Online interactieve tool voor hele keten

Artikel delen

Met het IKO Design Center presenteert isolatie- en waterdichtingsspecialist IKO Insulations een handige en interactieve online tool, die waarde toevoegt voor de totale bouwketen. “Architecten, opdrachtgevers, voorschrijvers, handelaren en verwerkers vinden in ons Design Center stapsgewijs alle informatie en producten die ze nodig hebben. Van complete bestekteksten en BIM-data tot verwerkingsrichtlijnen voor de isolatiematerialen, thermische calculaties en technische productinformatie”, zegt Dimitris Verdelis, Marketing Communications Manager.

De introductie van het IKO Design Center sluit volgens de fabrikant aan op verschillende actuele trends in de bouw. Zo worden gebouwen steeds complexer en speelt digitalisering een belangrijke rol, net als duurzaamheid. “Daarnaast zien we een toenemende systeembenadering. Bijvoorbeeld bij platte daken. Daar is steeds meer behoefte aan complete systemen in plaats van losse elementen. Een ontwikkeling die uiteindelijk voor de hele gebouwschil gaat gelden”, aldus Verdelis.

Gekoppeld aan de groeiende wens in de markt aan een one-stop-shop partner, waar ketenpartners terecht kunnen voor advies, materialen en kennis, ziet IKO Insulations de interactieve online tool als ‘de plek waar de complete keten ontzorgd wordt’.

Plat dak

Het eerste onderdeel van de gebouwschil dat in het IKO Design Center is uitgewerkt, is het plat dak. “Dat is het meest gecompliceerde en gevoelige deel van de gebouwschil. De constructie moet een perfecte waterdichting en isolatie bieden.” De komende maanden voegt IKO Insulations ook alle andere onderdelen van de gebouwschil toe. “Ons doel is om eind 2022 de volledige schil in het Design Center aan te bieden.”

Het Design Center is zo ingericht dat gebruikers eenvoudig en stapsgewijs door het constructie- en verwerkingsproces worden geleid. Dat begint met de keuze van het gewenste onderdeel van de gebouwschil. Verdelis: “Zo kies je bij een plat dak eerst voor het type dak, de gewenste klimaatklasse en het materiaal waarop het dak bevestigd wordt.”

Jouw dakopbouw

Nadat vervolgens het type waterdichting en de bevestigingsmethode is geselecteerd, komt de gebruiker bij ‘Jouw dakopbouw’. “Daarop is een totaaloverzicht te zien van het complete daksysteem dat is samengesteld. Van de dakdetails en dakvloer tot de materialen die gebruikt moeten worden.”

Detaillering

Op de 3D-tekening van het dak, die op dezelfde pagina te zien is, vindt de gebruiker alle benodigde details. Aan de hand van die details kan de verwerker eenvoudig zien hoe het daksysteem opgebouwd moet worden. Al die gegevens kunnen vervolgens gedownload worden, zodat de gebruiker alle informatie tot zijn beschikking heeft.

IKO Insulation BV
designcenter.iko.com