Brandveilig compartimenteren met cellenbeton

Artikel delen

Brand in een bedrijfsgebouw kan ingrijpende gevolgen hebben voor het bedrijfspand en zelfs de continuïteit van de onderneming. De eisen in het Bouwbesluit zijn afgestemd op het veilig kunnen vluchten uit een brandend gebouw, maar voorkomen niet dat een gebouw daarna volledig kan afbranden. Verzekeraars stellen daarom in toenemende mate aanvullende eisen aan de brandwerendheid van constructies. Hebel cellenbeton biedt in antwoord daarop brandveilige totaaloplossingen.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: Xella Nederland BV

xella brandveiligheid

“We horen steeds vaker van klanten dat verzekeraars aanvullende eisen stellen aan de brandveiligheid”, zegt Han den Hartog, Marketingmanager Noord-West Europa van Xella Nederland BV. Het bedrijf is niet alleen bekend van Silka kalkzandsteen en Ytong cellenbeton, maar ook van Hebel cellenbeton en Multipor minerale isolatieplaten. “Verzekeraars verhogen de premies, omdat ze bang zijn voor grote brandschades. Dat beeld zien we niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw. Dat kan zijn naar aanleiding van functieverandering van een pand, waarbij de vuurlast door opgeslagen goederen ineens enorm toeneemt. Of je zit in een bedrijfsverzamelgebouw, naast een onderneming met brandgevaarlijke opslag.”

Onbekendheid

brandveiligheid xella

Het Historisch Centrum Limburg krijgt met de verhuizing naar het Rijksmonument Christus Koningkerk in Heerlen een nieuw én brandveilig onderkomen dankzij Hebel-wandplaten. Om het monument geschikt te maken voor de toekomst worden de gevels intact gelaten en wordt in het centrum van de kerk een losstaand volume geplaatst, als ware een ‘doos in doos’. De bovenste twee verdiepingen van dit volume zijn bestemd voor archiefdepots en historisch materiaal. De oplossing met Hebel-wandplaten combineert drie eisen (brandwerendheid, inbraakwering en Rc-waarde) in één oplossing. De Hebel-wandplaten bieden een brandwerendheid tot 360 minuten. Xella heeft het hele project geadviseerd.

Brandgevaar blijft voor veel partijen een lastig onderwerp. “Ik voldoe aan het Bouwbesluit, dus mijn gebouw is toch brandveilig? Nou, dat is een misverstand. Ja, je kunt veilig uit een gebouw vluchten en de kans op brandoverslag naar belendingen wordt beperkt, maar de eisen in het Bouwbesluit zijn niet bedoeld om te voorkomen dat je gebouw tot de grond toe afbrandt. Daarom stellen verzekeraars vaak aanvullende eisen”, zegt Han.

Hij ziet veel onbekendheid met brandgevaarlijkheid bij opdrachtgevers, aannemers en Omgevingsdiensten. “Je wilt ook voorkomen dat brand een gevaar gaat opleveren voor de omgeving. Denk aan rookoverlast bij brand voor een vlakbij gelegen school, ziekenhuis, zorgcentrum of drukke verkeersweg. Hoe is verder de bereikbaarheid bij brand? Het speelt allemaal een rol. Het is een complex samenspel van heel veel factoren. Dan heb je dus een kennispartner voor nodig, zoals Hebel.”

Compartimenteren speelt een belangrijke rol bij het drastisch verlagen van de brandoverlast. Maar dan moeten de compartimenten wel goed functioneren: “We zien gelukkig ook een toenemend bewustzijn bij de gebruikers zelf. Licht ontvlambare materialen worden dan apart opgeslagen in een brandveilig compartiment. Maar van belang is vooral een brandveilige compartimentering van het hele bedrijfsgebouw. Zorg dat een brand beperkt blijft tot een bepaalde ruimte en niet een heel gebouw in de as legt en veel overlast voor de omgeving veroorzaakt.”

