Gratis Handboek CO-certificering

Artikel delen

Naar verwachting moet dit najaar dan eindelijk de ‘Gasketelwet’ in werking treden. Wanneer die is ingevoerd, mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog aan gasverbrandingsinstallaties werken. De wet geeft een installateur anderhalf jaar de tijd om in zijn/haar bedrijf orde op zaken te stellen. Techniek Nederland heeft speciaal voor leden een Handboek CO-certificering ontwikkeld.

Naar schatting overlijden jaarlijks vijf tot tien mensen door blootstelling aan koolmonoxide. Daarnaast raken ieder jaar honderden mensen gewond. In 2015 verscheen een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het gevaar van koolmonoxide bij gastoestellen. De OvV spreekt in het rapport het vermoeden uit dat het probleem drie tot vijf keer zo groot is als meestal wordt aangenomen. Het alarmerende rapport leidde uiteindelijk tot de nieuwe ‘Regeling in verband met de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’, ook wel ‘Gasketelwet’ genoemd. Met de verplichte certificering wil de overheid het aantal ongevallen met koolmonoxide terugdringen.

Theorietoets en praktijkexamen

De Gasketelwet wordt waarschijnlijk dit najaar ingevoerd. Na een overgangstermijn van anderhalf jaar mogen alleen nog gecertificeerde cv-bedrijven met vakbekwame monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Monteurs kunnen hun vakmanschap aantonen door middel van een theorietoets en een praktijkexamen.
Techniek Nederland heeft zich hard gemaakt voor een certificeringsregeling die werkbaar is voor zowel het grootbedrijf als voor zzp’ers en mkb’ers. Toch kost het de nodige tijd en inspanning om aan de certificeringseisen te voldoen. Om daarbij te helpen biedt Techniek Nederland exclusief voor leden een model-CO-kwaliteitshandboek. Het Handboek is voor een groot deel al ingevuld. De gebruiker hoeft het alleen nog aan te passen aan het eigen bedrijf. Zodra het handboek is ingevuld kan een certificerende instelling de audit bij het bedrijf afnemen. De audit is (deels) op afstand mogelijk.

Handboek downloaden? Ga naar technieknederland.nl en vul in zoekvak in: ‘Handboek CO-certificering’