De next step in veiligheid

Artikel delen

Tezamen, management, leidinggevenden en medewerkers, zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, collega’s, zakelijke partners, aannemers en derden. Veiligheid heeft de eerste prioriteit bij Xella.

Veiligheidsvoorschriften

De veiligheidsvoorschriften van Xella zijn dan ook van toepassing op werknemers, zakelijke partners, externe ondernemingen en derden. Hun verantwoordelijkheid strekt zich niet alleen uit tot onze eigen werknemers. Ze zijn verantwoordelijk voor iedereen die zich op ons terrein bevindt. Daarom verwachten ze van iedereen dat zij de overeengekomen veiligheidsvoorschriften naleven.

Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid is meer dan alleen de follow-up van voorschriften en instructies of de draagplicht van de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat over gedrag en het veiligheidsbewustzijn. Iedereen hoort hier zijn verantwoordelijkheid te nemen zodat er veilig gewerkt kan worden, en gezond weer naar huis gegaan. Xella gaat daarom altijd voor de Next Step in veiligheid.

NEXT STEP programma

Het NEXT STEP programma helpt Xella continu alert te blijven op veiligheid en zo een trede hoger te komen op de NEN Veiligheidsladder. Dit doen ze met voorlichting, trainingen en praktische veiligheidsmaatregelen. Bekijk hier de 5 regels voor veiligheid van Xella.

Xella
www.xella.nl