Brandwanden

Hebel biedt vloer-, wand- en dakplaten van gewapend cellenbeton met een hoge brandwerendheid. “Cellenbeton is onbrandbaar in de zin van NEN 6064, klasse A1 volgens de Europese normen. Het heeft dankzij de specifieke celstructuur een gering gewicht en is daardoor gemakkelijk en snel te verwerken. Bovendien kan worden bespaard op de dimensies van fundering en staalconstructie. Verder beschikt cellenbeton over goede thermisch isolerende en absorberende eigenschappen en is het warmte-accumulerend. Tot slot werkt cellenbeton dankzij de bijzondere oppervlaktestructuur ook geluidsabsorberend en -isolerend”, zegt Han.

Er is keuze uit platen met een breedte van 600 of 750 mm en een lengte van maximaal 6,75 meter. De dikte is 150 (1,07 kN/m2), 175, 200, 240 of 300 (2,15 kN/m2) mm. Op verzoek kunnen voorzieningen in de vorm van sparingen, kepen of pasplaten worden gemaakt. De brandwerendheid is indrukwekkend. Zo halen wandplaten waarvan de onderlinge voegen zijn gelijmd, vanaf een dikte van 150 mm maar liefst 360 minuten brandwerenheid. Als de onderlinge voegen niet zijn gelijmd maar uit een messing- en groefverbinding bestaan dan resteert er nog 240 minuten brandwerendheid.

Slimme oplossingen

Hebel biedt diverse slimme oplossingen om de brandwerendheid te verhogen in onder meer bedrijfs(verzamel)gebouwen en de almaar groter wordende distributiecentra. “In de meeste gevallen monteren wij zelf of we besteden het uit aan een betrouwbare partij die kennis heeft van onze producten. Dan weet je dat de montage op de juiste wijze plaatsvindt. Bij verbouw van bestaande gebouwen kunnen we zelfs de wandplaten door openingen in het dak – ook wel ‘brievenbussen’ genoemd – op zijn plaats hijsen. Het is dan slim om die brandwand 0,50 tot 1,00 meter door het dak heen te laten steken. Nog beter is het dak, binnenwanden en gevels ook in cellenbeton uit te voeren”, zegt Han.

“Verder kunnen aan weerszijden van de brandwand de staalconstructies met smeltankers aan de wand worden bevestigd. Bij hoge temperaturen smelt het anker weg en kan de staalconstructie in het brandende compartiment instorten, zonder de brandwand mee te trekken. Dit kun je combineren met ‘kantelnokken’ waarop de dakliggers rusten. Bij brand kantelt de console en stort alleen het dak boven het brandende compartiment in. De brandwand wordt hierbij niet meegetrokken. Wat ook kan is een dubbele wand, met twee onafhankelijke staalconstructies. De ruimte tussen de wanden en de isolerende werking van cellenbeton zorgen ervoor dat brand geen gevolgen heeft voor het naastgelegen compartiment of gebouw.”

xella brandveiligheid

Goed compartimenteren

Voor alle oplossingen geldt: goed compartimenteren! ‘En dat gaat verder dan alleen een brandwand”, waarschuwt Han. “De zwakste schakel bepaalt de uiteindelijke brandwerendheid. Zorg dus dat doorvoeringen in de brandwand brandwerend zijn uitgevoerd. Zorg ook voor goede zelfsluitende branddeuren. Ook kieren en de aansluitingen tussen dak en wand moeten brandwerend zijn uitgevoerd. Tot slot moet kritisch worden gekeken naar de interne vuurlast: wat sla je op en waar doe je dat?”

Han legt uit dat Xella een kennispartner is op het gebied van brandwerend bouwen: “Natuurlijk, je kunt alleen de platen bestellen, maar het gaat om het totale systeem. Wij kunnen al vroegtijdig meedenken over compartimentering, type brandplaten, brandwerende doorvoeringen, branddeuren en opslag. Maak gebruik van die kennis, zodat je de brandeigenschappen van Hebel platen optimaal benut!”

Xella
www.xella.nl