Kalkzandsteen biedt solide basis voor luchtdicht bouwen

Artikel delen

Kalkzandsteen vormt per definitie een uitstekende manier om aan de eisen van luchtdicht bouwen te voldoen. Tot en met klasse 3, uitstekend, maximale qv10 van 0,15 dm³/(s.m²). Productmanager Hans Verkleij van Calduran Kalkzandsteen legt uit: “Door de kalkzandsteen zelf kan geen lucht stromen. Als de verwerker volgens de instructie alle lint- en stootvoegen goed vol en zat verlijmt of metselt, kan ook door de wand geen lucht stromen. Zeker niet als deze ook nog eens is voorzien van een gebruikelijke dunne stuclaag die zorgt voor een volledige afsluiting van alle kieren en gaatjes in randaansluitingen en aanwezige dilataties. En luchtdicht = geluiddicht.”

Goed vol en zat verlijmen leidt tot luchtdichtheid.

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan eisen voor luchtdichtheid – klasse 1 basis, klasse 2 goed of klasse 3 uitstekend – ligt primair bij de bouwer. Maar Calduran Kalkzandsteen voelt zich als leverancier verantwoordelijk voor een goede verwerking van haar producten en wil graag de uitvoerende bouw adviseren en begeleiden om op alle aspecten van luchtdicht bouwen te letten. Hans Verkleij: “Onze bouwbegeleiders praten bij de start van de ruwbouw met uitvoerders en lijmploegen over belangrijke aandachtspunten. Uit constructief oogpunt moet vol en zat worden verlijmd. We hebben hiervoor speciale hulpmiddelen zoals lijmbakken voor de horizontale verlijming en lijmscheppen voor het verticale werk. Als je vol en zat verlijmt, is de kalkzandsteenwand feitelijk goed luchtdicht. Als er dan ook nog een stuclaag overheen gaat, worden alle kiertjes extra afgedicht. Een stuclaag of andere wandafwerking maakt de kalkzandsteen wand niet alleen luchtdicht, maar ook nog eens extra geluidwerend.”

Oog voor aansluitingen

Dat neemt niet weg dat er nog een veelheid aan detailleringen voor luchtdicht bouwen zijn, die eveneens aandacht verdienen, zo benadrukt Verkleij. “Voorheen werden eerst de kozijnen gesteld en werden de kalkzandsteenelementen ertegenaan geplaatst. Vandaag de dag worden de wanden opgetrokken met de gevelopeningen en worden de kozijnen er naderhand in gemonteerd. Met expanderend band (vooraf) of schuim (achteraf) worden de aansluitingen dichtgezet. Er moet in het bijzonder veel aandacht uitgaan naar het dichtzetten van eventueel aanwezige dilataties en de kozijn-, dak- en vloeraansluitingen. Afhankelijk van de hoeveelheid strekkende meter aanwezige naad en de gestelde eisen is het soms goed de naden af te plakken met tape, bitumen of een dikke flexibele coating, eventueel nog afgewerkt met een aftimmerlat of afdekstrook.” Bij de hogere klassen 2 en 3 dienen draairamen te worden voorzien van dubbele tochtdichting en meerdere knelsluitingen per draairaam.

De stootvoegen zijn met speciaal gereedschap goed te vullen.

Verkeerde zuinigheid

Aan de verlijmer is er het advies om bijvoorbeeld de stootvoegen van de kimblokken goed te vullen. Dit geldt ook bij wanden met vellingblokken als deze toegepast worden in de buitenschil of als scheidingswand tussen een koude ruimte en een kantoor. Verkleij over de afwerking van wanden: “Het stuken van kalkzandsteen is gemeengoed. Het gaat makkelijk op dit materiaal en levert voor de gebruikers een prachtig strakke wand op. Je ziet echter in de praktijk dat – mede uit kostenoverwegingen – achter keukenkastjes of op zolder soms niet wordt gestuukt, maar dat kan direct invloed hebben op de luchtdichtheid van woningen. Grootste manco qua luchtdichtheid vormen de doorvoeren die in een (kalkzandsteen)wand worden aangebracht. Je boort per definitie een groter gat voor leidingen en zo’n gat moet je dan goed afdichten. Zulke gaten zijn bij uitstek de lekken die de luchtdichtheid omlaag halen. Als alle afdichtingen goed zijn uitgevoerd, kan worden voldaan aan klasse 3 uitstekend.”

Een wandafwerking zorgt ervoor dat kieren en gaatjes worden gedicht.

Bewijs geleverd

Dat met voldoende aandacht en de juiste maatregelen hoogwaardige luchtdichte woningen te realiseren zijn, bewijst een project van UBA Bouw in Wormerveer. Bouwbegeleider Peter de Ruyter van Calduran Kalkzandsteen: “Met een blowerdoortest is aangetoond dat deze woningen, die in kalkzandsteen zijn opgetrokken, maar liefst een qv10 < 0,10 halen. Dat is vooral het resultaat van zorgvuldig werken. Zo zijn de kalkzandsteenwanden goed verlijmd en van een dunne filmlaag voorzien. De sparingen in de vloeren zijn afgepurd en de kim is vertind, omdat de dekvloer er ten tijde van de test nog niet in zat. De kap is eveneens afgepurd, alsmede de sparingen in het dakvlak, en de kantelaven zijn netjes afgewerkt. De enige lek in de test bleek bij de dubbele tuindeur te zitten, omdat die nog niet was afgesteld in de rubbers. Dit project laat onomwonden zien dat bouwen in kalkzandsteen de weg opent voor luchtdicht bouwen, tot en met de hoogste prestatieklasse. Een perfect luchtdichte woning bereikt men het eenvoudigst door alle wanden te voorzien van een stuclaag. Hiermee worden alle kieren en naden in en rondom de wand voldoende luchtdicht afgewerkt. Hiermee wordt het energieverbruik van de woning verlaagd en wordt tevens de geluidsisolatie tussen ruimten verbeterd.”

Koude dilatatie met wapeningslaag.

Ventilatie

Hans Verkleij besluit: “Vergeet niet dat bij een goede luchtdichting altijd een goede ventilatie hoort. Deze zorgt voor voldoende verse lucht voor bewoners en voldoende afvoer van vocht. Zorg daarom voor goede ventilatievoorziening en voldoende draairamen, zodat ruimtes dagelijks goed kunnen worden gelucht. Dan staat niets luchtdicht bouwen (in kalkzandsteen) in de weg.”

Informatie: www.calduran.nl