voor energieadvies, MJOP en procesbegeleiding. Ook hiervoor geldt dat de eigenaren wel zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.
Men kan subsidie aanvragen voor twee onderdelen: or energieadvies en maatregelen. Wat betreft het energieadvies moet dit gedaan worden door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Voor de energiebesparende maatregelen geldt dat het gaat om isolatiemaatregelen of een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’.

Aanvullende maatregelen

Naast subsidie voor isolerende maatregelen zijn er subsidies voor één of meer aanvullende maatregelen. Het gaat hier om zowel installatietechnische als binnenbouwmaatregelen.

Isolerende deuren

Als men de voor- en achterdeur in de bestaande thermische schil vervangt door een isolerende deur bedraagt het subsidiebedrag hiervoor € 80 per m2. De maximale U-waarde van de deur moet wel 1,5 zijn

Energiezuinig ventilatiesysteem

Voor de subsidie komen 2 ventilatiesystemen in aanmerking. Het gaat om een CO2-gestuurd ventilatiesysteem, waar het wtw-rendement niet van toepassing is. Daar is 20% van de kosten met een maximum van € 800,- op terug te vragen. Ook op een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) van 90% kan men 20% van de kosten terugkrijgen met een maximum van € 800,-.

Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Als het verwarmingssysteem niet optimaal is afgesteld op de woonsituatie, behaalt men een minder rendement. Door het systeem waterzijdig in te regelen zorgt de monteur ervoor dat het warme water op een goede manier over het verwarmingssysteem wordt verdeeld. En dat wordt ondersteund met een bijdrage van € 60,-.

Energiedisplay of slimme thermostaat

Meer inzicht in het energieverbruik zorgt voor zuinige keuzes, en dat wordt ook ondersteund. Het subsidiebedrag voor deze maatregel bedraagt € 100. Men kan kiezen uit 3 soorten systemen:

  • een energiedisplay die verbonden is met een slimme meter. Hiermee krijgt de bewoner inzicht in het gehele actuele energieverbruik in zijn woning;
  • een thermostaat die het energieverbruik binnen de woning afstemt op het leefgedrag en die via een energiemanagementsysteem inzicht geeft in het gehele actuele energieverbruik in de woning;
  • een thermostaat waarmee de temperatuur van de afzonderlijke ruimtes in uw woning te regelen is.

Meer info: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh.