Levering kalkzandsteen op de bouwplaats

Artikel delen

Hoe verkrijg je een mooie en onbeschadigde kalkzandsteenwand? Calduran geeft graag een aantal tips. Want voldoende aandacht voor opslag en het opperen van de producten helpen jou verder.

  • Zorg ervoor dat de losplaats bereikbaar is via een verharde weg en schoon, vlak, droog en voldoende draagkrachtig is.
  • Per vracht volstaat een vlakke ondergrond van 2,5 x 12 m. Leg voor het plaatsen van de elementen twee rijen baddingen of dubbele steigerplanken neer (hart op hart 70 cm).
  • De elementen worden bij levering maximaal drie lagen hoog gelost en producten op pallets maximaal twee lagen hoog. Stapels elementen worden trapsgewijs beëindigd of op de kop van de stapel met pallets passtukken opgesloten. Hiermee wordt voorkomen dat elementen of pallets met passtukken kunnen omvallen, wanneer er maar een deel van de levering wordt geopperd zorg er dan voor dat stapels weer trapsgewijs eindigen of worden opgesloten met pallets passtukken.
  • Leg eventueel panlatten tussen de lagen elementen om schade aan hoeken van elementen te voorkomen. Hulp tijdens het lossen is dan noodzakelijk.
  • Dek in natte perioden de geleverde materialen zo snel mogelijk af.
  • Stem vooraf goed af waar u materialen het best kunt opperen. Geopperde kalkzandsteenpakketten vormen een grote belasting op de vloeren.
  • Verdiepingsvloeren altijd onderstempelen, laat bij niet standaard projecten, de verwerker een opperplan maken en leg deze ter controle voor aan uw hoofdconstructeur.
  • Plaats de kalkzandsteen zo dicht mogelijk bij de vloeropleggingen. Overweeg bij grote/hoge projecten een opperklem toe te passen met een beklengte van 2 meter in plaats van 1,2 meter (type OK3000).

Voor meer informatie over de bouwplaatsinrichting en het opperen van materialen? Zie ook het verwerkingshandboek.

Calduran
www.calduran.nl