Movares ontvangt als eerste bedrijf in Nederland het zero Waste-certificaat

Artikel delen

Advies- en ingenieursbureau Movares is het eerste Nederlandse bedrijf dat het Zero Waste-certificaat in ontvangst mag nemen. In samenwerking met EcoSmart, een dochteronderneming van Renewi, werd sinds 2018 hard gewerkt aan het terugdringen van restafval. Op dit moment produceren de medewerkers van het Utrechtse ingenieursbureau minder dan 60 gram restafval per persoon per dag, wat neerkomt op 2% van het totale afval. In een gemiddeld Nederlands kantoor is dat 370 gram.

Sander Eijgenraam, CEO van Movares, toont zich tevreden: ‘Wij streven duurzaamheid na als een belangrijke waarde in ons bedrijf en dat betekent dat je het niet bij mooie woorden mag laten.’

De ruim 900 medewerkers van Movares werken net als de rest van Nederland sinds maart 2020 voor een groot deel thuis. Het Zero Waste-certificaat wat het bureau heeft behaald, is voor een deel gebaseerd op de behaalde resultaten vanaf 2018. Om dit certificaat te behalen, moet een organisatie voldoen aan een aantal eisen. EcoSmart maakt gebruik van de Zero Waste Roadmap in combinatie met een Waste no more Coach. Op deze wijze wordt het gehele inkoop- en afvalproces geoptimaliseerd om zo tot een restafvalvrije bedrijfsvoering te komen.

‘Praktisch komt het erop neer dat alle afvalstromen zorgvuldig in kaart worden gebracht en voor zover dit mogelijk is, als grondstoffen voor nieuwe producten worden hergebruikt’, zegt Willem Sterkenburg, Directeur van EcoSmart, ook wel Inhouse Services genaamd. Afval wordt verzameld en ter plekke gescheiden. De Zero Waste Coach helpt de medewerkers om het afval wat er dan toch nog is, zoveel mogelijk te beperken en op de juiste wijze te scheiden voor herverwerking.

Binnen het ingenieursbureau is veel aandacht besteed aan de communicatie hierover. Sander Eijgenraam: ‘Het is een sport om dit onder de aandacht van onze mensen te krijgen. Ze kwamen zelf ook spontaan met ideeën. Zo verzamelde iemand porseleinen koffiebekers zodat collega’s die konden gebruiken in plaats van papieren bekertjes. Movares heeft de ambitie om in 2021 ook geheel restafvalvrij te zijn op onze andere vier regionale vestigingen’.