Certificering op gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid

Artikel delen

One-stop-shopping op het gebied van certificatie: dat biedt Normec Certification. Bedrijven in de bouw, installatiebranche en grond-, weg-, en waterbouw kunnen voor alle certificatie voor zowel asbestcertificering, bodemgerelateerde schema’s als Veiligheid, Kwaliteit en Milieu bij deze snel groeiende certificerende instelling terecht, die inmiddels op dit gebied toonaangevend is geworden. “Bedrijven krijgen steeds meer te maken met certificering en het belang daarvan wordt ook steeds meer onderkend. Dan is het heel handig dat je maar één aanspreekpunt hebt”, zegt Arjen Werkmeester, commercieel directeur van Normec Assurance.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: Normec Certification

normec

Testen, inspecteren en certificeren, zodat organisaties veilig, snel en (kosten)efficiënt kunnen innoveren en verbeteren. Dat is de drijfveer van de Normec Group, die uit maar liefst 52 bedrijven bestaat, verdeeld over meerdere clusters. Één van deze entiteiten is de door de RvA-geaccrediteerde certificeringsinstelling Normec Certification. Wellicht biedt een overzicht van de diensten van deze instelling de meeste duidelijkheid:

  • Algemene certificaten, zoals ISO 9001, VCA en ISO 14001.
  • ISO 27001 informatiebeveiliging.
  • Certificering Chroom-6 (gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade).
  • Certificering Safety Culture Ladder, voorheen Veiligheidsladder.
  • Duurzame certificaten zoals MVO Prestatieladder en CO2
  • Proces certificaten zoals Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.
  • Specifieke certificaten voor het KOMO keurmerk en BRL-regelingen en BRL SIKB regelingen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer).

In de praktijk

Arjen Werkmeester

Arjen Werkmeester, commercieel directeur van Normec Assurance. “Wij treden graag op als partner van de klant die hem door alle certificatie verplichtingen heen helpt. Een ondernemer heeft bij ons één aanspreekpunt en niet voor elke beoordelingsrichtlijn iemand anders. De ondernemer krijgt ook één offerte voor alle benodigde certificering.”

Mooi, zo’n waslijst aan certificaten, maar wat betekent dit in de praktijk? Arjen Werkmeester legt het uit naar aanleiding van praktijkvoorbeelden. Een tsunami aan beoordelingsrichtlijnen komt voorbij waarmee de hedendaagse aannemer wordt geconfronteerd: “Normec Certificatie biedt momenteel 34 regelingen / certificaten aan. Stel dat een aannemer een weg wil aanleggen en dat circulair wil doen. Dan is die aannemer vaak al ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement gecertificeerd. Vervolgens is zand nodig voor die weg. Dan heb je bijvoorbeeld te maken met de BRL 9313 die inzicht geeft in de herkomst van het geleverde zand. Ook heeft hij puingranulaat nodig. De BRL 2506 is dan de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor recyclinggranulaten voor toepassingen in GWW-werken, als toeslagmateriaal in asfalt, in beton en in gebonden funderingen en als ballastlagen op daken.”

En dan is er nog de CO2 Prestatieladder waarmee opdrachtgevers in aanbestedingen of bestekken aangeven welke CO2-reductie er minimaal behaald moet worden binnen de bedrijfsactiviteiten en -processen. “Wij hebben alle benodigde expertise in huis om een bedrijf of organisatie te certificeren conform de CO2 Prestatieladder”, zegt Arjen. “Ga je graven voor een project, dan is een monsterneming nodig volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Dat staat beschreven in de BRL SIKB 1000. Bij waterbodems is de BRL SIKB 2000 van belang en zo zijn er meer SIBK beoordelingsrichtlijnen voor werkzaamheden in de bodem. Een bijzondere is de beoordelingsrichtlijn SIKB 4000 die betrekking heeft op de uitvoering van archeologische onderzoek bij land- en waterbodem.”

