Wettelijk CO-stelsel in werking per 1 april

Artikel delen

Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, is op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking getreden: het wettelijk CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij-gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden.

CV installatieCO-vrij gecertificeerde bedrijven herken je aan het CO-vrij-logo en zijn te vinden in het register gasverbrandingsinstallaties. Een installateur draagt bovendien (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij of zij kan aantonen voor een gecertifieerd bedrijf te werken. Bedrijven die nu niet in het register staan, mogen geen werkzaamheden meer uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties totdat zij het CO-vrij-certificaat behalen.

Voorlichtingscampagne van start

Op 23 februari is de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ gestart van de Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze campagne wijst mensen op de gevaren van koolmonoxide en informeert hen over de nieuwe regelgeving.

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas. Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen die het inademen, kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot twintig doden en ten minste tweehonderd ziekenhuisopnames. Veelal komt koolmonoxide een huis binnen door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden gasverbrandingsinstallatie, zoals een cv-ketel, geiser, gaskachel, gashaard of rookgasafvoer. Dit bleek uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). Op aanbeveling van de OvV is daarom de nieuwe wetgeving gemaakt.

Register gasverbrandingsinstallaties: https://www.tlokb.nl/register-gasverbrandingsinstallaties/