Wat moet je weten over een ISO-certificering?

Artikel delen

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en zo zijn er nog vele andere ISO-certificeringen. Maar wat is de toegevoegde waarde van een ISO-certificering en hoe krijg je zo’n certificaat? We vertellen je er alles over in dit artikel.

Certificering

ISO staat voor International Organization for Standardization. ISO is de organisatie die de normen voor elke certificering opstelt. De certificering is vervolgens een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk dat aangeeft dat een organisatie voldoet aan specifieke normen en standaarden op het gebied van onder andere kwaliteit, veiligheid, milieubeheer of informatiebeveiliging.

Welke ISO-certificeringen zijn relevant voor de bouwsector?

Afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf en de doelstellingen, zijn er vele ISO-certificeringen die relevant kunnen zijn voor de bouwsector. We noemen er een aantal:

  • ISO 9001: Gaat over het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van producten en diensten.
  • ISO 14001: Als je als bedrijf wilt laten zien dat je voldoet aan de milieuwet- en regelgeving.
  • ISO 45001: Hulpmiddel om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
  • ISO 50001: Helpt bij het verbeteren van de energieprestaties, het verlagen van energiekosten en het verminderen van een ecologische voetafdruk.

Certificering

Wat zijn de voordelen van een ISO-certificering?

In eerste plaats verhoogd een ISO-certificering het vertrouwen van de klant. Verder zorgt het voor efficiëntere bedrijfsprocessen, wat kan leiden tot kostenbesparingen. Het helpt risico’s te identificeren en te beheersen. En bij aanbestedingen maak je een grotere kans op een gunningsvoordeel. Daarnaast zijn er nog specifieke voordelen per ISO-certificering.

Hoe gaat het proces in zijn werk?

Het proces voor een ISO-certificering bestaat uit vier fasen. Fase 1 is de initiële beoordeling en dat wil zeggen dat een auditor het bedrijf bezoekt en de benodigde documentatie beoordeelt. Beoordeelt de auditor dat het bedrijf klaar is voor implementatie, dan volgt fase 2. In de tweede fase verricht de auditor een breed scala aan werkzaamheden. Deze vinden zowel op kantoor plaats, als op uw projectlocatie(s). Voldoet het bedrijf aan alle eisen die horen bij de norm, dan ontvangt het een certificaat. Dit is fase 3. In fase 4 vinden periodiek audits plaats, gedurende de geldigheidsduur van een certificaat. Dit is meestal drie jaar. Drie maanden voor afloop van het certificaat vindt er standaard een audit plaats om te zien of de normen nog steeds worden nageleefd.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Normec Certification. Zij kunnen jou alles vertellen over ISO-certificeringen en andere keurmerken, zoals VCA, Safety Culture Ladder en de CO2-prestatieladder.

Normec Certification
www.normeccertification.nl