Arjen gaat verder: “Voor recyclinggranulaat moet je een gebouw slopen. De BRL SVMS-007 heeft dan betrekking op de zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van een sloopproject. Dan moet je ook een asbestinventarisatie doen. Daarvoor kunnen wij het verplichte Procescertificaat Asbestinventarisatie verzorgen. Tref je asbest aan? Dan is een Procescertificaat Asbestverwijdering nodig om die asbest veilig te mogen verwijderen.”

Eén aanspreekpunt

Wanneer we zijn bijgekomen van de stortvloed aan certificatie-verplichtingen, dringt het besef pas goed door dat één aanspreekpunt voor al deze certificaten een geschenk uit de hemel is: “Wij treden graag op als partner van de klant die hem door alle certificatie verplichtingen heen helpt. Een ondernemer heeft bij ons één aanspreekpunt en niet voor elke beoordelingsrichtlijn iemand anders. De ondernemer krijgt ook één offerte voor alle benodigde certificering. Verder hebben wij de beschikking over veel auditors, die de jaarlijkse controle audits kunnen uitvoeren.”

De activiteiten van Normec Group in een vogelvlucht.

De activiteiten van Normec Group in een vogelvlucht.

Arjen geeft aan dat hij er zelf een enorme hekel aan heeft als de auditor zich bij de klant tijdens een audit op gaat stellen als politie-agent: “Wij mogen weliswaar vanuit onze rol niet adviseren, maar we streven ernaar om samen met de klant te verbeteren als partner. Uiteraard wel de partner die toetst en beoordeelt of er wordt voldaan aan de norm.”

Bewustzijn

Een belangrijk drijfveer voor Arjen is het verhogen van veiligheid, milieuprestatie, efficiency en kwaliteit in de bouw en infra en het verlagen van de (faal)kosten en doorlooptijd. “Een certificaat was tien tot vijftien jaar geleden een fraaie plaquette aan de wand in de ontvangsthal. Het certificaat is binnen, dus we kunnen weer op de oude voet verder. Maar tegenwoordig is het bewustzijn enorm toegenomen dat we de kwaliteit gewoon hoog moeten houden. De maatschappij vraagt om veilige, duurzame en betaalbare oplossingen.”

Het vinden van voldoende vakmensen is nog een forse uitdaging om aan de groeiende ambities te voldoen. Maar ook daar wordt door Normec Certification over meegedacht: “Sinds 1 januari 2022 biedt zusteronderneming Normec VRO het PSO-keurmerk aan. Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) tonen organisaties aan in welke mate zij sociaal ondernemen. Het keurmerk richt zich op het bieden en vergroten van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die zitten nu nog thuis, terwijl ze best aangepast werk kunnen doen. Steeds vaker vragen opdrachtgevers daarom om PSO-certificering.”

Een nieuwe trend is volgens Arjen het beveiligen van digitale informatie: “De internationale norm ISO 27001 beschrijft hoe organisaties om kunnen gaan met beveiligen van informatie. Met dit managementsysteem voor informatiebeveiliging – cyber security – kunt je informatie binnen het bedrijf op een procesmatige wijze beveiligen en de risico’s van datalekken minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van persoons- en bedrijfsgegevens en bescherming tegen hackers. Wat er trouwens ook aan zit te komen is de verplichting dat installatiebedrijven die gasketels installeren of onderhouden per 1 januari 2023 gecertificeerd moeten zijn voor de Gasketelwet. Alleen wachten ze allemaal tot het november of december is, dus we houden ons hart vast. Dan kun je toch beter eerder tot certificering overgaan?”

Arjen besluit: “Wij willen de Cool Blue onder de certificerende instellingen zijn, die met een glimlach al onze diensten levert, met de klant daarin centraal. Als voorbeeld hebben wij een klantenportal, waarmee de klant 24/7 inzicht heeft in onder andere de voortgang van het certificeringsproces, de status van lopende certificaten en gemaakte auditafspraken. Dat scheelt een hoop mail, bellen en vergissingen.”

Normec Certification
www.normeccertification.nl