Geen CO-certificering? Geen klus!

Artikel delen

Recent is de overheid een campagne gestart om mensen te wijzen op de gevaren van koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast is in de campagne aandacht voor de wettelijke verplichting voor huiseigenaren om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen bij werkzaamheden aan een cv-ketel, gashaard of geiser. Kortom, heb je geen CO-certificering? Dan mag je geen werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties.

CO-certificering

De voorlichtingscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’ loopt van november 2023 tot maart 2024. In de campagne worden huiseigenaren bewust gemaakt dat je een gecertificeerd bedrijf kunt herkennen aan het CO-vrij-logo en dat je ernaar moet vragen bij de installateur. Hij of zij is namelijk verplicht om dit te laten zien. Normec Certification is de certificerende instelling die alle expertise in huis heeft om installatiebedrijven snel, onafhankelijk en servicegericht te certificeren. Arjen Werkmeester, commercieel directeur van Normec Certification: “Er gaat uiteraard eerst een traject van voorbereiding en implementatie aan vooraf. Vervolgens controleert één van onze auditoren of aan alle certificeringseisen wordt voldaan. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van interviews, verzamelen van bewijslast en observaties. Bij een positief resultaat ontvangen bedrijven het wettelijk erkende BRL 6000-25 certificaat (CO-certificering). Daarna mag het betreffende installatiebedrijf het CO-vrij-logo voeren.”

Hoe zat het ook alweer?

In 2015 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport uitgebracht over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Werkmeester: “Er vallen elk jaar nog doden door koolmonoxidevergiftiging. Uit het rapport bleek dat installatiebedrijven, ondanks branche-keurmerken, niet in staat zijn om voldoende veiligheid te bieden rond koolmonoxide. Als reactie op dit rapport werd door de overheid een aanpassing gedaan in het Bouwbesluit: Certificering Preventie Koolmonoxide. Dit is sinds oktober 2020 als verplichting opgenomen in het Bouwbesluit. Deze verplichting wordt ook wel de gasketelwet genoemd.” De eisen waaraan deze installatie- en onderhoudsmonteurs moeten voldoen, zijn geformuleerd in het Bouwbesluit. Dit is vervolgens vertaald naar een beoordelingsrichtlijn: de BRL 6000-25, ook wel CO-certificering genoemd. Sinds 1 april 2023 mogen dus alleen BRL 6000-25 gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installateurs en monteurs nog deze werkzaamheden uitvoeren.

CV-installateur

Over

Normec Certification is een certificerende instelling op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Ze zijn nog jong, maar bezit decennia aan ervaring. Door de grote groep eigen auditoren, hebben zij voldoende capaciteit om de audit snel uit te voeren. Klantfocus, servicegerichtheid en de inzet van IT-middelen vormen de basis van een efficiënte en transparante werkwijze.

U kunt bij hen ook terecht voor o.a. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, CO2-prestatieladder, Safety Culture Ladder, BRL 9335, BRL 2506, ISO 27001, CPR2+ en VCA.

Normec Certification
www.normeccertification.nl